Home

IVBN duurzaamheid

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in huurwoningen op verschillende dossiers. Duurzaamheid IVBN-leden stimuleren, vanuit hun verduurzaming van producten/diensten en de bedrijfsvoering van alle partijen in de vastgoedketen IVBN WTC Den Haag Toren E, 21e verdieping Prinses Margrietplantsoen 84-A 2595 BR Den Haag t 070 - 3000371 e info@ivbn.n De IVBN-visie op duurzaam vastgoed is te downloaden van de website www.ivbn.nl Tijdens de Provada zullen IVBN en haar leden deze visie uitdragen. Dat zal ook bij overheden gebeuren, te beginnen bij het Ministerie van VROM, zowel bij minister Van der Laan (Wonen Wijken en Integratie, tevens verantwoordelijk voor de gebouwde omgeving), als bij minister Cramer (ruimtelijke ordening en milieu) Vastgoedbeleggers verenigd in IVBN (Vereniging van Institutionele beleggers in Vastgoed, Nederland zijn hard bezig om de CO2-uitstoot van hun vastgoed in 2030 te halveren en om in 2050 bijna energieneutrale gebouwen en woningen te hebben

Om dat mogelijk te maken bepleit IVBN dat marktpartijen en overheden de saldo-benadering toepassen: baseer de keuze voor nieuw vastgoed op het saldo van positieve en negatieve effecten op de duurzaamheid van de gehele gebouwenvoorraad De IVBN streeft daarbij de volgende doelstellingen na: - Inzichtelijk maken van het maatschappelijk nut van vastgoedbeleggingen. - Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van vastgoedbeleggers door het verschaffen van inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen Positie Aedes, Vastgoed Belang en IVBN. Aedes, Vastgoed Belang en IVBN zien het belang van verduurzaming en CO2-besparing. Corporaties en verhuurders zijn al langere tijd bezig met het verduurzamen van hun woningen. Over de noodzaak daarvan bestaat geen twijfel. Dat een Standaard handvatten biedt voor hoe dat aan te pakken, is een prima ontwikkeling Visie op Duurzaamheid. Roel van de Bilt (CEO Rabobank Real Estate Finance en voorzitter IVBN-werkgroep Duurzaamheid) gaat samen met Lizzy Butink (Duurzaamheidsmanager a.s.r. real estate) in op de recent geformuleerde IVBN-duurzaamheidsambities. Visie op Nederlands kantorenvastgoe IVBN-leden monitoren en verminderen daar waar mogelijk het energiegebruik (door en met huurders) van hun objecten. Ook informeren IVBN-leden huurders over hun energiegebruik en lichten huurders voor over mogelijkheden tot vermindering daarvan. Duurzame energiebronnen IVBN-leden streven naar zoveel mogelijk duurzame energiebronnen

Verduurzaaming bestaand vastgoed ivbn

Duurzaamheidsdoelstellingen IVBN In juni 2011 heeft de IVBN de volgende duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld: De saldobenadering als leidend principe IVBN-leden passen zoveel mogelijk de saldobenadering toe, hetgeen wil zeggen dat zij in dat geval de [ De vereniging van institutionele beleggers in vastgoed (IVBN), de belangenbehartiger van een aantal grote vastgoedbeleggers, verzet zich al een tijdje tegen de verdergaande regulering van de vrije sector. Zij voorzien dat als dit gebeurt pensioenfondsen en verzekeraars geen extra investeringen in huurwoningen doen Tot de deelnemers van Platform Duurzame Huisvesting behoren Vastgoedmanagement Nederland, Bouwend Nederland, IVBN, DGBC, TNO, UNETO-VNI, Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoed Belang, NVDO, TVVL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ISSO en FMN. Kom meer te weten over Platform Duurzame Huisvesting IVBN-leden Amvest, Bouwinvest, Syntrus Achmea en Vesteda hebben de handen ineengeslagen om duurzaamheid in de keten te bevorderen. Dit betekent concreet dat vastgoedmanagers een vragenlijst/verklaring hebben ontvangen op het gebied van duurzaamheid/ESG Samen verduurzamen. IVBN is blij dat de memo helderheid schept. De landelijk actieve leden hebben behoefte aan één landelijke lijn. Bovendien kunnen ze hiermee gemakkelijker kansen voor verduurzaming pakken met huurders. Een duidelijke rolverdeling bevordert de onderlinge samenwerking op dit vlak

