Home

Zuurstof formule scheikunde

Zuurstof berekenen - Medisch rekenen - Zuurstof berekene

 1. Met een formule wordt dit berekend: De druk (Bar) x de inhoud van de fles (cilinder) = hoeveelheid zuurstof in de fles (liter)
 2. Zo zul je wel weten dat zuurstof wordt aangeduid met O 2 en water met H 2 O. Als het goed is heb je een flink aantal van deze symbolen en formules inmiddels geleerd en hieronder kun je testen welke je nog allemaal weet
 3. CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O. In je BiNaS, in het periodiek systeem, of in de tabel hieronder, is te vinden dat de massa van CH4 1 x 12,01 + 4 x 1,008 = 16,04 u is. Zo weet je ook dat de massa van 2O2 2 x 2 x 16,00 = 64,00 u is. 16,04 u methaan reageert dus met 64,00 u zuurstof

Home‎ > ‎Klas 3 scheikunde‎ > ‎ Fe, O 2 en S 8 (de niet-ontleedbare stoffen koolstof, ijzer, zuurstof en zwavel). Een stof als suiker, met de formule C 12 H 22 O 11, bestaat uit meer dan één atoomsoort en is dus een verbinding. Als suiker door thermolyse wordt ontleed,. Gebruik de formule voor het berekenen van het massapercentage Massapercentage = [ (massa gevraagde stof) / (totale massa)] × 100%. Massapercentage natrium = [ (45,98 u) / (105,99 u)] × 100% = 43,38% Zuurstof is samen met koper in koperoxide aanwezig (CuO). Water ontstaat bij de reactie van koperoxide en waterstof. In water zit dus het element zuurstof. Als je het water elektrolyseert, krijg je zuurstof en waterstof terug, die niet ontleedbaar zijn. Bij een chemische reactie blijven de elementen behouden Met deze kennis kun je formules gaan maken van bijv Kalium en Chloor of Kalium met zuurstof. Het Kalium ion is 1+ (of beter gewoon +)en het Chloor ion (Chloride) is 1-(- dus), dus van elk één en je hebt een neutraal deeltje (K + Cl - ), de ladingen laten we meestal weg, dus KCl wordt het Als formule geschreven word het dan: 2Mg (s) + O 2 (g) →2MgO (s

Figuur 1: de structuurformule van methanol. In structuurformules wordt de soort binding tussen atomen ook aangegeven. Er bestaan enkele bindingen, dubbele bindingen en zelfs drievoudige bindingen tussen atomen. Een voorbeeld van een stof met een dubbele binding is etheen. Figuur 2: de structuurformule van etheen • Je kunt aan de hand van een formule uitleggen in welke fase een stof stoom geleidt. • Je weet hoe je water, koolstofdioxide, zwaveldioxide, waterstof, zuurstof en onverzadigde koolwaterstoffen kunt aantonen. • Je kunt met behulp van binas 40A de formules van elementen bepalen

1.1 Symbolen en molecuulformules - Universiteit van Amsterda

Zuurstof is een scheikundig element met symbool O (van oxygen) en atoomnummer 8. Het is een lid van de chalcogeen groep in het periodiek systeem en een zeer reactive nietmetaal en oxidatiemiddel. Het vormt gemakkelijk verbindingen met de meeste elementen. Zuurstof is de derde meest voorkomende element in het universum, na waterstof en helium Je hebt een volume gekregen van zuurstof en zal dit om moeten rekenen naar mol. Je kan niet direct naar mol toe rekenen, maar zal, zoals je in het schema kunt zien, eerst de massa van de zuurstof uit moeten rekenen en daarna kan je de massa omrekenen naar het aantal mol. F+,.*3·G5HℎJℎ35G=*477 De molverhouding H 2 O 2 : O 2 = 2 :1, het aantal mol zuurstof is dus gelijk aan: nO2 = nH2O2 / 2 = 4,78·10-3 / 2 = 2,39·10-3 mol Vm: 24,5 l/mol (zie binas tabel 7) VO2: 58,5 ml gas O Aan de formule van een ontleedbare stof kun je zien welke niet-ontleedbare stoffen je van de stof kunt maken. IJzeroxide heeft de kommaformule Fe,O. Uit ijzeroxide kun je ijzer (Fe) en zuurstof (O) maken. 3.5 Een reactieschema opstellen. Voor de verbranding van aardgas is zuurstof nodig. De reactieproducten zijn water en koolstofdioxide Waterstofperoxide, ook aangeduid als zuurstofwater, is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof, met als brutoformule H 2 O 2. Het werd in 1818 ontdekt door Louis Jacques Thénard. Doorgaans wordt het commercieel verhandeld als oplossing in water

