Home

Bevolkingsregister Leeuwarden

Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Leeuwarden woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Wat u moet weten. Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand waarin gegevens staan uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw

Uittreksel basisregistratie personen Gemeente Leeuwarde

Uittreksels en verklaringen. Uittreksel basisregistratie personen. Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Afschrift burgerlijke stand. Bewijs van geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Verklaring huwelijksbevoegdheid. Verklaring waarop staat dat u gehuwd bent of niet. Legaliseren handtekening Leeuwarden, Geboorte Burgerlijke Stand: Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 - 1930 Dit belastingregister bevindt zich in het Oud Administratief Archief van Leeuwarden. Naast vermogende (kostwinnende/rentenierende) ingezetenen werden ook de armste bevolkingsgroepen - bedeelden uitgezonderd - aangeslagen. Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl. Leeuwarden Koopakten 1540-181

Database met diverse gegevens over de Joodse bevolking van Friesland: besnijdenissen in Friesland, ca. 1750-1825; geboorten, hoofdzakelijk in Leeuwarden, 1816-1942; huwelijken in Leeuwarden, ca. 1772-1942; grafschriften in Friesland, ca. 1675-1972 (met afbeeldingen); aangenomen familienamen in 1811-1812; bevolking, 1850-186 Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto's, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen Bevolkingsregister; Burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) Akte van erkenning; Personen in militie, landstorm, krijgsraad; Akten van Indemniteit; Volkstellingregister; Schepenzegels; Vanuit kerken: Doop, trouw en begraafboeken (DTB) Bidprentjes; Lidmatenboeken; Vanuit notariaat en rechtspraak: Notariële akten; Echtscheidingsakten; Procesdossiers; Vonnisse

Home [allefriezen.nl

Leeuwarden en Leeuwarderadeel: Bezoekadres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden: Postadres : Telefoon: 058 - 2 33 83 99: Fax: 058 - 2 33 23 15: e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl: Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur. Dienstverlenin bevolkingsregister Leeuwarden: 2 mei 1927 - 1 juni 1927, Heer Ivostraatje 38 ten huize van J. Schmidt: bevolkingsregister Leeuwarden: 1 juni 1927 - 21 november 1927, Groeneweg 323 boven ten huize van F. Koendersma Sikkema: Amsterdam: bevolkingsregister Leeuwarden: 15 oktober 1928 - 2 januari 1930, zanger, adres: Boterhoek 173 ten huize van mej 1894-1896, bevolkingsregister - garnizoen Harlingen/Leeuwarden: inschrijving op 13.4.1894 in Leeuwarden, afkomstig van Vlissingen 1897 , huwelijk: Egbert van der Zwaag, 26 jaar, arbeider, geboren te Oudehaske, wonende te Leeuwarden, zv Jan van der Zwaag en Grietje Cootstra, beiden overlede Uittreksel bevolkingsregister. Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel database, Leeuwarden - Bevolkingsregister Leeuwarden 1922-1939, Bevolkingsregister Leeuwarden 1922-1939, accessed 2 mrt 2016), Bevolkingsregister Leeuwarden; inventarisnr. 4987. Leeuwarden - Bevolkingsregister Leeuwarden 1904-1922, Bevolkingsregister Leeuwarden 1904-1922 , accessed 2 mrt 2016), Bevolkingsregister Leeuwarden; archiefnr. 48, inventarisnr. 4879, bladnr. 1168

Registratie Matthias Olgers & Maria Jacoba de Weijer

bevolkingsregister Leeuwarden 1904 - 1922: 1904 - 1909: van Swinderenstraat 64: bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 98; huisnummer Balk 83 / 105: 1909 - 1912: Franeker : 1912 - 1939: Paul Krugerstraat 59: bevolkingsregister Leeuwarden 1922 - 193 Leeuwarden: bevolkingsregister Leeuwarden 1859 - 1876 blad 684, wijk G nummer 139: 1873 - 18?? Herwen en Aerdt : 18?? - 1878: Bolsward : 1878 - 1878: Mijdrecht : 1878 - 1880: Dubbelstraat 3: bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 152, 1880 - 1884: Dubbelstraat 3: bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 162, kadastrale gemeente Balk A nummer 573: 1884 - 1889: Renkum : 1889 - 189