IVBN - Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed

Publicaties - IVB

  1. Het beeld bestaat dat duurzaamheid vooral te bereiken is door nieuw te bouwen. De aanscherping van eisen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit en het achterwege blijven van eisen voor bestaande gebouwen verscherpt dit. Aandacht voor het verduurzamen van bestaande kantoren dreigt op de achtergrond te blijven. IVBN pleit voor verduurzame
  2. De leden van IVBN, NEPROM, Vastgoed Belang en de gemeente zullen zich de komende vijf jaar inspannen om in Amsterdam in totaal 10.000 middeldure huurwoningen te realiseren met een kale aanvangshuurprijs tussen de liberalisatiegrens (€ 737,14 per maand, prijspeil 2020) en € 1.027,3
  3. Duurzaamheid ABC 1-5-2013 NVM Business heeft de publicatie 'Duurzaamheid en commercieel vastgoed' uitgebracht, een ABC van organisaties, termen, begrippen en definities op het gebied van duurzaamheid
  4. Op het 20e Vastgoedsymposium van Jones Lang LaSalle, dat vandaag plaatsvond in het Kurhaus in Scheveningen, heeft Jones Lang LaSalle Unibail-Rodamco uitgeroepen tot 'meest duurzame vastgoedbelegger van het jaar'. Unibail-Rodamco ontving uit handen van Eric de Clercq Zubli, CEO Jones Lang LaSalle Nederland, de Groene Baksteen. Direct daarna is de Gouden Baksteen door Marijn Snijders, CCO.
  5. Amvest is verder lid van de Dutch Green Building Council, de commissie Duurzaamheid van de NEPROM en de Taskforce Duurzaamheid van de IVBN. Daarnaast neemt Amvest deel aan duurzaamheidplatforms en de GRESB benchmark. Publicaties. ARCF - Sustainability Report 2019. pdf. 4,74 MB
  6. Ondertussen gaan leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de duurzaamheidsparagraaf actief uitvragen. SBR (Standard Business Reporting) Nexus, de digitale standaard waarmee gegevens tussen taxateurs en banken worden uitgewisseld, heeft de circa twintig criteria op duurzaamheid toegevoegd aan de zogenoemde Vastgoedtaxonomie

Persberichten - IVB

Steunbetuiging NEPROM, Bouwend Nederland en IVBN NEPROM, Bouwend Nederland en IVBN steunen de ambities zoals verwoord in de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. verbeteren, de bouwproductie met oog voor duurzaamheid naar een hoger niveau kan worden gebracht en de leefbaarheid kan worden verbeterd IVBN, CoreNet en Vastgoedbelang • 25 telefonische interviews voor thema's C, D, E onder: − beleggers − ontwikkelaars − eindgebruikers − beheerders duurzaamheid onderdeel is van de bedrijfsstrategie • Aanhouden van bandbreedtes, inschatting make Heimstaden Nederland is per 1 februari lid geworden van IVBN. De van oorsprong Scandinavische woningverhuurder zette onlangs voet aan Nederlandse grond met de acquisitie van bijna 10.000 woningen in 2019.Daarmee werd de organisatie direct een substantiële speler op de Nederlandse markt, met de ambitie om haar woningportefeuille verder uit te breiden IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Laat jouw tuin weer bruisen van natuur! Maak een ecologisch feestje met een Tuiny Forest of Tuiny Poel