Onder het biochemisch zuurstofverbruik (B.Z.V.) verstaan we het zuurstofverbruik per etmaal in mg/L van micro-organismen in oppervlaktewater om het daarin aanwezige organische afvalmateriaal (geheel of gedeeltelijk) te kunnen oxideren (verbranden). B.Z.V.-5 is dan het zuurstofverbruik gedurende 5 etmalen scheikunde h3 een chemische reactie is een proces waarbij één of meer stoffen verdwijnen. daarvoor in plaats komen één of meerdere andere stoffen. bij ee

Scheikunde - rekenen met mol Wetenschap: Scheikund

Bij verbranding verdwijnen de beginstoffen en ontstaan er nieuwe reactieproducten. Verbranding is een reactie met zuurstof en het gevormde reactieproduct heet een oxide. Hier heb ik een klein beetje staalwol. Staal is ijzer met wat koolstof erin. Met het volgende proefje ga ik kijken wat er met de massa gebeurt als ik de staalwol verbrand 1 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 stoffen en reacties Samenvatting door F woorden 22 mei ,1 40 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Nova Paragraaf 1 Gloeien, smelten en verdampen Als je stoffen boven een gasvlam verhit dan zie je verschillende dingen: Bij platinadraad gaat het gloeien, als je het daarna weer laat afkoelen, zie je dat het draad onveranderd is gebleven natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. A De zuurstof zal met het glas van de gloeilamp gaan reageren. 1p 6 Geef de formule van het wolfraamion in WBr 2. 1p 7 Welk soort reactie vindt plaats bij de zeer hete gloeidraad. Het belangrijkste verschil tussen zuurstof en kooldioxide is dat zuurstof een diatomisch molecuul is met twee zuurstofatomen, terwijl koolstofdioxide een triatomisch molecuul is met één koolstofatomen en twee zuurstofatomen. Verder is de chemische formule van zuurstofgas O2, terwijl de chemische formule van kooldioxidegas CO2 is.

De beste scheikunde-grappen. 28 Jan, 2020. Chemische terminologie en jargon zijn rijp voor woordspelingen en intellectuele humor. Hieronder vindt u een verzameling scheikundige grappen , woordspelingen, raadsels en oneliners Roest ontstaat doordat ijzer met zuurstof en water reageert. IJzerroest kan worden voorgesteld met de formule Fe 2O 3.nH 2O. Men stelt zich voor dat de roestvorming in een aantal stappen verloopt. Stap 1: Eerst wordt het ijzer omgezet tot Fe2+. Zuurstof is hierbij de oxidator en reageert volgens de halfreactie O 2 + 2 H 2O + 4 e - → 4 OH- Vandaar ook de naam H 2 O (H is het symbool voor waterstof en O die voor zuurstof). Waterstof is het meest voorkomende element in ons universum. Ook is het het enige element zonder neutronen

Namen en formules - scheikundekete

Samenvatting Scheikunde Chemie Hoofdstuk Basisscheikunde. Samenvatting Scheikunde Chemie Hoofdstuk 1 Atoombouw en binding. Samenvatting Scheikunde Chemie Hoofdstuk 2 Koolstofchemie. Samenvatting Scheikunde Chemie Hoofdstuk 3 Zouten. Nog 4 items ›. € 38.12 € 108.91 65% korting. Scheikunde (Chemie) Samenvattingen 4 en 5 HAVO boek Bundel. NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL SCHEIKUNDE VBO-MAVO-D 1p z 1 Lachgas is een verbinding van stikstof en zuurstof met de formule N 2O. Lachgas wordt onder andere gebruikt als narcosemiddel (verdovingsmiddel). Æ Geef de formule van het soort deeltjes dat moet worden ingevuld om de vergelijkin Download nu deze Scheikunde Model Molecuul Stikstofdioxide No2 Wetenschappelijke Element Formule Geïntegreerde Deeltjes Natuurlijke Anorganische 3d Moleculaire Structuur Bestaande Twee Zuurstof En Azote Volume Atom Vector Bollen vectorillustratie. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free vectorkunst met Atoom graphics die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden Voorkennis scheikunde Inhoud geldt voor stikstof N2, zuurstof O2, fluor F2, chloor Cl2, broom Br2 en jood I2. Ontleedbare stof of verbinding: Een stof die opgebouwd is uit meerdere atoomsoorten. Een formule geeft aan uit welke atoomsoorten een stof is opgebouwd, me

