Home

Wat is voorkennis

Voorkennis Voorkennis is een bekende beleggingsterm. Het staat voor bekend zijn met koersgevoelige informatie die nog niet algemeen bekend is gemaakt. Doel is om met effectentransacties winst te maken. Iedereen weet ook dat handelen met voorkennis strafbaar is.Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Voorkennis voorkennis. Voorkennis is kennis die, bewust of onbewust, al aanwezig is in iemands geheugen. Het activeren van voorkennis bij leerlingen is een belangrijke eerste stap bij het aanleren van nieuwe leerstof. Daardoor wordt de leerling geholpen de nieuwe leerstof te koppelen aan wat hij al weet en zodoende zijn netwerk van kennis en vaardigheden uit. voorkennis. Voorkennis is een bekende beleggingsterm. Het staat voor bekend zijn met koersgevoelige informatie die nog niet algemeen bekend is gemaakt. Doel is om met effectentransacties winst te maken. Iedereen weet ook dat handelen met voorkennis strafbaar is. Bron: aegon.nl

Star Wars Episode IX trailer: wat alleen échte fans zagen

Wat is de betekenis van Voorkennis, voorwetenschap? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Voorkennis, voorwetenschap. Door experts geschreven Leren we iets nieuws, dan wordt dit toegevoegd aan datgene wat we al weten. De aanwezige kennis dient dan als een soort kapstok voor nieuwe kennis. Deze voorkennis is door de Amerikaanse psycholoog David Paul Ausubel (1918 - 2008) omschreven als een 'advance organizer': voorkennis dient als startpunt van het leren Voorkennis. Nieuwe informatie wordt verwerkt op basis van wat de leerling al weet. Hoe meer zij al weten, hoe makkelijker zij iets erbij kunnen leren. Het is makkelijk te koppelen aan de voorkennis. Voorkennis bevat alleen naast correcte kennis ook incorrecte kennis. Het is aan de leerling om te bedenken wat dan klopt Voorkennis is het metaforische klittenband voor het leren, of de kapstok waaraan nieuwe kennis wordt opgehangen. Vraag bij het activeren van voorkennis naar wat je de leerlingen al over het onderwerp weten in het algemeen Voorkennis gaat over al eerder onderwezen leerstof. Mijns inziens moet voorkennis bij begrijpend lezen gaan over hoe je een tekst doorgrondt. Hoe werkt het systeem van begrijpend lezen, zodat leerlingen gaan denken in verbanden leggen

Voorkennis - 10 definities - Encycl

 1. De meest recente definitie van de SEC omschrijft handel met voorkennis als kopen of verkopen van een effect, in strijd met een fiduciaire plicht of een andere vertrouwensrelatie, terwijl het in bezit is van materiële, niet-openbare informatie over de beveiliging
 2. Men spreekt van handel met voorkennis als iemand aandelen of andere effecten koopt of verkoopt terwijl diegene meer informatie over de onderliggende waarde heeft dan anderen die slechts over de algemeen beschikbare informatie beschikken, dus als hij over voorwetenschap of voorkennis beschikt. Handel met voorkennis wordt gezien als een vorm van marktmisbruik
 3. Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde voorkennis. En die hebben ze wel nodig. Door je directe instructie op te bouwen, kun je de kloof overbruggen. Deze blog vind je in verkorte vorm in het aprilnummer van Didactief. De Amerikaanse psycholoog David Ausubel schreef in 1968: 'De meest invloedrijke factor voor leren is dat wat de lerend

Wat is de betekenis van Voorkennis? - Ensi

Wat betekent handel met voorkennis Beurshandel met voorkennis. Handel met voorkennis wordt ook 'Insider trading' genoemd. Voorkennis betekent dat iemand belangrijke informatie heeft over een beursgenoteerd bedrijf die niet bij het brede publiek bekend is Een beursgenoteerd bedrijf moet iedereen gelijke kennis geven, en moet dus voorkomen dat werknemers of directieleden hun voorwetenschap die ze vanuit het werk opdoen, inzetten om snel te kopen of.