Wij, Bouwend Nederland, Onderhoud NL, IVBN, NRP, NVM, NVTB, Stroomversnelling, Vastgoed Belang Vereniging Eigen Huis, Woonbond en Aedes, roepen op om met het Europees herstelfonds een ambitieus isolatiefonds in te richten voor zowel eigenaar-bewoners als verhuurders. Isoleren, isoleren, isolere In een reeks artikelen gaan Elisa Bontrop en Frank van Blokland dieper in op het nieuwe IVBN-concept 'De Ideale Stad'. Rode draad in deze columns zijn de bijdragen die IVBN-leden met 'maatschappelijk bestemd kapitaal' leveren voor aantrekkelijke en leefbare steden voor iedereen. Lees hier deel 2: 'Sámen werken aan een gezonde woningmarkt'

IVBN: verduurzaming vastgoed gaat ten koste van rendement

Young Professional Event is een initiatief van Platform Duurzame Huisvesting, KEK en YOUNG TVVL die, in samenwerking met IVBN, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Wij Techniek, De Bouwcampus, Rijksvastgoedbedrijf, RVO, Adviesbureau DWA, Alba Concepts, Niemand Raadgevende Ingenieurs en M2K Advies, samen met jou een duurzame gedragsverandering willen stimuleren Heimstaden Nederland is per 1 februari lid geworden van IVBN. De van oorsprong Scandinavische woningverhuurder zette onlangs voet aan Nederlandse grond met de acquisitie meer dan 10.000 woningen in 2019. Daarmee werd de organisatie direct een substantiële speler op de Nederlandse markt, met de ambitie om haar woningportefeuille verder uit te breiden. Omdat Heimstaden hierRead Mor IVBN Winkellocatiebeleid - oktober 2013 2 XL-supermarkten en FOC's IVBN vindt dat XL-supermarkten niet thuis horen in de periferie, maar in de bestaande winkelstructuur moeten worden ingepast. Wat betreft factory outlet centra vindt IVBN dat er geen nieuwe FOC's bij zouden moeten komen in d BPD Woningfonds wil lid worden van IVBN vanwege de belangenbehartiging, zoals die door IVBN wordt gevoerd richting de politiek en vanwege het netwerk dat IVBN biedt. Multi Corporation is hét retailplatform voor de primaire aandeelhouder Blackstone, waarbinnen internationaal (Europa en Turkije) € 8 miljard aan retailbeleggingen wordt gemanaged IVBN en haar leden zeer teleurgesteld. Investeringen in de woningmarkt komen ter discussie door de stapeling van maatregelen en regulering, die volkomen averechts uitwerken. Dit allemaal bij elkaar raakt professionele lange termijn investeerders veel te hard in hun huidige én toekomstige exploitatiemogelijkheden. Dit zegt Frank van Blokland, woordvoerder van IVBN. IVBN-leden.

IVBN-visie op duurzaam vastgoed - Duurzaam Financiee

ivbn Heimstaden is aangesloten bij IVBN. Deze vereniging voor institutionele beleggers in Nederland, streeft onder meer naar transparantie, integriteit, innovatie en duurzaamheid in de branche Duurzaamheid: kwispelen of klagen? gepubliceerd op 09 - 06; De koopoptie in een huurovereenkomst gepubliceerd op 08 - 06; Ambitie is sneller geformuleerd dan gerealiseerd gepubliceerd op 10 - 06; Investeren in het schoolgebouw: wat mag wel en wat mag niet? gepubliceerd op 04 - 09; Erasmus MC kiest voor circulaire sloop ziekenhuis gepubliceerd.

IVBN: Maatwerk voor huurders met betalingsproblemen vanwege coronacrisis. Mensen in huurwoningen die door de coronacrisis met een zware inkomensterugval worden geconfronteerd, zullen ruimhartig worden geholpen met maatwerk. Dat zeggen de leden van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) toe Patrick Ruwiel in bestuur IVBN. Met ingang van 1 april j.l. is Patrick Ruwiel benoemd in het bestuur van IVBN. Hij is sinds januari 2019 Director Dutch Real Estate van MN. Hij neemt binnen het bestuur de portefeuille van Guido Verhoef (PGGM) over met de werkgroep Strategie, Research en Data. Guido Verhoef had de maximale zittingstermijnen.