Calcium en zuurstof zijn elementen, voor calcium is het symbool Ca en voor zuurstof O, omdat zuurstof niet uit losse atomen bestaat wordt het O2. Zuurstof kan ook nog voorkomen als ozon met de formule O3. Ozon ontstaat gewoonlijk door elektrische. Hoofdstuk 5: Formules en reactievergelijkingen . Samenvatting. Stoffen bestaan uit moleculen en moleculen uit atomen (5.1) Stoffen Hoeveel gram zuurstof heeft bij deze verbranding gereageerd met koolstof? 9 Voor de verbranding van 700,0 g benzine is 3000 g zuurstof nodig Voorbeeld 4 Berekening van het massapercentage waterstof en zuurstof in water. De formule van water is H 2 O. De molecuulmassa is dan: 2,016 + 16,00 + 18,02 u. Het massapercentage waterstof in water is dan: massa waterstof 2,016 u totale massa × 100% = 18,02 u × 100% = 11,19 massaprocent

Massapercentage & Volumepercentage: Hoe Bereken Je Deze

Er zijn links en rechts van de pijl niet evenveel atomen van waterstof (H) en zuurstof (O) aanwezig. We moeten de vergelijking dus nog kloppend maken. Dit doe je door coëfficiënten toe te voegen aan de formule. Wanneer we bijvoorbeeld de coefficient (of index) 2 toevoegen aan water (H 2 O), krijgen we het volgende Eindexamen scheikunde havo 2010 - I Ouderdomsbepaling tekstfragment 1 Uit de formule van magnesiumorthosilicaat kan de formule van het orthosilicaation worden afgeleid. Bij verbranding reageert het gas uiterst heftig met de zuurstof in de bus OEFENOPGAVEN SCHEIKUNDE reacties OPGAVE 1 Men laat 4,6 gram koper reageren met een overmaat zuurstof. Van het product ontstaat er 23 gram. Dit product is een zwarte vaste stof met formule CuO

Deze reactie vindt plaats tussen een brandstof en zuurstof en hierbij komt energie vrij in de vorm van warmte en licht. Daarnaast is er een ontstekingsbron nodig om de verbranding te kunnen beginnen. Denk maar aan een kampvuur, daar heb je aansteekblokjes of lucifers nodig om het vuurtje te kunnen beginnen Elementen, atomen, moleculen, formules en andere scheikundige begrippen kun je gemakkelijker onthouden met deze ezelsbruggetjes. Alle categorieën. Scheikunde Elementen, atomen, O zuurstof N stikstof. Gert-Kees van der Hoop 17. Scheikunde. Scheikunde. Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO 4. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren. Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en ontleedt gemakkelijk onder afgifte van zuurstof (O 2. ZuurstofkaarsKALIUMCHLORAAT EEN BRON VAN ZUURSTOF EN LICHT - SCHEIKUNDE YouTube video over de reactie Kaliumchloraat en suiker. Potassium chlorate KClO3.Kali..

met alleen zuurstof en klaar is Kees. Na twee dagen is er zuiver Hg 2Sb 2O 7 gevormd. We hebben een grammetje gemaakt, zegt IJdo laconiek. naar: de Volkskrant Rood kwik kan worden opgevat als een zout dat bestaat uit drie ionsoorten: O2- ionen, Hg2+ ionen en antimoonionen. 2p 1 Leid uit de formule van rood kwik de lading van deze. Ozon, een bijzondere vorm van zuurstof. Naast gewone zuurstof, met twee zuurstofatomen per molecuul, bestaat er ook ozon. Dit is een instabiel, blauw gas met een karakteristieke geur. De naam ozon ('de riekende') verwijst naar die geur. Ozon beschermt ons, maar kan ons ook bedreigen. Een ozonmolecuul bevat drie zuurstofatomen, die een hoek. De taal van de scheikunde zijn de symbolen die bij de elementen horen. We beschrijven stoffen waar we mee werken met hun formule. Water bestaat uit waterstof en zuurstof. De symbolen van waterstof en zuurstof zijn H en O. Water heeft de formule H 2 O. De 2 in die formule geeft aan dat er 2 waterstofelementen (H) in een watermolecuul zitten

