Home

RVO aanvragen

MIA\Vamil aanvragen RVO

 1. Aanvraag intrekken of wijzigen Wilt u uw ingediende aanvraag wijzigen of intrekken, dan kunt u daarvoor een verzoek naar ons sturen. Dat kan per post of per e-mail naar miavamil@rvo.nl. Vermeld daarbij het referentienummer van uw aanvraag. U moet dit verzoek als belastingplichtige zelf ondertekenen of laten ondertekenen door uw gemachtigde
 2. Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030
 3. imaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Bent u intermediair van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet dat van het bedrijf. Let daarbij ook op dat er géén ketenmachtiging nodig is voor het indienen van de aanvraag
 4. Kies voor het indienen van een aanvraag via eLoket boven Direct regelen op mijn.rvo.nl/wbso voor eLoket. Hiervoor heeft u geen ketenmachtiging nodig. U kunt niet met een ketenmachtiging inloggen op eLoket. Uw aanvraag direct regelen. Lees, voordat u de aanvraag indient, meer over het nieuwe aanvraagportaal, eHerkenning en ketenmachtiging

Subsidie aanvragen? Subsidies & financiering RVO

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen ondernemers online zaken regelen, zoals het aanvragen van subsidies of vergunningen. Bij het RVO is het mogelijk om met eHerkenning in te loggen bij verschillende diensten zoals mijn.rvo.nl en eLoket. Welk niveau eHerkenning moet u aanvragen om bij het RVO in te kunnen loggen Mijn RVO. In Mijn Rvo.nl kunnen ondernemers hun online zaken regelen bij RVO. Hier kunnen zij subsidies aanvragen, meldingen doen, bijvoorbeeld voor het vervoer van dierlijke mest, en registraties doorgeven. Taakomschrijving RVO. RVO beantwoordt vragen van ondernemend Nederland over duurzaam, agrarisch, vernieuwend en internationaal ondernemen RVO beoordeelt uw aanvraag en neemt een beslissing over het subsidiebedrag. Aanvragen onder de €25.000 betaalt RVO in een keer uit. Bij aanvragen boven de €25.000 krijgt u van RVO een voorschot. Na de uitvoering ontvangt u het restbedrag. Wanneer er tijdens de uitvoering wijzigingen of aanvullingen op de aanvraag ontstaan, meldt deze dan aan RVO Aanvraagformulier webservices Energielabels en Energiebesparingsverkenner. Om gebruik te kunnen maken van de webservice vult u onderstaande velden in. Na het klikken op API-key aanvragen verschijnt een API-key op het scherm. Deze heeft u nodig om de webservice aan te roepen Er is geen sessie gevonden. Mogelijk is de sessie verlopen. U kunt het formulier opnieuw invullen. Mocht deze foutmelding zich weer voordoen, controleer dan of uw browser cookies ondersteunt

Woningeigenaren kunnen al subsidie aanvragen voor een zonneboiler en een warmtepomp. Daarbij kunnen zij vanaf 2021 ook een aanvraag indienen voor aansluiting op het warmtenet. En er is voor woningeigenaren ook subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas Subsidie praktijkleren aanvragen gebeurt digitaal, via het eLoket van RVO.nl. U heeft hiervoor een eHerkenning nodig van minimaal niveau 1. Daarnaast is het van belang dat u controleert of de aanvraag ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen door de RVO. En dient u een vereiste administratie bij te houden RVO wijst op voorwaarden TVL-aanvraag. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nog eens toegelicht wanneer ondernemers bij een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het tweede kwartaal van 2021 een derdenverklaring en wanneer een accountantsproduct moeten meesturen Finance Plus verzorgt graag de volledige ISDE aanvraag voor u! Wij rekenen, indien u voor subsidie in aanmerking komt, een standaard vergoeding van € 100,- all-in per apparaat voor particulieren. U beheert uw documenten binnen uw eigen portal. Wij verzorgen het volledige traject van de subsidieaanvraag en alle correspondentie met de RVO Wij zullen dan de aanvraag voor de ISDE gratis beoordelen. Indien u voor de subsidie in aanmerking komt, gaan wij direct voor u aan de slag! Let op: Dit is geen initiatief van de RVO. Wij verlenen een dienst met betrekking tot de aanvraag voor de ISDE en rekenen hiervoor een standaard vergoeding per apparaat

