Home

Wat is debatteren

Bij een debat proberen de teams om een jury of publiek te overtuigen. Bij een bepaald onderwerp bedenken we een stelling, ook wel motie genoemd. Een voorbeeldmotie is: Economische groei is belangrijker dan het beschermen van het milieu. De propositie (s) en oppositie (s) proberen tijdens een debat allebei de jury te overtuigen Debatteren is een unieke mogelijkheid tot het verbreden en verdiepen van de algemene - en soms specifieke - kennis van leerlingen. Veel debatstellingen vereisen theoretische kennis uit allerlei vakgebieden: economie, politicologie, sociologie, psychologie, filosofie, geschiedenis, enz Een debat wordt georganiseerd over een specifiek onderwerp en er nemen sprekers aan deel waarvan je van tevoren weet dat ze het met elkaar over dat onderwerp oneens zijn. Ook worden vooraf een aantal 'spelregels' afgesproken. Bijvoorbeeld dat het debat maximaal een uur duurt debatteren = debatteren werkw.Uitspraak: [debɑˈterə (n)] Verbuigingen: debatteerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft gedebatteerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen een openbare discussie hou... Polemiseren = 1) debatteren 2) In twistgeschrift treden 3) Pennenstrijd voeren 4) Zijn standpunt verdedigen Wat hebben Bill Clinton, Oprah Winfrey, Tony Blair, Ted Turner en Brad Pitt gemeen? Dat is eigenlijk niet gek want door te debatteren worden alle elementen van overtuigende mondelinge communicatie ontwikkeld. Niet alleen argumentatie en presentatie, zoals vaak wordt genoemd in dit kader

Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Kenmerkende elementen van het debat zijn: de stelling, het bestaan van een voor- en tegenstander van die stelling, een vooraf vastgesteld spreekregime (waarin zaken als spreekvolgorde, spreektijden en dergelijke worden vastgelegd) en een. En dat je een discussie kunt leren sturen. Debatteren is ook uitdagend: je leert iedere keer weer wat nieuws over nieuwe onderwerpen, je kunt winnen of verliezen en nadenken over onderwerpen waar je anders misschien nooit bij stil had gestaan. Debatteren is daarom veel leuker dan je in eerste instantie zou denken Debatteren is over het algemeen gestructureerder dan discussiëren. Bij een debat is er een meestal een gespreksleider of een voorzitter die zorgt dat iedereen evenveel aan het woord komt en iedereen elkaar laat uitspreken

Debatteren geeft daarmee - zonder veel extra werk, tijd of moeite - een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs. Hieronder lees je hoe debatteren bij verschillende onderwijsniveaus past en geven we alvast drie tips om te starten met debat Zo'n kort debat wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden waarover al eerder in commissie is gediscussieerd. Meestal dienen Kamerleden een of meer moties in tijdens een tweeminutendebat Door te debatteren leren leerlingen voor hun mening uit te komen én tegelijkertijd de mening van anderen te respecteren. Daarbij wordt niet 'in het wilde weg geroepen', maar worden standpunten onderbouwd door argumenten

Daan Welling legt je de fijne kneepjes uit van het debatteren: Wat is debatteren?Table of content:-----0:00 -. 1 Vakgebied: Thema: Debatteren Doelstellingen: De leerlingen kunnen. - een definitie geven van debatteren en debat Voorkennis: -geen- Onderwerp: Hoe gaan de lessen debat eruit zien? Nog zonder zelf te debatteren - drie plus of minpunten geven bij het bekijken van een debat - minimaal drie regels/voorwaarden van debat noemen Fase/tijd Inhoud Leraar act De grondhouding is derhalve: wat gezegd wordt, klopt niet, tenzij het volstrekt onweerlegbaar is. Equal arms Een debat is een gereguleerde openbare gedachtewisseling waarbij de opponenten gelijke kansen en beschermde spreektijden toebedeeld krijgen Vind hier uitleg over debatteren en discussiëren voor middelbare scholieren van het VMBO. Meer bijles over andere vakken hier. Doorgaan naar inhoud. DeBijlesStudent_ Debatteren en discussiëren Bijles Nederlands VMBO. Wat is een debat? Debatten en discussies zijn voorbeelden van groepsdiscussies Debatteren is een spel met woorden waarbij als je de regels goed kent, je niet alleen gelijk hebt, maar het ook krijgt