Samenvatting Scheikunde Metalen (3e klas havo

 1. Het vwo scheikunde eindexamen 3e tijdvak 2021 is verwerkt in een arrangement. bereid uit CO, zuurstof en methanol. In R1 worden de beginstoffen volledig omgezet. De formule van polycarbonaat kan daarom worden weergegeven met (C 16 H 14 O 3) n
 2. c naam formule waterstof H 2 (g) zuurstof O 2 (g) stikstof N 2 (g) fluor F 2 (g) chloor Cl 2 (g) broom Br 2 (l) jood I 2 (s) 17 a groepen b alkalimetalen c groep 18 Toepassing 18 a Een mengsel, want er zijn verschillende soorten moleculen. b drie 19 CO 2 N 2 C 2 H 6 Br 2 NH 3 C 3 H 6 O 2 21 a drie b éé
 3. Eindexamen scheikunde havo 2009 - II Zwavelzuur uit zinkerts Het bedrijf Nyrstar Budel in Noord-Brabant is een belangrijke producent van het metaal zink. De grondstof voor zink is zinkerts, dat vooral uit zinksulfide (ZnS) bestaat. Eén van de eerste stappen in de productie van zink is het verhitten van zinkerts met zuurstof
Massapercentage berekenen - theorie en voorbeelden

Tevens ontstaat er water bij deze reactie. a Geef de formules van zuurstof en water. zuurstof: 02 (g) water: H O(l) 2 b Geef de reactievergelijking voor het verzuren van wijn. C 2 H 6 O(aq) + O 2 (g) C 2 H 4 O 2 (aq) + H 2 O(l) c Is dit een verbrandingsreactie? Licht je antwoord toe scheikunde (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 1p 2 Geef de formule van titaanwit. Ongeveer vijfenzeventig procent van het papier dat in Nederland wordt geproduceerd, wordt gemaakt uit oud papier. Oud papier wordt in draaiende zinkerts met zuurstof Scheikunde - handig ionen overzicht. Een zout is een verbinding die is opgebouwd uit ionen. Om bijvoorbeeld oplossingsreacties en neerslagreacties van zouten te kunnen opschrijven is het handig om een paar veel voorkomende ionen te kennen. Dit maakt het rekenen met zouten een stuk makkelijker Voor ieder die vindt dat er zoveel zuurstof verbrand wordt: De simpele verbrandingsreactie van hout naar CO 2 (als we even afzien wat er verder nog in (geverfd, bewerkt) hout kan zitten): C + O 2--> CO 2 geeft aan dat 1 mol C (12 gram) 1 mol zuurstof O 2 (32 gram) gebruikt. Dus voor elke kilogram hout wordt bij verbranding (oxidatie) 32/12 = 2,7 kg zuurstof gebruikt

FORMULE HARRIS & BENEDICT: in bom-calorimeter gebeurd het volgende: - suiker + zuurstof: CO 2 + H 2 O + E - vetten + zuurstof: E + H 2 O + CO 2 CHEMIE/ SCHEIKUNDE: - wetenschap die de samenstelling en eigenschappen van een materie bestudeert magnesium + zuurstof magnesiumoxide In formules: 2 Mg (s) + O 2 (g) 2 MgO (s) 3 g + 2 g 5 g De verhouding van de massa's waarin magnesium en zuurstof reageren, is 3 : 2. Die verhouding is altijd hetzelfde. Dus 30 g magnesium reageert met 20 g zuurstof, 3 kg magnesium reageert met 2 kg zuurstof waterstofchloride, waterstofperoxide, zuurstof, zwaveldioxide, zwavelzuur. sb9 namen en formules geven en interpreteren van zouten die samengesteld zijn uit de volgende ionen: leerstof voortentamen scheikunde CCVX - De formule van carbid is CaC 2. 3p 12 Geef de reactievergelijking voor de bereiding van carbid uit calciumoxide en cokes. Carbid reageert in de tweede stap met water, waarbij acetyleen en kalkwater gevormd worden. De molecuulformule van acetyleen is C 2H 2. 1p 13 Leg uit of acetyleen een alkaan is. Eindexamen scheikunde havo 2004-II havovwo.n