Bevolkingsregister 1848 - 1859, Bron: boek, Deel: 4594, Periode: 1848-1859, Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 4594, Bevolkingsregister 1848 - 1859, folio 141. Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer Op JuridischAdviesbalie vraagt u eenvoudig en snel online een uittreksel bevolkingsregister aan bij uw gemeente. Wij zetten de aanvraag voor u klaar. U hoeft deze alleen te bevestigen met een machtiging

De overheid heeft Jitse Akse, een Leeuwarder die in Syrië vocht tegen IS, buiten zijn medeweten uit de Basisregistratie Personen (BRP) gehaald Nederland, Bevolkingsregisters Leiden, 1800 - 1923 256.686 gegevens Deze collectie is een index van bevolkingsregisters voor Leiden in de Nederlandse Provincie Zuid Holland. Bevolkingsregister Leiden - Vinden.nl. www.vinden.nl Bevolkingsregister Erfgoedinstelling AlleFriezen Plaats instelling Leeuwarden Collectiegebied Friesland Archief 1002 Registratienummer 4034 Akteplaats Leeuwarden Collectie Deel: 4034, Periode: 1839 Boek Volkstelling 1839 Opmerking C en

Uittreksels en verklaringen Gemeente Leeuwarde

 1. Bevolkingsregister Den Haag, 1913-1939. De scans van gezinskaarten met daarop personen jonger dan 100 jaar, worden niet getoond. Wanneer u kunt aantonen dat de persoon die u zoekt inmiddels is overleden, doet u de aanvraag voor het vrijgeven van de scan per e-mail onder vermelding van 'Bewijs van overlijden'.. Bekijk het overzicht met afkortingen die u tegen kunt komen bij het bekijken van.
 2. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 173; Private A citation is available, but has not been published in order to protect people's privacy; Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 81
 3. Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, archief Ritske Boelema Gasthuis, toegangsnummer 119-B, K 51.2 - K 51.11 Klapper op het bevolkingsregister van Leeuwarderadeel 1920 - 1939, alfabetisch op familienaam, met vermelding van geboortedatum en hoofd van het gezin (10 delen)

Dit is het digitale loket van de gemeente Leeuwarden. U kunt hier terecht voor het digitaal doen van aanvragen of het raadplegen van uw lopende zaken Met de gegevens van grootouders en overgrootouders op zak, kun je gaan zoeken in de burgerlijke stand. Daarin houdt de overheid sinds de Franse Tijd informatie bij over de staat van de bevolking. <br><br> Vanaf 1811, en in sommige plaatsen al vanaf 1796 of 1797, worden er van alle gebeurtenissen die raken aan de burgerlijke staat van mensen akten opgesteld. Geboorteakten, huwelijksakten en. Historisch Centrum Leeuwarden: Bevolkingsregister Bijzondere Strafgevangenis 1900-1919. Met Gevangen in Glas willen wij de glasplaat laten spreken: wie ze waren en wat hen dreef tot het plegen van het misdrijf. Op deze website vertellen wij het gevangenisverhaal. Bij. Hulp nodig? Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.. Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes). Meer informatie over de chat-service? Klik hie

Leeuwarden, Geboorte Burgerlijke Stand

Archiefdiensten in Nederland Hieronder volgt een overzicht met archiefdiensten in Nederland met een online databank voor genealogisch onderzoek, gerangschikt per provincie en plaats. Voor een aantal archieven is een (gratis) registratie nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden, zoals het.. Stamboom. Uitleg over zoeken in de stamboom. Vind je verre voorouders in o.a. burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken. Wat zit er in? Wat scant het BHIC? Krijg hulp bij onderzoek, stel je vraag via chat en ontmoet andere onderzoekers op het forum. Archieven helpen toegankelijk maken TRESOAR - Homepage. Maak je eigen verhaal met Mijn Tresoar! Lees online