Immers wat is voorkennis en wanneer spreken we van voorkennis die daadwerkelijk invloed heeft Voorkennis Wanneer leerlingen lessen in het voortgezet onderwijs volgen, doen ze dat niet vanuit het niets. Ze weten en kunnen al heel wat en die voorkennis beïnvloedt hun leren. Deze voorkennis is belangrijk, omdat alles wat ze al weten en kunnen, inclusief de misvattingen die daarin vervat zitten, bepalend is voor de manier,. Wat Is handel met voorkennis? handel met voorkennis gebeurt wanneer iemand een beleggingstransactie uitvoert op basis van materiële informatie die niet openbaar beschikbaar is. In markttermen, materiële informatie is om het even welk detail dat de aandelenkoers van een bedrijf zou kunnen beà nvloeden Handel met voorkennis dus, securities fraud in het Amerikaanse jargon. Omdat het het dark web was (wat betekent dat je het met Google niet kunt vinden), dachten mensen daar lekker te scoren, het is natuurlijk heel aantrekkelijk om met voorkennis aandelen te kunnen kopen of verkopen Voorkennis | Een podcast over beleggen op Apple Podcasts. 24 afleveringen. Een wekelijkse blik op de financiële markten. Wat gaan de beurzen doen, welke aandelen zijn nu interessant, waar moeten we nog meer op letten en waarin moeten we beleggen

Betekenis Voorkenni

 1. Ze hanteren dus verschillende definities van wat relevante voorkennis is: aan de ene kant een heel enge, aan de andere kant een heel brede definitie. In plaats van beide definities zouden we gelaagdheid in de verschillende aanwijzingen moeten aanbrengen
 2. Wat is precies handelen met voorkennis? - 2021 - Talkin go money Sollicitatietips #4: Jezelf pitchen, hoe doe je dat - RTL Z NIEUWS (Juli- 2021)
 3. Welke voorkennis heeft u nodig voor deze cursus? Om deel te nemen aan deze training is kennis van Revit niet vereist; uw eigen vakkennis is voldoende. Wel is ervaring met Windows vereist en dient u te beschikken over ruimtelijk inzicht. Cursusmaterialen en faciliteiten
 4. Het volstaat aan te tonen dat iemand voorkennis had én dat die persoon gehandeld heeft in het bewuste aandeel. De som van beide resulteert in een automatische veronderstelling van.
 5. Voorkennis over sport. Bij weddenschappen nemen gerubriceerde gegevens de vorm aan van een speciale categorie van beleggingen die zelden voorkomt omdat niet elke geïnformeerde persoon besluit om openlijk te verspreiden wat is opgenomen in het concept van voorkennis over overeenkomsten met overeenkomsten
Opdracht | Vriendschap

Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde voorkennis. Door je directe instructie op te bouwen, van eenvoudig naar steeds complexer, kun je de kloof overbruggen. De Amerikaanse psycholoog David Ausubel schreef in 1968: 'De meest invloedrijke factor voor leren is dat wat de lerende al weet. Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde voorkennis. En die hebben ze wel nodig. Door je directe instructie op te bouwen, kun je de kloof overbruggen. Deze blog vind je in verkorte vorm in het aprilnummer van Didactief. De Amerikaanse psycholoog David Ausubel schreef in 1968: 'De meest invloedrijke factor voor leren is dat wat de lerend Voorkennis is het metaforische klittenband voor het leren, of de kapstok waaraan nieuwe kennis wordt opgehangen. Vraag bij het activeren van voorkennis naar wat je de studenten al over het onderwerp weten in het algemeen. Vraag dus niet naar het specifieke lesdoel. Door het kort en krachtig onderwijzen van een [

Activeer voorkennis. 1. Activeer relevante voorkennis. Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert. Herhaal op een actieve wijze de voorkennis die de student nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen. Zo geef je meteen een kapstok om nieuwe leerstof te verbinden aan de eerder geleerde leerstof en richting te geven aan het verdere. Voorkennis testen met Socrative. Wat is het? Met Socrative kun je een korte quiz maken waarin je meet wat studenten al weten van een nieuw te behandelen onderwerp. Bekijk de handleiding > Wat kun je ermee? Het is aan te bevelen om vragen te bedenken op een aantal niveau's. Studenten vullen de antwoorden individueel, in hun eigen tempo