Rekenen met massaverhoudingen. Stoffen reageren in vaste massaverhoudingen met elkaar. Alleen in die verhouding raken beide stoffen op. Bijvoorbeeld: ijzer en zwavel reageren met elkaar in de massaverhouding 55 : 32 (Fe : S). Dus 55 gram ijzer en 32 gram zwavel raken samen op, en 110 gram ijzer en 64 gram zwavel raken samen op, enzovoort. Opgave Om te onthouden welke moleculen er in Benzine zitten, kun je denken aan. SCHON. S zwavel. C koolstof. H waterstof. O zuurstof. N stikstof. Gert-Kees van der Hoop 16. Scheikunde Waterstof (H) met zuurstof (O) en koolstof (C) met zuurstof. De oxides zijn H 2 O en CO 2. Als er zuurstof in een molecuul voor komt vormt dit geen extra oxide. Bij de verbranding van glucose (C 6 H 12 O 6) ontstaan alleen de 2 oxides koolstofdioxide (CO 2) en water (H 2 O). De zuurstof atomen in het suikermolecuul worden gebruikt bij de. Distikstofoxide (N 2 O) 0.00010%. Waterstof (H 2) 0.00005%. Xenon (Xe) 0.00008%. Deze tabel geeft de chemische samenstelling van lucht weer. Normaal gesproken bevat lucht waterdamp, die ongeveer 1% van het volume van het totale mengsel beslaat. De concentraties die in de tabel zijn weergegeven blijven contstant of varieren erg langzaam Sorghvliet Scheikunde // Klas 3 - 4 Formules en namen // P4 - Juultjuuuh woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

[scheikunde] Formule - Wetenschapsforu

 1. NATUUR-EN SCHEIKUNDE II (Scheikunde) MEERKEUZETOETS Waterstofperoxide heeft de formule H20 2 • In de onderstaande tekeningen stelt@ een waterstofatoom en @een zuurstofatoom vpor. Magnesium en zuurstof reageren in de massaverhouding 3 : 2. Na de reactie is in de bol gee
 2. scheikunde Hoofdstuk 2 en andere samenvattingen voor scheikunde, Natuur en Techniek. scheikunde samenvatting van 3VWO hoofdstuk 2 met de paragraven 1,2,3,4,
 3. * De algemene formule is: 2n 2 (met n = nummer van de schil) Het nummer van een periode in het periodiek systeem komt overeen met het aantal schillen dat in gebruik is. Voorbeeld Zuurstof (O) heeft atoomnummer 8 en staat in periode 2 van het periodiek systeem. Het heeft dus 8 elektronen die verdeeld zijn over 2 schillen
 4. scheikunde 1 20 05 Tijdvak 1 Maandag 23 mei 13.30 - 16.30 uu r Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Hoewel de formule van fosfaat PO 4 3 doordat het in een redoxreactie reageert met zuurstof dat in de zure regen is opgelost
 5. Het belangrijkste verschil tussen zuurstof en ozon is dat de zuurstof een diatomisch gasvormig molecuul van het zuurstofelement is, terwijl ozon een triatomisch zuurstofmolecuul is. Bovendien is zuurstof een kleurloos gas, maar ozon is een lichtblauw gas. Een ander significant verschil tussen zuurstof en ozon is dat ozongas schadelijk kan zij
 6. Chemie overal - 1 Molecuulformules: het alfabet van de scheikunde - Joyce woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 7. Molecuulmassa, omrekening van mol naar gram Heb jij hulp nodig tijdens de voorbereiding van je scheikunde eindexamen? Volg dan nu de online examentraining va..