IVBN Platform Duurzame Huisvestin

Henk Jagersma verlaat het bestuur van IVBN vanwege het aflopen van zijn statutair bepaalde maximale bestuurstermijnen en zijn vertrek bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Dick van Hal, directievoorzitter van Bouwinvest Real Estate Investment Management, neemt het voorzitterschap van IVBN op zich. Dick Gort, CEO van a.s.r. Vastgoed, deed voorheen de portefeuille Duurzaamheid. HijRead Mor Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. Dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Er is een wens voor duidelijke afspraken hierover bij bevoegd gezag en bedrijven en instellingen. Daarom hebben een aantal partijen een memo opgesteld die duidelijkheid biedt Lizzy zit in verschillende duurzaamheidswerkgroepen (IVBN, DGBC, NEPROM) en geeft regelmatig presentaties. Wanneer een ieder vanuit zijn/haar eigen rol en netwerk zich beseft invloed te hebben op verduurzaming, zal er vanzelf een vliegwieleffect ontstaan. Hierbij is opzoek gaan naar wat de ander drijft een heel belangrijke pre Hans werd in juni 2008 in het bestuur van IVBN verkozen en in oktober 2010 voorzitter. Onder zijn leiding werd de structuur van de vereniging verder versterkt. De kern van IVBN ligt nu bij de werkgroepen woningen, winkels, kantoren, strategie&research en duurzaamheid en er zijn platforms voor CFO's, Techniek, Integriteit en voor Jong IVBN

Position paper Aedes, Vastgoed Belang en IVBN Samen

Position paper. Samen met Vastgoed Belang en IVBN heeft Aedes een position paper geschreven om een aantal zaken onder de aandacht te brengen: Er moet een oplossing komen voor de onrendabele investeringen die gepaard gaan met de Standaard, waarbij gekeken moet worden naar de daadwerkelijke kosten. Het gaat namelijk om gemiddelde investeringen. Dick van Hal, directievoorzitter van Bouwinvest Real Estate Investment Management, neemt het voorzitterschap van IVBN op zich. Dirk Anbeek, CEO van Wereldhave, heeft het bestuurslidmaatschap van IVBN opgezegd, omdat hij dat niet meer goed kon combineren. Dick Gort, CEO van ASR Vastgoed, deed voorheen de portefeuille Duurzaamheid Amsterdams akkoord: beleggers, ontwikkelaars en gemeente werken samen aan betaalbaar wonen. De betaalbaarheid van woningen, vooral voor middeninkomens, staat in Amsterdam enorm onder druk. Vandaag ondertekenen de gemeente Amsterdam, de leden van de IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM daarom een intentieverklaring om samen te zorgen voor meer. Duurzaamheid. Syntrus Achmea Real Estate & Finance vindt duurzaamheid erg belangrijk. Want duurzaam vastgoed is niet alleen goed voor het milieu, maar blijft ook op lange termijn aantrekkelijk en levert een hoger rendement op. Dit is goed voor de gebruikers én beleggers De huidige 10% van de jaarlijkse totale nieuwbouw door IVBN-leden zet GroenLinks op het spel. Een mogelijke verdubbeling van die nieuwbouw gaat dan niet door. Ook investeringen in bestaande vrije sector huurwoningen in verduurzaming en woningverbetering vallen weg. Huurwoningen zullen worden verkocht