Usage examples for voorkennis in Nederlands. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Dutch De getuige's voorkennis maakt 1 109 ongeldig. volume_up more_vert Wat weten, willen, vinden en kunnen je lezers? Wat weten je lezers? De vragen die je moet stellen: Wat weten de lezers van het onderwerp? Dit kun je onderzoeken door het publiek van het medium te bekijken. Wie lezen het blad? En dat linkt mooi door naar de tweede vraag bij deze voorkennis vraag; Welke opleiding hebben de lezers Handel met voorkennis Gebruik maken van vertrouwelijke informatie waarover men uit hoofde van zijn beroep-functie beschikt, om zich ten koste van anderen te verrijken op de beurs

Voorkennis | Een mooie belegging waar een stevig luchtje aan zit. Vul hier het e-mailadres in van uw vriend of vriendin die u wenst te verrassen. In de 25e aflevering van de podcast Voorkennis bespreekt Karel Mercx de mooie vooruitzichten voor de Noorse kroon en behandelt Stephen Hendriks een zeer goed presterende sector die bij uitstek. Wat is differentiëren? Differentiatie is de manier waarop een docent bewust, positief en planmatig omgaat met de verschillen tussen lerenden en daarop zijn of haar onderwijs afstemt Op alle onderwijsniveaus heb je te maken met onderlinge verschillen tussen lerenden

Ook Singer (1990) benadrukt de rol van voorkennis op deze manier. Singer (1990) stelt dat voorkennis ervoor zorgt dat de lezer eerder de juiste betekenis van een (ambigu) woord selecteert. Daarnaast schept voorkennis verwachtingen over wat er in de tekst zal staan. Deze verwachtingen maken het makkelijk de boodschap van de tekst te begrijpen wat er in het hoofd van de lezer gebeurt en wordt het tekstbegrip gaandeweg opgebouwd. De voordelen van voorkennis Bij begrijpend lezen draait het dus om de koppeling van informatie uit de tekst met al aanwezige kennis in het hoofd van de lezer. Lezers met veel eigen kennis - en dan gaa

Wat is de betekenis van Voorkennis, voorwetenscha

 1. Voorkennis | Drie ETF's voor de komende tien jaar. Vul hier het e-mailadres in van uw vriend of vriendin die u wenst te verrassen. In de 23ste aflevering van Voorkennis duikt Karel in de vraag waarom grondstoffen normaal gesproken geen goede belegging zijn. Het laatste jaar is hij echter heel enthousiast en tipt hij regelmatig grondstofaandelen
 2. Voorkennis bij gesteenteherkenning Wat je moet weten als je stenen gaat leren herkennen Hoe ontstaan gesteenten - vier hoofdsoorten Elke steen is een stukje uit een grote laag van gesteente. Deze kan op vier manieren zijn ontstaan: Uit magma, in de diepte Voorbeeld: graniet. Uit magma, bij een vulkaan: Voorbeeld: bazalt
 3. Wat is dilemmalogica. Dilemmalogica is een methode die helpt om bij lastige opgaven contact te maken over wat partijen uiteendrijft én verbindt. In drie stappen breng je de zorgen van betrokkenen in kaart, analyseer je wat er schuurt en bied je transparantie en perspectief

Wat als 'algemene kennis' gezien wordt in een typisch Nederlands gezin (als die al bestaat) is heel anders dan algemene kennis in andere maatschappijen en werelddelen (d.w.z. culturen). Het benadeelt, dus, een heleboel leerlingen, de volgens de toets 'slechte' lezers die eigenlijk niet slecht blijken te kunnen lezen maar de voorkennis missen om een tekst te begrijpen Voorspellen & Voorkennis activeren. Door vooraf te kijken naar de tekst en te ontdekken waar de tekst over gaat, wordt er alvast voorkennis in de hersenen geactiveerd. Stel dat de tekst gaat over de vervuiling van de oceaan, dan wordt er samen met de kinderen alvast gebrainstormd wat ze daar al over weten Wat Is Voorkennis En Hoe Zit Dit In Elkaar?, large companies that work from home, work from home chest, co je prave obchodovani s bitcoine