Bronnen - AlleFrieze

Wat veel vervelender is dan 'Leeuwarden' als geboorteplaats in je paspoort te hebben, is dat je elke keer dat je een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig hebt naar Leeuwarden moet om dat te gaan halen.. Het bevolkingsregister van de vroegere gemeente Baarderadeel komt vrijdag online. In MFC De Wjukken in Mantgum wordt de informatie toegevoegd aan de website www.allefriezen.nl.Dit is een site die in beheer is van bijna alle Friese gemeenten, de provincie, Tresoar en de Vrienden van archieven in Friesland Bevolkingsregister 1904 - 1922, Bron: boek, Deel: 4877, Periode: 1904-1922, Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 4877, Bevolkingsregister 1904 - 1922, folio 722. Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2014. Herkomst informatie: A2Acollection oai-pmh_20210505_28881_00028881.xml van FRL

TRESOAR - Zoeken naar voorouder

'Jitse Akse uit bevolkingsregister geschrapt' 22 september 2017, 18:26 • Friesland. Deel dit artikel . De overheid heeft Jitse Akse, de Leeuwarder die in Syrië vocht tegen IS,. Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden: Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW 1904-1922 187 LW Opgestuurd door het CBG: Persoonskaart , trouwt B.J. van Luijn, geboren ca. 1881 Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden: Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW, 1904-1922 187 LW Testament 24-12-1914 Gevonden bij de NGV: Overlijdensadvertenti Bevolkingsregister 1915 - 1920 . Woold 192d (wordt K220): Op 16-6-1917 komt van Amsterdam: Joseph van Zwaanenburgh (7-6-1877 St. Oedenrode) opzichter, portier, trouwt op 3-7-1909 te Leeuwarden met. Froukje de Jong (23-8-1871 Leeuwarden) gaat 6-10-1921 naar Leeuwarden. Kinderen: 1. Nathan van Zwaanenburgh (26-12-1913 Amsterdam) 2 Op 27 maart 1943 stak het Kunstenaarsverzet, de weigeraars van de Kultuurkamer, het bevolkingsregister in brand. De bezetter loofde 10.000 gulden uit voor de tip die naar de daders zou leiden Iedereen in Nederland staat sinds die tijd geregistreerd in het bevolkingsregister. Tot 1893 is in Amsterdam de registratie gevoerd in boeken, daarna is tot 1994 gewerkt met kaartsystemen. In de periode 1893-1939 zijn de gegevens per gezin vastgelegd op één kaart; de gezinskaarten. Vanaf 1939 tot 1994 werd voor iedere persoon één kaart gemaakt

Historisch Centrum Leeuwarden » Stamboom Gid

Volgens blad 343 van het bevolkingsregister van Kollum komen op 1 december 1869 Bernhardus Hopperus Buma (Leeuwarden 1826 - Leeuwarden 1892), zijn echtgenote Clara Tjallinga AEdonia van Eysinga (Wommels 1823 - Leeuwarden 1898), Anna Adriana Cornelia Sixma van Heemstra (dochter uit eerste huwelijk van de echtgenote; Oudwoude 1853 - Apeldoorn 1903) en zoon Wiardus Willem Hopperus Buma. 87.945. Inwoners in de gemeente Leeuwarden, 1995 tot en met 2021. Het aantal inwoners in de gemeente Leeuwarden is met 36.554 personen gestegen van 87.945 in 1995 tot 124.499 in 2021 (dat is 42%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd Bevolkingsregister 1922 - 1939, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 5005 Gemeente: Leeuwarden Huwelijksregister 1928, archiefnummer 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, inventarisnummer 3653, aktenummer 331 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1928. Graftombe Datum: 6 augustus 201 Gemeente bevolkingsregister op Telefoonboek.nl - Naast een gemeente bevolkingsregister vind je ook overheid, gemeentehuis, aanhangwagen, afvalverwerking, organisatieadvie De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland

Bevolkingsregister 1922 - 1939, Leeuwarden, Fam787 4a: ; Voornaamste bewijs Geboorteregister 1910, Leeuwarden, Aktenummer A10, Gerhard Jan van der Mey Geboorteregister 1910, Leeuwarden, Aktenummer A10, Gerhard Jan van der Me Via een automatisch proces worden er sowieso mutaties doorgevoerd in WieWasWie. Maar daarnaast worden ook nieuwe collecties of grotere hoeveelheden persoonsgegevens toegevoegd. Onderstaand zie je een per week aflopend overzicht met een vermelding van de aantallen akten. Zo kun je op de hoogte blijven van de wijzigingen. Weeknr. Archiefinstelling _ Leeuwarder courant 22-08-1947; Tribunaal Leeuwarden • Friesch Dagblad 23-08-1947; Tribunaal Leeuwarden • Nieuwsblad van Friesland 25-08-1947; Tribunaal Leeuwarden • bevolkingsregister Leeuwarderadeel Gedeputeerde Staten, overl. [Leeuwarden najaar] 1643, tr. Leeuwarden 28 jan. 1627 Cathalijntie (Lijntie, Lintie) Reiloffs, ged. ald. 18 dec. 1605, overl. na 1671, dochter van Reiloff Simonsz, bode, en Cathalina Blocq.4 Op 23 april 1618 kreeg Feycke Douwes, mede klerk ter secretarie van Leeuwarden, ee Beiden overleefden diverse werk- en concentratiekampen, en toen zij na terugkeer in Goch de zoektocht naar hun dochtertje begonnen, kwamen ze erachter dat hun enige kind de oorlog niet had overleefd. Het gezin van Leni's oom en tante werd op 11 januari 1943 afgevoerd uit het bevolkingsregister van Leeuwarden

Archieven.nl - Persone

1.2 Bevolkingsregister. 1.2.1 1850; 1.2.2 1862; 1.2.3 1881; 1.3 Vertrokken personen Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem. Lion Wagenaar (Amsterdam, 22 september 1855 - Amsterdam, 4 juni 1930) was een zoon van koopman Alexander Wagenaar (Amsterdam, 7 augustus 1821) en Nanette Ephraim van Praag (Amsterdam, 24 maart 1827 ). Alexander en Nanette hadden naast Lion een dochter Sprins (Esperance, Amsterdam, 23 augustus 1857), Levie (Amsterdam, 21 oktober 1859), Marianne (Amsterdam, 13 mei Continue reading online Bevolkingsregister Zwijndrecht. De Re: is volgens mij een afkorting van Reply. Via Googlegroups soc.genealogy.benelux heb ik het eerste bericht (uit 2005) kunnen lezen en het tweede wat er ook bijhoort. En het is geen vraag van Erica, doch een mededeling. Over het bevolkingsregister van Zwijndrecht en hoe dit te raadplegen Franciscus Erich geb. 15 feb 1864 Leeuwarden ovl. 29 jul 1932 Leeuwarden: De Familie Erich in Nederlan Een uittreksel BRP vraagt u aan in de gemeente waar u woont. U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor: uzelf, ook als u minderjarig bent. uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als u op hetzelfde adres woont. uw minderjarige kind, als hij of zij op hetzelfde adres woont als u. iemand anders, u moet dan gemachtigd zijn door hem of haar

Héél véél informatie over Vrijheidswijk (update 2020

Veel gestelde vragen en onderzoekshandleidingen

 1. Overval op bevolkingsregister Sint Annaparochie. In de nacht van 25 op 26 september 1943 slaagde de KP Sexbierum erin het bevolkingsregister van Sint Annaparochie veilig te stellen. Zo wisten zij te voorkomen dat jongemannen ter plaatse tewerk konden worden gesteld in Duitsland
 2. Uittreksels, paspoort en id-kaart, rijbewijs, adreswijzigen en emigreren, trouwen en partnerschap, geboorte en kinderen,.
 3. Archieftoegang: OA-0139_60 Nadere toegang bevolkingsregister op archieftoegang OA-0139, inv.nr. 60 van Gemeentearchief Zaansta
 4. De Aanslag op het Bevolkingsregister Amsterdam vond plaats in de nacht van 27 maart 1943 en werd gepleegd door de verzetsgroep CS6. Het grootste deel van de aanslagplegers werden vrij snel opgepakt
 5. De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van iedereen die in Eindhoven woont. Heb je een bewijs nodig dat je als inwoner bent ingeschreven in onze gemeente? Dan kun je een uittreksel uit de BRP aanvragen. Dit kan op 2 manieren: Digitaal. Link opent in een nieuw venster
 6. Is this your ancestor? Explore genealogy for Jan Obbes born 1822 Leeuwarden, Friesland, Nederland died 1895 Leeuwarden, Friesland, Nederland including ancestors + descendants + more in the free family tree community