Wat is debatteren? - GDS Kalliop

Wat is de betekenis van debatteren? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 7 betekenissen van het woord debatteren. Door experts geschreven Debatteren is een discussiemethode onder Tibetaans boeddhistische monniken, waaruit het niveau van kennis van de boeddhistische leer wordt beoordeeld. Tijdens een debat bespreekt een lama de boeddhist [..] Bron: nl.wikipedia.org. << debiele. debacle >>

Debat in de klas.nl — Waarom debattere

Debatteren 2.2 is een training en dat betekent dat je veel leert door te oefenen. Je krijgt met name in de eerste bijeenkomst theorie, maar verder zul je veel 'meters moeten maken' door zelf te debatteren (en te jureren). Het advies is jezelf te laten filmen en dit thuis terug te kijken; daar leer je veel van De leerlijn debatteren is opgebouwd uit een drietal onderdelen: informatie over debatteren, een leerplan met bouwstenen en algemene leerdoelen voor debatteren, een uitwerking naar leeftijd (de leerlijn) en voorbeeldlessen. Het eerste deel geeft u de kennis over debatteren die u nodig hebt om zelf met het debat in de klas aan de slag te gaan Debatteren voor bovenbouw havo/vwo, editie 2015 2. Wat is debatteren? Verschil discussie en debat De woorden 'discussiëren' en 'debatteren' lijken op het eerste gezicht misschien ongeveer hetzelfde te betekenen. In de dagelijkse praktijk worden ze ook vaak door elkaar gebruikt. I Kim, 11 jaar: Ik vind het heel goed dat wij iedere week op school debatteren. Eerst dacht ik dat het belangrijk was om zo goed mogelijk te kunnen zeggen wat ik ergens van vind. Maar nu weet ik ook dat het heel belangrijk is om te luisteren naar wat een ander zegt. Want dan kan ik daar weer op reageren Debatteren is voor jong en oud. Je kunt debatteren één op één, maar je kunt het ook in een groep doen. Er zijn zelfs kampioenschappen om een debat te voeren. Scholieren Thom Wetzer en Elisabeth van Lieshout hebben het Nederlands kampioenschap debatteren gewonnen. Het is de bedoeling om een discussie te voeren over een bepaalde stelling

Er zijn maar weinig scholen die de kunst van het debatteren onderwijzen, wat vreemd is, want het is een van de meer nuttige vaardigheden die je kunt leren voor gebruik later in je professionele leven. Lees hier wat ons zo enthousiast maakt, en bekijk de meest gestelde vragen. Argumentatieve vaardigheden Argumentatie is niet alleen de Read Mor Debatteren voor bovenbouw havo/vwo, editie 2015 2. Wat is debatteren? Verschil discussie en debat De woorden 'discussiëren' en 'debatteren' lijken op het eerste gezicht misschien ongeveer hetzelfde te betekenen. In de dagelijkse praktijk worden ze ook vaak door elkaar gebruikt. I Debatteren voor bovenbouw havo/vwo, editie 2013 2. Wat is debatteren? Verschil discussie en debat De woorden 'discussiëren' en 'debatteren' lijken op het eerste gezicht misschien ongeveer hetzelfde te betekenen. In de dagelijkse praktijk worden ze ook vaak door elkaar gebruikt. I 1. Wat is debatteren? Het debat speelt een belangrijke rol in het functioneren van onze maatschappij. Niet voor niets wordt het wel 'de zuurstof van de democratie' genoemd. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat het debat in je persoonlijke leven een rol speelt. Reden genoeg om in de eerste twee hoofdstukken van dit boek het feno Wat voor stelling gebruik je? Een beleidsstelling (een verandering van de wet: harddrugs legaliseren bijvoorbeeld) of een waardestelling (het veranderen van de mening van mensen: Wilders is een zege voor de politiek bijvoorbeeld). Wie beoordeelt het debat? Meestal is dat een jury die kijkt naar specifieke criteria