4 lesideeën om voorkennis te activeren - Vernieuwenderwij

Dat betekent niet dat je niet van 0 kan beginnen, of dat je er alleen met voorkennis wat mee kan, maar het betekent wel dat je capaciteit en doorgroei stek afhangt van je eigen drive die je niet 'geleerd' krijgt van je opleiding. (maar daar wel kan ontwikkelen,. H1, Wat wil de onderzoeker weten? - Dit is onderzoek! 1.1.3. Onderzoeksethiek. Het is belangrijk om jezelf af te vragen of het ethisch verantwoord is om het onderzoek uit te voeren Voorkennis Was dit handel met voorkennis, of gewoon mazzel? Het laatste, bezweert Pfizer. Bourla had al in februari toestemming gegeven voor de aandelenverkoop, wat hij op 19 augustus bevestigde, bijna drie maanden voor het Pfizer-nieuws over coronavaccin 'BNT162b2', liet het bedrijf weten

Deze opvatting zou betekenen dat God, nog voordat hij engelen of de aardse mens schiep, zijn macht tot voorkennis gebruikte en alles voorzag wat van een dergelijke schepping het gevolg zou zijn, met inbegrip van de opstand van een van zijn geestenzonen, de daarop volgende opstand van het eerste mensenpaar in Eden (Gen. 3:1-6; Joh. 8:44) en alle slechte gevolgen van die opstand tot op de. Wat Is Voorkennis En Hoe Zit Dit In Elkaar?, next revisión de cuenta de trading de demo, writing jobs from home in vijayawada, lernen forex handel fur dummy

Belangrijke onderwijskundige begrippen - Activeren voorkenni

Wat is goed koopmansgebruik. Goed koopmansgebruik is geen vaste norm. Het betekent zoiets als boekhouden op een algemeen geaccepteerde manier. Daarbij hoort onder andere dat de boekhouding waarheidsgetrouw is en bij je type onderneming past. Vaak wordt pas duidelijk of iets naar goed koopmansgebruik gedaan is, nadat een rechter uitspraak heeft. Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van je leerlingen betekent: aansluiten bij hun ervaringen, hun voorkennis en hun inzichten. Aan het begin van het schooljaar kan je rustig een week uittrekken om je leerlingen zichtbaar te laten maken wat zij al wete Wat is voor jou een goede les? Module 4: Activerende werkvormen en motivatie Uitbreiden. Hoofdstuk inhoud Module 8: Werkvormen om voorkennis terug te halen | 1 Quiz Uitbreiden. Hoofdstuk inhoud 0% voltooid 0/10 stappen De post-it methode. Digitaal inleverpunt. Voorkennis. Immers wat is voorkennis en wanneer spreken we van voorkennis die daadwerkelijk invloed heeft? expand_more After all, what is prior knowledge and when do we talk about prior knowledge which has an actual effect Re: Wat is de laatste film die je hebt gezien? Al vier dagen met een maagontsteking ziek thuis. The Bourne legacy. Redelijk vervolg en als de eerste bourne films waren gemaakt had ik hem waarschijnlijk beter kunnen waarderen, maar doordat die zo'n hoge standaard hebben neergezet viel dit een beetje tegen

Activeren van voorkennis - Directe Instructi

Voorkennis activeren, wat is het wel en hoe liever nie

Wat is het verschil tussen wassen en handelen met voorkennis? - 2021 - Talkin go money Words at War: The Ship / From the Land of the Silent People / Prisoner of the Japs (Juni- 2021) Wat is een ethical hacker? Een ethical hacker (ethisch hacker) is iemand die zonder kwade bedoelingen achter beveiligingsproblemen of lekken probeert te komen. Het doel van een ethical hacker is niet om gegevens te stelen, schade aan te richten of geld te verdienen met de gevonden beveiligingsproblemen of lekken, maar om organisaties te helpen om de veiligheid te optimaliseren Voorkennis over supervisanten kan handig zijn, maar beïnvloedt de supervisor mogelijk in een verkeerde richting. Reden om ervaringen en opvattingen over voorkennis op een rij te zetten en daarover aanbevelingen te doen Wat houdt het verbod op effectentransacties met voorkennis in? Artikel 46 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 verbiedt het verrichten of bewerkstelligen van transacties, in of vanuit Nederland, door personen die beschikken over voorwetenschap omtrent de in artikel 46 van de wet..