Contact. Hebt u een vraag of hebt u ondersteuning nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met de gemeente. Gemeentelijk informatienummer: 14 020 op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Of stuur een e-mail via het mailformulier Bevolkingsregister; Militaire voorouders; Boeken en naslagwerken; De DTB's; Nieuwsgroepen; Onderzoek. Hulp bij zoeken in de USA; Hulp bij zoeken in Duitsland; Zoeken op internet; Ledenservice. Maak je eigen stamboom; Je stamboom publiceren; Een familieboek maken; Gedcom. Inleiding; Elementen van de taal (deel 1) Elementen van de taal (deel 2. Leeuwarden deze pagina is ontsloten door Helmuth Rijnhart aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. gegevens kunnen afwijken van de bronnen Description Een set genealogische data met inschrijvingen uit het bevolkingsregister. Deze records zijn voorzien van een link naar de digitale afbeelding van de originele akte als ook een directe link naar de betreffende akte op de Alle Friezen websit Alle Friezen - Genealogie - A2A - Inschrijving Bevolkingsregister Een set genealogische data met inschrijvingen uit het bevolkingsregister. Deze records zijn voorzien van een link naar de digitale afbeelding van de originele akte als ook een directe link naar de betreffende akte op de Alle Friezen websit

Héél véél informatie over wijk Dorpen Zuid Oost (updateHéél véél informatie over Camminghaburen Midden (update

Over de plaats Leeuwarden, NL » Genealogie Onlin

 1. Op deze speciale pagina vindt u informatie over rechtszaken die veel aandacht krijgen in de media. Bijvoorbeeld: Marengo, Pulheim, het hoger beroep van Willem Holleeder en de zaak tegen Jos B
 2. Regionaal Archief te Alkmaar, intergemeentelijk samenwerkingsverband in Noord-Kennemerland, westelijk West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Bewaart archieven van overheden en particulieren in dit gebied en beschikt tevens over een uitgebreide historische bibliotheek en beeldcollectie over de regio., Archieven gemeente
 3. CBR Centraal Bevolkingsregister. CBRbesch (datum)SGBiZa Opname Centraal Bevolkingsregister beschikking Secretaris Generaal Binnenlandse Zaken; op dat moment zonder woon- of verblijfsplaats (datum kan ook vooraan staan) Code 35 Er is 'iets' gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Contr. Bij controle gebleken
 4. Bevolkingsregister Avereest 1870-1879: Historische Vereniging Avereestmag het ook iets meer zijn?..
Froukje Veenstra : de vloerbedekking is mooi rustig

Nationaal Register Overledenen (persoonskaarten en -lijsten

 1. Het jaarverslag is online gepubliceerd. Met een woord vooraf van archivaris Karin Abrahamse en vele afbeeldingen uit de Gooi en Vechtstreek. Lees het verslag over 2020 hier. De luchtfoto's van Hilversum staan online! Via de website Open Hilversum kunt u de gemeente van bovenaf bekijken in de jaren 1979, 1988 en 1996 tot 2021
 2. Bevolkingsregister deel Z Familenaam Zaadstra 3b Voornamen Pieter 4 Geboren op 20‐7‐1898 4 Gemeente Leeuwarden 7 Beroep 8 Dochter van 8 Zoon van 9 Gehuwd met I 11 Geboren op 12 Geboren te 9 Gehuwd met I
 3. Alle Friezen - Genealogie - A2A - Inschrijving Bevolkingsregister. Een set genealogische data met inschrijvingen uit het bevolkingsregister. Deze records zijn voorzien van een link naar de digitale afbeelding van de originele akte als ook een directe link naar de betreffende akte op de Alle Friezen website
 4. Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd: Werkgebied: Leeuwarden: Adres: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden: Telefoon: 058-233 83 99: Website: www.aedlevwerd.nl: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken

Scans bij FamilySearch van aktes uit Leeuwarden uit de

Open Archieven » Bronnen » Stamboom Gid

De kraak van de kluis:Theater/videoproductie in het kader

Duik in de collecties van het Gemeentearchief Venlo. Studiezaal archief weer geopend vanaf 1 juni a.s. Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die het kabinet genomen heeft in verband met de uitbraak van het Coronavirus is het archief in.. bevat-video Sexbierum. Vier mannen, leden van de Knokploeg van Sexbierum, zijn in 1944 doodgeschoten door de Duitsers voor hun betrokkenheid bij het verzet, onder andere de overval op het gemeentehuis van Sint Annaparchie waar ze het bevolkingsregister meenamen.. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2018 50 000 of meer inwoners hebben. Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2020. Status van de cijfers