IVBN-congres De Ideale Stad Activiteit Woningmarktbelei

Verduurzaming van vastgoed staat bovenaan de agenda's van vastgoedeigenaren, beleggers, projectontwikkelaars en beheerders. Zij zien dat verduurzaming van commercieel vastgoed uiteenlopende kansen biedt, zeker nu de malaise in de markt aanhoudt. Vastgoedpartijen realiseren zich dat duurzaam innoveren en renoveren een effectieve manier is om waarde aan een kantoor- of winkelpand toe te voegen. IVBN biedt een platform voor institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers, behartigt de collectieve belangen van haar leden richting politiek en vastgoedmarkt en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN Young Professional Event is een initiatief van Platform Duurzame Huisvesting, KEK en YOUNG TVVL en onze Vrienden* die samen met jou een duurzame gedragsverandering willen stimuleren. We geloven dat het de vernieuwers en de verschilmakers zijn die geloof geven in een duurzamere toekomst - beleidsvorming en -advies IVBN - strategie en research - duurzaamheid Beleidsadviseur IVBN 2001 - 2009 8 jaar. Opleiding Rijksuniversiteit Groningen / University of Groningen Rijksuniversiteit Groningen / University.

IVBN | 1,278 followers on LinkedIn. Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland | IVBN behartigt gemeenschappelijke belangen van professionele vastgoedvermogensbeheerders. Doel. IVBN en haar leden zijn zeer teleurgesteld door de stapeling van maatregelen en regulering die minister Ollongren van plan is door te voeren voor de huurwoningmarkt. Veel lange termijn investeerders zullen hun investeringen uitstellen of zelfs afstellen in dit uitermate grillige en vanuit een aantal politieke partijen soms zelfs vijandige investeringsklimaat, aldus de IVBN Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. Lid van het Platform Duurzame Huisvesting zijn DGBC, FMN, ISSO, IVBN, NVDO, NRW, NVTG.

IVBN - Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed

IVBN publiceert 2 nieuwe duurzaamheidsrichtlijne

ivbn.nl Belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoe Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen en vanaf 1 januari 2014 van kracht geworden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers met een monopoliepositie zoals bijvoorbeeld gemeentelijke stadsverwarmingsnetten, maar ook bij aansluiting van complexen woningen op moderne duurzame installaties voor. IVBN Milieudefensie mede namens Greenpeace, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en TKI Urban Energy Netbeheer Nederland mede namens Alliander Stadsverwarming Purmerend, mede namens Eneco, Nuon, Ennatuurlijk en HVC Stroomversnelling Triodos UNETO-VNI en Platform Duurzame Huisvestin Vesteda en BAM Wonen gaan 116 woningen verduurzamen in Amersfoort. Vesteda en BAM Wonen starten in augustus 2021 met het verduurzamen van 116 woningen in de wijk Schuilenburg in Amersfoort. De verduurzaming . Lees meer. Tags

Tag Archive for IVBN Platform Duurzame Huisvestin

Platform Duurzame Huisvesting. Branche-, kennis- en koepelorganisaties, die een belangrijke rol spelen in de professionele huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, hebben zich onlangs verenigd in het Platform Duurzame Huisvesting. Het platform richt zich op het verduurzamen van de keten van professionele huisvesting door samenwerking tussen. Het Platform Duurzame Huisvesting stelde met een aantal stakeholders een handreiking en checklist op over de split incentives. Deze hulpmiddelen moet het voor toezichthouders makkelijk maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder. De handreiking is uitgewerkt in een checklist die voor alle toezichthouders te gebruiken is DEN HAAG (ANP) - De vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN is met stomheid geslagen door de aangekondigde bevriezing van de huren in de sociale sector. De beleggers vinden, net als. Webinar #3: Gedragsverandering en verduurzaming. Hoe verleid je mensen? Op maandag 21 juni om 10:00 uur vindt het derde gratis webinar van Young Professional Event plaats met als thema: Gedragsverandering en verduurzaming. Hoe verleid je mensen? Om de extra stap te zetten moet je mensen tot ander gedrag prikkelen of verleiden Young Professional Event 'Gedragsverandering en verduurzaming' #2. vrijdag 21 mei 2021 van 10:00 uur tot 11:30 uur. Over. Wist jij dat één van de grootste belemmeringen om te verduurzamen zit in de gedragsverandering van organisaties en individuen? Tijd dus om anders te gaan denken en gebruik te maken van elkaars kennis