UPDATE en instructie RVO aanvragen stilligregeling Gepubliceerd: 14 mei 2020 Op 13 mei is de stilligregeling van kracht geworden en aanvragen kunnen ingediend worden. Aanvragen dienen in één keer ingediend te worden, voor een periode met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 voor maximaal vijf stilligweken Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben RVO werkt op dit moment hard aan de diverse rapportmodellen en protocollen (zie onderstaand schema). Die voor de aanvraag van Q1 en Q2 worden in week 27 beoordeeld door COPRO. COPRO zal het commentaar daarna afstemmen met RVO. Publicatie van de protocollen wordt verwacht in week 29

Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen RVO

Aanvraag indienen met ondernemers-DigiD Het aanvragen van subsidie verloopt via RVO. Let op: Voordat u de aanvraag kunt indienen moet u beschikken over een DigiD voor ondernemers. Houd voor het aanvragen van deze DigiD rekening met een extra verwerkingstijd van circa 1 week. Vraag een ondernemers-DigiD aan. Commissi Het RVO beslist binnen acht weken of uw aanvraag voor subsidie wordt toegekend. Het kan dus voorkomen dat u van ons reeds een factuur ontvangt, voordat de subsidie is toegekend. Kunt u ook ISDE subsidie krijgen op zonnepanelen? Zakelijke partijen kunnen sinds 1 januari 2021 in aanmerking voor subsidie op zonnepanelen Voor het aanvragen van een SDE++-beschikking of voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) stelt het ministerie van EZK een aanvullende voorwaarde. De aanvrager heeft een transportindicatie van de netbeheerder nodig. Zonder deze transportindicatie neemt de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) de subsidie-aanvraag niet in.

Vraag uw subsidie aan via het eLoket op rvo.nl. Dit kan vanaf 4 januari 2021 9.00 uur. Vraag de subsidie uiterlijk 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan. Doet u dit niet binnen de gestelde termijn dan wordt uw aanvraag afgewezen. subsidie aanvragen. RVO verhoogt betrouwbaarheidsniveau Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 22 maart 2021. Ondernemingen getroffen door overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) kunnen via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen met eHerkenning. Vanaf 12 april hebt u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig om deze regeling. Om subsidie te krijgen voor de isolatie van uw huis, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld zelf de eigenaar van de woning zijn en in het huis wonen. En u moet de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden beginnen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de subsidie Als u aanspraak wilt maken op EIA, MIA of VAMIL, moet u uw investering vooraf melden bij RVO.. Melden binnen 3 maanden. U moet de investering melden binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst Aanvraag diergegevens invoeren in RVO databank 2021 voor pony's welke bij een paspoort uitgevende instantie anders als een Nederlands uitgevende paspoort instantie bij geboorte zijn geregistreerd. SVP de kopieën van ALLE bladzijden uit het paspoort meeleveren waar de gegevens van de pony op zijn aangegeven

WBSO regeling aanvragen Aanvraagproces RVO Rijksdiens

Beslissing door u ingediende aanvraag Bezwaar indienen Eens Oneens Nee Inloggen GO Aanvraag subsidies Ja Ontvangstbevestiging Uitnodigings- brief Voorafgaande controles Controle aanvraag Verwerken gegevens Controle opgave Eventueel aanpassen opgave GO invullen & versturen Bekijk de voorafgaande controles en pas eventueel uw aanvraag aan BGT-check doen 1 2 Mijn percelen bijwerken 3. Daarnaast werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie. www.rvo.nl. Octrooicentrum Nederland (Onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO.nl) Heb je een technische uitvinding gedaan? Je kunt kosteloos een één-op-één gesprek aanvragen met een octrooiadviseur om jouw idee met een onafhankelijke partij te bespreken