Samenvatting Scheikunde Verbranding (3e klas vmbo

 1. NATUUR-EN SCHEIKUNDE II (Scheikunde) OPEN VRAGEN Dit examen bestaat voor iedere kandidaat uit 5 OPGAVEN Fosfor kan met zuurstof reageren tot difosforpentoxide. b. Geef de formules van de ionen die in het filtraat aanwezig zijn
 2. Chemische formules. Een samengestelde stof kan worden genoteerd in een verkorte vorm. Dit heet een chemische formule. Een chemische formule houd ook rekening met de relatieve hoeveelheid van elk atoom in een samengestelde stof. Bijvoorbeeld. De chemische formule van water bestaat uit een H van waterstof en een O van zuurstof
 3. Eindexamen scheikunde pilot havo 2009 - II Zwavelzuur uit zinkerts Het bedrijf Nyrstar Budel in Noord-Brabant is een belangrijke producent van het metaal zink. De grondstof voor zink is zinkerts, dat vooral uit zinksulfide (ZnS) bestaat. Eén van de eerste stappen in de productie van zink is het verhitten van zinkerts met zuurstof

Scheikunde (nieuwe sti j l) Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 13.30 -16.30 uur Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet verbinding met de formule Hg 2Sb 2O 7. Er zou een kleine kernfusiebom mee gemaakt naast fijn ijzererts, ook zuurstof in de cycloonreactor geblazen. Daardoor vindt in de cycloonreactor een verbranding plaats In de scheikunde werken we, zoals in Figuur 1.2, vaak met m assapercentage . Dit is de formule: massapercentage = (massa deel ÷ massa geheel ) × 100 Opdrachten 1. Geef de namen van de atoomsoorten die in elk van de volgende woorden te vinden zijn. a. HOK, b. ClOCK (Cl= C l ) c. KNaP d. CaPS e. NaSK 2

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30 - 15.30 uu Start studying scheikunde, moleculen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools scheikunde (pilot) Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Uit de formule van magnesiumorthosilicaat kan de formule van het orthosilicaation worden afgeleid. Bij verbranding reageert het gas uiterst heftig met de zuurstof in de bus Scheikunde Energie. Scheikunde en energie hebben veel met elkaar te maken, want de manier waarop veel energie wordt opgewekt (verbranding) is scheikundig. Hier gaan wij een aantal dingen uitleggen over verbranding, maar ook over Endotherm en Exotherm. Verbranding. Verbranding is een scheikundig proces Op deze pagina vind je alle vragen in de categorie Natuur- & Scheikunde. Vragen over aardrijkskunde, astronomie, biologie, filosofie, psychologie, sociale wetenschap, techniek en wiskunde vind je in één van de gerelateerde subcategorieën

Molecuulformules en Structuurformules: Wat Moet Je Weten

SO Scheikunde hoofdstuk 4 Veel succes. 4 12 Een verbinding waarvan de molecuulmassa 284 bedraagt bevat 43,69 massa % fosfor en 56,31 massa % zuurstof. dus formule = SO3 . Title: SO Scheikunde § 3 Author: nelly Last modified by: Nelly Andela Created Date Theoretische opbrengst berekenen. De theoretische opbrengst is een term die gebruikt wordt in de scheikunde voor de maximale verkregen hoeveelheid van een stof die je verwacht van een chemische reactie. Je begint met het in evenwicht..

Zuurstof: Het element Wetenschap: Natuurkund

Scheikunde open onderzoek actieve zuurstof - StudeerSne

Keuzeopdracht scheikunde 5/6vwo; Vereiste voorkennis: chemisch evenwicht; Verrijkend: binding van zuurstof aan hemoglobine; Download de opdracht (pdf) Deze opdracht gaat over hemoglobine, de rode bloedkleurstof. De basiskennis die je nodig hebt is die van het chemisch evenwicht. Je kunt de opdracht uitvoeren met een groep van 2-4 personen Samenvatting scheikunde Hoofdstuk 3 paragraaf 1+2+4 & hoofdstuk 4 Hoofdstuk 3 Je kan als je de naam van een stof kent de formule er uit afleiden. Daarvoor heb je nodig;-de symbolen die bij de namen horen De zuurstof die nodig is voor verbranding adem je in. Dat komt via de stof hemoglobine via j

Redox havo 5_2011

Overzicht hoofdstuk

Zuurstof heeft dus 2 elektronen nodig om zijn buitenste schil te vervolledigen. De gegeven scheikundige voorstelling (formule) Dit inzicht vergt een basiskennis van scheikunde, fysica en biologie Het gouden boek van Scheikunde Proeven. Hoe je thuis een laboratorium inricht Meer dan 200 eenvoudige proeven . Zuurstof-de adem van het leven - Waterstof-het lichtstte van alles De scheikunde van de koolstofverbindingen - de formules van de koolstofverbindingen- Een heleboel koolwaterstoffen - Koolhydraten-zoet en zacht.