Wat is handelen met voorkennis en hoe het te vermijden

Dat i s iets wat bij . school hoort. V eel lesdoelen missen daarom een directe relatie met realiteit. V eel leerdoelen staan namelijk niet . direct in relatie tot een vakgebied, dus is het lastig o m ze betekenis te laten geven. Leren vraagt veel inspanning zonder dat er cognitieve of af fectieve betekenis is Werkvormen: activeren voorkennis, relaties leggen binnen begrippen en lesstof, ordenen en CLASSIFICEREN Van der Burg, Berben en Moonen (2017) benadrukken het belang van het activeren van voorkennis. Deze activatie zorgt ervoor dat nieuwe kennis wordt gekoppeld aan reeds bestaande kennis en daardoor beter onthouden zal worden Train de trainer: Voorkennis. Geplaatst op 21 februari 2017 20 december 2017 door Peter Fijbes. Bij het aansnijden van elk onderwerp zul je te maken hebben met de voorkennis van de deelnemers aan de training. Voorkennis is datgene wat de deelnemers al weten over het onderwerp van je training, voordat je begint Voorkennis. Een universitaire opleiding start in principe vanaf nul. Dat is zeker zo voor de medisch gerichte vakken. Voor de vakken chemie, fysica en biologie is een grondige voorkennis wel een sterke troef om te slagen. De stof van het secundair onderwijs wordt in het begin van het academiejaar in een snel tempo herhaald en wordt daarna verder uitgediept

Handel met voorkennis - Wikipedi

Het belang van voorkennis kan nauwelijks worden overschat. Hattie (2014) berekent op basis van zijn meta-analyse van zijn opgeslagen in het langetermijngeheugen. Het betreft ook de beschikbaar onderzoek over de impact van voorkennis op leerprestaties een effectgrootte van 0,67, wat behoorlijk hoog te noemen is Welke voorkennis heb je nodig? Wat zijn de relaties met wat je al weet? Verkennen - Hoe doe je dat? Gebruik de structuur die je in het materiaal kunt waarnemen. Beantwoord per concept, relatie of bewering in de leerstof bovenstaande vragen. Niet meer en niet minder - Haal de benodigde voorkennis op en vat deze samen - Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes hun voorkennis activeren - Stel, als het nodig is, de voorkennis opnieuw aan de orde - Laat de leerlingen onder woorden brengen wat goed ging, wat niet goed ging en wat ze de volgende keer anders gaan doe 1. Activeer relevante voorkennis. Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert. Nieuwe informatie wordt beter onthouden wanneer ze kleeft aan voorkennis. Herhaal op een actieve wijze de voorkennis die de leerling nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen - om voorkennis te activeren; - op een prettige en actieve manier het echte leerwerk doen; - op een actieve wijze de leerstof verwerken en/of toepassen; - het inzicht vergroten in de leerstof door argumenteren, discussiëren, elkaar uit te leggen, etc.; - om aan het eind van een les na te gaan wat er geleerd is; - om samen te vatten; - enz

Kortsluiting

Voorkennis maakt het verschil Blogcollectief Onderzoek

Marktexploitanten van gereglementeerde markten, beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en (rechts)personen die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengen of uitvoeren, zijn verplicht om een redelijk vermoeden van marktmisbruik zo snel mogelijk aan de AFM te melden Bent u bestuurder of commissaris bij een beursgenoteerde onderneming, dan is het geen enkel probleem met voorkennis te handelen. U bent precies op de hoogte van de positie van het bedrijf en het.

Teksten schrijven: rekening houden met voorkennis

'Maak einde aan bieden op woningen met voorkennis' Als je een huis koopt of verkoopt, zou je alle biedingen in een systeem moeten kunnen zien zodat het proces eerlijker verloopt Activeren van voorkennis: thuis of in de klas? Ook al wint afstandsonderwijs het meestal niet van het klaslokaal, dankzij digitaal onderwijs ben je minder afhankelijk van 'samen fysiek in het klaslokaal aanwezig zijn'. Dus mocht het nodig zijn, dan kun je met deze digitale werkvormen ook op afstand de voorkennis van je leerlingen activeren