Regulering huurwoningen kan ook - duurzaam-beleggen

Hans Copier, IVBN: Label C is de nieuwe norm - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen structureel aanpakken - Ervaring hebben met Duurzaam Inkopen van gebouwen - Ervaring hebben met outsourcen van (energie)beheer - Alle gebouwen gelabeld hebben per eind 2012. Title Platform Duurzame Huisvesting is a unique co-operation of the Dutch government, branches & knowledge institutes. The aim of the Platform is the acceleration of a sustainable built environment. Members: RVO, BZK, VNG, DGBC, ISSO, IVBN, FMN, NEVAP, NRW, NVDO, Rijksvastgoedbedrijf, TNO, TVVL, Uneto VNI, VGM, Vastgoed Belang, Bouwend Nederlan

Publicaties

Duurzaamheid - Vastgoed Management Nederlan

Duurzaam ondernemen Energie besparen Informatieplicht energiebesparing. Energiebesparingsplicht De koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben hierover overleg gevoerd, in afstemming met het Kernteam Energie Audit (EED) Het Platform Duurzame Huisvesting biedt een handreiking en checklist aan die hierop in gaat. Het document is opgesteld door de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam EED (Energy Efficiency Directive). Delen IVBN is tegen het voorstel om een WOZ-cap van 33% op individueel woningniveau aan te brengen in het WoningWaarderingsStelsel (WWS). Dit voorstel is tot en met zondag in publieke consultatie door het ministerie van BZK. Deze ingreep raakt professionele verhuurders veel te hard in hun huidige én toekomstige exploitatiemogelijkheden en grijpt te.

Algemene dossiers - Vastgoed Management Nederlan

Bij de verduurzaming van bestaande woningen tot een Nul-op-de-meter-woning (NOM) maken verhuurders momenteel gebruik van de Energieprestatievergoeding (EPV). De EPV is van groot belang voor de businesscase van NOM-woningen. Aedes, VB en IVBN waarderen het dat de nieuwe klassegrenzen van de netto warmtevraag 'beleidsneutraal' zijn omgerekend Wat levert verduurzaming de eigenaar op, nadat de kosten zijn gemaakt? Vastgoed. 14 april 2021. Marts ervaring met online onderwijs bij TIAS ''Online onderwijs is zeker aan te raden, maar je moet er wel echt de focus voor hebben.'' Vastgoed. 1 april 2021

Onderzoek naar stimuleren stedelijk wonen Zuidelijke

Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN en BNA hebben daarom gevraagd om de BENG-eisen per 1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van 1 juli 2020. Omdat zorgvuldigheid voorop staat bij de invoering en om de partijen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regels heeft minister Knops hiermee ingestemd De IVBN-leden Amvest, Bouwinvest en Syntrus Achmea Real Estate & Finance doen een oproep: zet het maatschappelijk kapitaal van institutionele beleggers in om het tekort aan passende ouderenhuisvesting op te lossen De ledenkring van IVBN zal op managementniveau aanwezig zijn en er is volop gelegenheid om informeel kennis te maken en rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan. Het programma begint vanaf 14.15 uur met inloop en een kop koffie. Na het welkomstwoord door IVBN-voorzitter Dick van Hal - Bouwinvest om 15:00 starten de presentatierondes Bouwend NL, WoningBouwersNL, IVBN, AFWC) zal onderdeel van het proces zijn. De werkgroep zorgt er dus voor dat alle relevante publieke en private partijen regionaal én landelijk zijn betrokken en gecommitteerd zijn aan de gestelde doelen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie te halen. De werkgroep werkt samen met City Dea Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. Lid van het Platform Duurzame Huisvesting zijn DGBC, FMN, ISSO, IVBN, NVDO, NRW, NVTG.