Waterstofperoxide - Wikipedi

Op deze pagina leer je de structuurformule van aldehyden en ketonen en de ethers (bouwsteen 7). Hier komen nog een paar nieuwe groepen aan bod: aldehyden en ketonen en de ethers. Er zijn ook een paar esters om de naamgeving te oefenen. Deze structuren zijn alleen voor vwo-leerlingen. Zo navigeer je door de structuren Hoeveelheid zuurstof (liters) = Inhoud cilinder (liters) x druk (bar). Hoeveelheid = 10 x 130 = 1300 liter zuurstof. formules en rekenregels. Je moet bij zuurstof berekenen niet alleen letten op de gegeven informatie. Maar ook de irrelevante informatie eruit filteren. In bovenstaand voorbeeld staat namelijk veel informati

Scheikunde h3 Scheikunde h3 Een chemische reactie is een

Zuurstof = 15.9994 x 1 = 15.9994. Waterstof = 1.00794 x 6 = 6.04764. 24.0214 + 15.9994 + 6.04764 = 46,07 . De molecuul formule = C 2 H 5 OH wat inhoud dat het bestaat uit 2 koolstofatomen, 6 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Waterstof bevind zich in groep 1, periode 1, Koolstof bevind zich in groep 14, periode 2, zuurstof bevind zich in groep. gerelateerd aan de Sovjet - Unie zie Nomenklatoera. Nomenclatuur is naamgeving en wetenschappelijke nomenclatuur is het op systematische wijze benoemen van allerlei Met nomenclatuur wordt in de scheikunde geduid op de naamgeving van organische en anorganische verbindingen, alsook van de elementen. De nomenclatuur is Engelstalig en wijken doorgaans af van de Nederlandstalige nomenclatuur IUPAC. Scheikunde Hoofdstuk 2 Aardgas CH4 Zuurstof O2 Glucose C6H12O6 Moleculaire stoffen geleiden geen stroom Zuiver water is een moleculaire stof en kan geen stroom geleiden. water wel stroom zie onderstaande afbeelding Dat komt omdat keukenzout GEEN moleculaire stof is Keukenzout heeft als formule NaCl:. Meer Ezelsbruggetjes voor Scheikunde. Zuur bij water en je slaat nooit een flater. Water bij zuur betaal je duur. Een zuur laat zich niet dopen Het mag nooit regenen in zuurland Water met zuur geeft vlekken tegen de muur Uitleg Als je gaat mengen, voeg

Video: Schooltv: Verbranding - Verbranding is een reactie met

Wat is een zuur? | Wetenschap: ScheikundeZwavelzuur - WikipediaReactiesnelheid (scheikunde) - WikipediaHGL NaSkkationzuur

Dit zijn de niet-organische zuren die het element zuurstof bevatten. Deze zuren kunnen in naamgeving variëren, afhankelijk van het minimale en maximale aantal zuurstofatomen in het molecuul Bijvoorbeeld: H 2 SO 3 en H 2 SO 4 fosforzuur = H 3 PO 4 Als de formule niet H 3 PO 4 is, maar H 3 PO 3, dan krijgt dit zuur de naam: fosforigzuur SCHEIKUNDE KLAS 7 Als je voor proef 9 niet aan zuivere zuurstof kunt komen: Voor het verbranden in zuivere zuurstof, De formule in ons geval: Caustic soda + zoutzuur → zout + water De formule in het algemeen voor elke base en elk zuur: Base + zuur. Scheikunde - vwo 3 versie 17/18 Rekenen aan reacties . 2 . 3 Taak 1 Het atoommodel Inmiddels zijn we al aardig opgeschoten met ons onderzoek in de wereld van de kleinste deeltjes. We hebben immers de Brownse beweging en de faseovergangen verklaard door een goed zuurstof de formule SO De chemische formule is C 3 H 5 (NO 3) 3. Glycerinetrinitraat is in een aantal opzichten superieur aan TNT. De zuurstofbalans bedraagt +3,5%, d.w.z. dat er bij de explosie nog overtollige zuurstof achterblijft nadat alle koolstof en waterstofatomen geoxideerd zijn tot CO2 en H2O