Wiskunde & ICT - documentatiecentrumToffe opleiding: Verpleegkunde - GirlsceneGebergten en gebergtevorming - Lesmateriaal - WikiwijsNatronloog: Benodigde Voorkennis

VOORKENNIS BEVORDERT BETER LEREN - De 4 sleutel

Het Sociaal constructivisme gaat ervan uit dat veel wat lerenden leren, actief door henzelf wordt geconstrueerd. Een kind koppelt nieuwe kennis aan bestaande voorkennis. Kennis en vaardigheden worden daarbij gebonden aan ervaringen in een specifieke context. Vervolgens wordt die kennis dan weer toegepast in andere contexten Zo check je de voorkennis van je leerlingen. Log in om te bewaren. Met deze werkvormen meet je efficiënt de voorkennis of beginsituatie van je leerlingen. Niet alleen in september. Zo schuif je iets vaker van de klassieker 'test na de les' naar 'test voor de les'. En ontdek je de differentiatie-noden in je klas Het activerende directe-instructiemodel bestaat uit zeven fasen met bijbehorende aandachtspunten. Fase 1. Terugblik. - Bespreek het voorgaande werk. - Haal de benodigde voorkennis op en vat deze samen. - Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes hun voorkennis activeren. - Stel, als het nodig is, de voorkennis opnieuw aan de orde Voorkennis activeren basisonderwijs.online Pictionairy: Teken zo snel mogelijk iets op een blaadje / bord. Kan in teams en klassikaal gespeeld worden. De rest raadt wat er getekend wordt. Kan bijv. ook met liedjes of thema-woorden. Voorkennis activeren 10

Insider Trading Alles weten over handelen met voorkennis

Er kan al wat onderzoek gedaan worden om nog meer over het thema te weten te komen en dus een goede start te kunnen maken met het inrichten van bijvoorbeeld de themahoek. De voorkennis kan geactiveerd worden door de kinderen eerst in tweetallen of kleine groepjes te laten vertellen of noteren wat zij al weten over het onderwerp Activeren van de voorkennis. Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert. Herhaal op een actieve wijze de voorkennis die de student nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen. Zo geef je meteen een kapstok om nieuwe leerstof te verbinden aan de eerder geleerde leerstof en richting te geven aan het verdere verloop van je les 27-jul-2019 - Bekijk het bord Voorkennis activeren van Jolie op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, sociale vaardigheden, onderwijsactiviteiten

- welke voorkennis moet je hebben? vb. goede kennis Frans, kennis internet, Nederlands 1.1 (kennis = wat je weet, wat je kan) leervorm = soort van onderwijs = op welke manier heb je les? vb. individueel leren, thuis leren, in groep leren, stage volge ning (dominant geel) te krijgen, bijvoorbeeld), wat bij de onafhankelijke overerving wel kan. Wel wordt een blauwe Fokken met voorkennis is legaal (slot) Koppel American Giant Homer, oude duivin in recessief geel en de jonge doffer in recessief rood. (Foto Barry Croes) Kleindier Magazine juni 2019 2 Voorkennis van het eigen leren De voorkennis die de leerling uit de toetsevaluatie haalt, kan hij een volgend hoofdstuk gebruiken voor het kiezen van een betere aanpak. Aanpak kiezen Vanuit het Kennen - en Kunnenlijstje weet de leerling wat hij moet doen. Vanuit de vorige toets weet hij op welke manier van leren hij meer de nadruk moet leggen Theorieboek voorkennis | Impro Circle. Op deze pagina vind je basis lesstof van muziektheorie. Het is handig als je deze stof beheerst voordat je met het theorieboek aan de slag gaat Kennis is dat wat geweten wordt, wat geleerd is (en opgeslagen) en dat waar een individu inzicht in heeft. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. In de kentheorie of epistemologie wordt onderzocht wat kennis is en of aanspraken op kennis gerechtvaardigd zijn. In de loop van de tijd zijn er dan ook wisselende ideeën. Schrijfproces: Functie, doel en doelgroep bepalen van je tekst. Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je weet waarom je een tekst schrijft en voor wie. In je tekst laat je zien dat je de bestudeerde theorie in je vingers hebt. Je werkt deze nader uit of past deze toe door zelfstandig onderzoek te verrichten