Aanvraag NL. De datum van de indiening bij Octrooicentrum Nederland is het ijkpunt voor beoordeling van nieuwheid en inventiviteit. Onderzoek. Beoordeling op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Prioriteitsjaar. Uitbreiding naar andere landen en regio's kan alleen binnen het prioriteitsjaar. Nederland Aanvragen vanaf begin 2020. De maatregelen zijn in de Tweede Kamer aangenomen. Indien de Eerste Kamer ook instemt, kunnen in 2020 aanvragen worden ingediend voor de heffingsvermindering en de vrijstelling. Vanaf 3 februari 2020 kan bij RVO.nl een aanvraag voor een heffingsvermindering worden ingediend Aanvraag homologatie - RVO - HOMOLOGATIE - HOMOLOGEREN - GELIJKVORMIGHEIDSATTEST. Homologatie in België. Contact Het aanvragen van de SDE subsidie komt heel precies. Lees hier alle lessen die wij geleerd hebben over een succesvolle SDE+ subsidie aanvraag. 088 4000 500 info@ekwadraat.com. Over ons. Over Ekwadraat Digitaal indienen van een volledige aanvraag bij RVO;. De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal (per e-mail, maximaal 10 MB) ingediend, o.v.v. Subsidieaanvraag COVID-19 Aanvulling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water, uiterlijk op vrijdag 27 augustus 2021, 15.00 uur Nederlandse tijd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; fdw@rvo.nl.6. Schriftelijke aanvragen kunnen worden gestuurd naar.

WBSO aanvragen Fiscale regeling R&D RVO Rijksdiens

 1. Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties. Graasdierpremi
 2. eHerkenning voor een uitgeschreven organisatie aanvragen? Neem hiervoor contact op met onze helpdesk. Direct aanvragen. Vanaf €13,80 per jaar Meest gebruikt voor: mijn.rvo.nl, Zorgregister en DigiMV (CIBG) Aanvragen Vanaf €28,98 per jaar Meest gebruikt voor: UWV werkgeversportaal, Mijn.
 3. RVO moet dan bij iedere aanvraag afzonderlijk nagaan welke woningen in welk jaar zijn aangesloten op een warmtenet en dit vergelijken met de subsidieaanvraag. Bovendien wordt het subsidiebedrag bij de aanvraag vastgesteld en kan dit niet verhoogd worden bij de vaststelling. Een aantal reacties bevat een oproep om indexering niet.

Subsidie omscholingsregeling aanvragen RVO

 1. g Vaste Lasten zijn ruim 287.000 aanvragen gedaan
 2. Octrooi aanvragen. Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi heeft aangevraagd en gekregen. U vraagt per land of per groep landen een octrooi aan. Octrooi aanvragen voor Nederland. Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO. Octrooi aanvragen voor het buitenlan
 3. imaal niveau 1
 4. Q2 2021: U kunt TVL Q2 2021 subsidie aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021. U kunt de subsidie aanvragen vanaf 25 juni 2021, 08.00 uur tot 20 augustus 2021, 17.00 uur. Lees op rvo.nl hoe u zich kunt voorbereiden op de TVL-aanvraag. Q1 2021: U kunt geen TVL Q1 2021 subsidie meer aanvragen
 5. imaal 30% omzetverlies heeft, vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal van 2020. Ook moet u zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven hebben bij KVK. Lees alle voorwaarden voor de TVL Startersregeling Q1 2021 op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 6. De RVO vraagt alle ondernemers hierop te wachten. Als de aanvraag al is gedaan, is het helaas niet meer mogelijk het accountantsproduct zelf toe te voegen. Dat kan alleen na een verzoek van de RVO. En zonder accountantsproduct mag de RVO een aanvraag niet in behandeling nemen. Wij willen u graag goed informeren
 7. eHerkenning aanvragen. Anders dan bij DigiD, is de overheid niet de uitgever van eHerkenning. U vraagt de eHerkenning inlog dan ook niet aan bij de overheid, maar bij een erkende leverancier. En u moet voor de aanvraag en het gebruik van eHerkenning betalen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de aanbieder en de dienst die u afneemt