Scans bij FamilySearch van aktes uit Leeuwarden met 'dopen

Vragen over uittreksels of aktes burgerlijke stand in de gemeente Groningen? Lees de informatie op de website van de gemeente Groningen Bevolkingscijfers . Overzicht van toename en afname aantal inwoners, verdeeld over o.a. leeftijd, geslacht, wijk. Plus oorzaken van de toename of afname zoals geboorte en overlijden, verhuizing Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) is een overzicht van uw persoonsgegevens die bij de gemeente bekend zijn. Instanties kunnen u vragen om een uittreksel uit de BRP Tijdelijke verhuur. Een deel van de woningen die CareX in beheer heeft wordt in de tijdelijke verhuur aangeboden. Dit gebeurt op basis van de Leegstandswet. Een tijdelijk huurcontract houdt in: Minimale huurperiode van 6 maanden. CareX heeft een opzegtermijn van 3 maanden. De huurder heet een opzegtermijn van een maand Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente. Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Een uittreksel BRP vraagt u online aan met DigiD. Het uittreksel wordt u vervolgens binnen enkele werkdagen per post toegezonden

Héél véél informatie over Leeuwarden (update 2021

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK betrekking heeft ten minste zes maanden op. Leeuwarden Bevolkingsregister 1904 Soort registratie: inschrijving Geregistreerde Jan van Binsbergen geboren op 11 November, 1845 . Death. Overlijdensakte Datum: 31-03-1910 Plaats: Leeuwarden Overledene Jan van Binsbergen 64 jaar oud overleden op 31-03-1910 Vader Jan van Binsbergen Moeder Willemina Cornelia Richard. Notarial dee

Archieven in Friesland - HCC - Hom

De Friese klokkerij sedert 1977. HOME. LUITZEN DOUWES TASMA. Uurwerkmaker, Geb.20-9-1796 te Grouw en overleden in 1871. Was werkzaam te Oldenboorn in 1821, in 1824 en 1825 te Leeuwarden, Groningen in 1826. Akrum tot 1835 en Gorredijk tot 1871. Adverteerde in 1825 in de Leeuwarder Courant met allerhande speelwerken in klokken Untitled Document. Provincie Friesland - internet. Provinciaal en regionaal (meestal wordt er vanuit de lager genoemde individuele plaatsen niet verwezen!): Admiraliteit van Friesland (Dokkum), notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licenten 1599 bevat een index op namen; idem voor 1601 Bevolkingsregister deel Z 3a Geslachtsnaam Zaadstra 3b Voornamen Pieter 4 Geboren op 20-7-1898 4 Gemeente Leeuwarden 7 Beroep 8 Dochter van 8 Zoon van 9 Gehuwd met I 11 Geboren op 12 Geboren te 9 Gehuwd met I WEESP - BEVOLKINGSREGISTER Index op het deel: 1893 - 1916, JOODSE PERSONEN. Voor meer informatie: Rob van het Groenewou

Uittreksel persoonsgegevens. Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Haarlem bent ingeschreven. Regel direct online een uittreksel waar en wanneer het u uitkomt. Het uittreksel wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. U kunt een online aanvraag niet eerder in de publiekshal ophalen Bevolkingsregister 1837 - 1851 . Meddo 64: 't Voorde . Jan Hendrik Grevink, overleden 21-12-1846, z.v. Derk Grevink en Enne te Voorde trouwt op 31-12-1810 met. Harmina Lammerdink (5-12-1780) d.v. Gradus Lammerdink en Janna Keveskamp, gaat naar Meddo 64/6 Wat u moet weten. Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een akte burgerlijke stand aan. U vraagt het uittreksel BRP aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Basisregistratie Personen (BRP) was vroeger Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Naar boven Wij vragen o.a. om een historisch uittreksel uit het bevolkingsregister als u niet in Vlaardingen woont en een inkomensverklaring (IBRI) 2019 (deze is aan t. Officiële site van de gemeente Heerenveen. Het kanaal voor inwoners en ondernemers voor informatie, producten en diensten van de gemeente Heerenveen