Aanvraag nadeelcompensatie voorbereiden RVO

 1. De RVO is de instantie waar de subsidie aangevraagd kan worden. De aanvraag voor het aanvragen van de ISDE dient via de website van RVO gedaan te worden. Zij beoordelen de aanvraag en op basis van de aangeleverde gegevens zal de subsidie toegekend worden en uitgekeerd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het apparaat wat aangeschaft wordt
 2. gen) en TVL Q2 2021. Het accountantsproduct voor de aanvraag is op 13 juli goedgekeurd en nu beschikbaar, meldt de RVO
 3. istratie in orde is
 4. Na formele oprichting kan elk collectief een BRS-nummer aanvragen bij RVO.nl. Dit nummer is nodig om in juni een gebiedsaanvraag in te kunnen dienen. RVO.nl heeft de route voor het verkrijgen van het BRS-nummer voor u uitgewerkt. Het duurt enige werkdagen voor u daadwerkelijk een BRS-nummer heeft, vraag deze dus tijdig aan om onnodige vertraging bij het indienen van de gebiedsaanvraag te.
 5. Inloggen mijn.rvo.nl Wanneer u als bedrijf met een KVK nummer inlogt bij mijn.rvo.nl gebruik u hiervoor eHerkenning. Als particulier gebruikt u DigiD. Logt u in met eHerkenning? Vanaf 1 juli 2021 kan dit niet meer met niveau 1. RVO maakt gebruik van de hogere betrouwbaarheidsniveaus eH2+ of eH3. Op de website van RVO leest u hier meer over
 6. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt startups, mkb'ers en kennisinstellingen bij hun zoektocht naar financiering, zakenpartners en kennis. Dat laatste onder meer door (online) kennissessies te organiseren.Gratis webinarsIn juni en juli 2021 komen diverse onderwerpen aan bod

U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen. De RVO betaald de subsidie of het restant daarvan aan u uit nadat de vaststelling is aangevraagd. Overige belangrijke kenmerken De aanvragen moeten allemaal stuk voor stuk worden beoordeeld. RVO kennende gebeurt dit zorgvuldig en met de blik gericht op innovatie. Het kan zijn dat de subsidieverstrekker behoefte heeft aan aanvullende informatie en daartoe een vragenbrief stuurt. Voor de aanvragen met ingangsdatum 1 januari 2018 is de eerste vragenbrief al de deur uit Aanvragen van een recent KvK-uittreksel; Bijna alle leveranciers rekenen extra kosten voor het achteraf wijzigen van gegevens. Zorg ervoor dat u bij de aanvraag van eHerkenning alles correct invult. Mocht u haast hebben met het aanvragen van eHerkenning dan kunt u een spoedprocedure in gang zetten ISDE: investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. U kunt het aanvragen van de ISDE subsidie 2021 uitbesteden aan www.ISDEsubsidieaanvragen.nl tegen een vergoeding, of zelf doen via RVO is gratis, bij RVO heeft u een geldige DigiD of E-Herkenning nodig, en krijgt u geen begeleiding in uw aanvraag 1. De aanvraag. Door alleen inzage te krijgen in de nodige documentatie, zonder heen en weer moeten mailen, verloopt het goedkeuringsproces voor groenleningen gestroomlijnder en daarmee sneller. 2. Automatische check. De software van BlockBird controleert of alle nodige gegevens zijn geüpload en vraagt zo nodig om aanvullingen. 3. RVO.

Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt. RVO probeert binnen 2 weken een besluit te nemen op je aanvraag. Na het besluit wordt er binnen een paar werkdagen uitbetaald. Indien dit niet binnen 2 weken om een besluit te nemen, dan ontvang je hierover op tijd bericht. Bovenstaande is een beknopte samenvatting Vacatures Rvo. Zoeken binnen 298.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Rvo - is makkelijk Aanvragen of activeren. Machtigen. Iemand uw zaken laten regelen? Gebruik machtigen. Meer informatie. Code ontvangen. Vul uw activeringscode, herstelcode, e-mailcode of machtigingscode in. Code invullen. Code ontvangen. Vul uw activeringscode, herstelcode, e-mailcode of machtigingscode in

Dan kunt u extra subsidie krijgen. U moet een SBI-code hebben voor landbouw, horeca of recreatie en bij uw aanvraag aangeven dat u een leerbedrijf heeft in deze sector. Hoe kunt u aanvragen? U kunt vanaf 2 juni, 9.00 uur tot en met 16 september 2021, 17.00 uur de subsidie Praktijkleren aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker eHerkenning vergelijken via eHerkenning Expert is bijzonder eenvoudig. Wij hebben de actuele eHerkenning prijzen voor de betrouwbaarheidsniveaus EH1, EH2, EH2+ en EH3 voor u klaargezet in handige overzichten. Op die manier kunt u direct zien welke eHerkenning aanbieder het goedkoopst is of het beste bij uw wensen past Alvorens u dit kunt doen dient u de eHerkenning te koppelen aan uw adviseur account van EP-online. Zorg dat u uw gebruikersnaam van EP-online bij de hand heeft alvorens u dit koppelen start. Let op dit is een andere gebruikersnaam dan uw eHerkenningsaccount. Weet u niet meer wat uw gebruikersnaam is stuur dan een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

Aanvragen van deze subsidie kan van 1 maart tot en met 15 mei, in het jaar waarin u uw gewassen wilt verzekeren. Bovendien is de brede weersverzekering vrijgesteld van assurantiebelasting! Let wel: een subsidie is alleen te verkrijgen als dit ook is aangevraagd bij de opgave RVO Contact. Voor vragen over bovenstaande regelingen kunt u contact opnemen met Johan Wandel: +31 6 2890.4059, Anne Schreurs: +31 6 2572.6519, Claudia de Vos: +31 6 2890.4259 of Wouter de Bruijne: +31 6 2572.6635. U kunt ook mailen naar europaloket@zeeland.nl. Meer algemene informatie over POP3 Op basis van deze informatie berekent het UWV of de RVO de definitieve subsidie. Het is belangrijk dat je een verzoek tot vaststelling indient om te voorkomen datje het voorschot in zijn geheel moet terugbetalen. Definitief aanvragen NOW 1.0 - de scenario's. Definitief aanvragen NOW 1.0 - het vervolg

Contact Kennis- en innovatieplatform verduurzamingMelkvee van zeldzame runderrassen (MZR) | RVO

Volgens de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) kunnen intermediairs vanaf 1 september 2020 een aanvraag voor de TVL indienen voor ondernemers. De ondernemer moet zijn intermediair wel machtigen met behulp van eHerkenning. Aanvragen van de TVL gaat digitaal via mijn.rvo.nl. Dit kan tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO. 7,291 likes · 96 talking about this. Welkom op de Facebookpagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Like deze pagina om op de hoogte te..

Let op, je hebt nog tot 12 juli, 17.00 uur, om je aanvraag in te sturen. Lees er hier meer over: https://bit.ly/3p7Sq7u Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO

Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water. [Regeling vervallen per 01-01-2021.] Geldend van 01-09-2016 t/m 29-09-201

Basisregistratie Grootschalige Topografie | RVOInformatieplicht energiebesparing | RVOFriesland Campina | RVO