Wat is een debat? / Debatteren / Periode 2 en 3 Mentortij

Journalisten moeten debatteren, niet argumenteren, maar sommigen doen dat! Discussie is een proces van terugblik op het debat en alle argumenten die in elke richting worden aangevoerd om tot de voor- en nadelen van dat respectieve aspect te komen TIP 8 LABEL JE ARGUMENTEN! Als je weet wat jouw positie is t.a.v. een stelling (je bent vóór of tegen), dan schrijf je in de voorbereiding alle argumenten die je kunt bedenken, onder elkaar op. Als je bijvoorbeeld negen argumenten hebt bedacht, dan bekijk je aansluitend of je die negen argumenten kunt verdelen in verschillende groepen (clusters).. Debatteren: Dus, wat is je punt? Overtuigend presenteren. door Jerre Maas Rudy van Beurden. Beoordelingen: ( 0 ) Schrijf een beoordeling. 57 pages. Taal: nl. Houd jij je staande in een felle discussie of tijdens een pittige presentatie? Ben jij in staat om in elke.

Leer beter debatteren, overtuigender spreken en duidelijker je kennis over te dragen. Kennis hebben zonder het vermogen je duidelijk uit te drukken, is net zo erg als helemaal geen kennis hebben.. Debatteren? Iets voor mij? Dat is toch iets wat vooral politici doen?. Klopt, politici debatteren Debatteren (ook wel aangeduid als wedstrijddebatteren) gaat om het zo overtuigend mogelijk verdedigen of aanvallen van een stelling.Argumenteren en presenteren spelen hierbij een belangrijke rol. Dit gebeurt volgens vooraf vastgestelde regels. Een jury bepaalt na afloop welk team gewonnen heeft en geeft daarbij feedback

Debatteren - 4 definities - Encycl

Polemiseren = 1) debatteren 2) In twistgeschrift treden 3) Pennenstrijd voeren 4) Zijn standpunt verdedigen. Debatten = Let op: Spelling van 1858 twistredenen, twistgesprekken, woordwisselingen, strijdigheden. debatteren, verhandelen, woorden wisselen, mondeling twisten. Brits Parlementaire debatvorm = De Brits Parlementaire debatvorm, vaak. Natuurkundigen Debatteren Gepubliceerd In: Vreemd nieuws • Bekeken: 8477 Natuurkundigen en filosofen hebben gedebatteerd over de betekenis van niets en of er niets bestaat, bij een recente presentatie in het american museum of natural history Debatteren Nederlands: debat onderwerpen en tips Help, je moet gaan debatteren! Op tv heb je het vast wel een gezien: politici en wetenschappers die met elkaar in discussie gaan over een actueel onderwerp. Vaak ziet dat er heel simpel uit, maar schijn bedriegt. Debatteren is niet moeilijk, je moet het alleen eerst onder de knie hebben

Waarom debatteren? - Nederlandse Debatbon

  1. Argumenteren met een drieslag Bent u op zoek naar een interactieve, doeltreffende training over argumenteren of debatteren? Hebt u behoefte aan een communicatieadviseur die uw organisatie helpt bij een belangrijke beslissing of presentatie? Of zoekt u de coach die uw persoonlijke effectiviteit kan vergroten
  2. 10 voordelen van debatteren bij Dé Nederlandse Debatclub. Minder spreekangst, meer zelfvertrouwen. Altijd een sterk antwoord paraat. Altijd een kritische vraag paraat. Maak indruk met jouw presentaties. Verkoop je idee, product, bedrijf of jezelf beter. Betere vergaderingen en functionerings- en beoordelingsgesprekken
  3. Niet louter wat argumenten opsommen of in demagogische trucs vervallen, maar een helder, gestructureerd en overtuigend betoog houden. Waarbij de juiste balans wordt gevonden tussen retoriek, argumentatie en strategie! En waarbij niet alleen verbale communicatie telt, maar ook non-verbale. Dat is wat debatteren traint
  4. Wat is debatteren? Debatteren is simpelweg een discussie met spelregels. Tijdens een debat staan twee of meerdere teams tegenover elkaar. De debatleiding maakt een stelling bekend, die doorgaans te maken heeft met een maatschappelijke kwestie
  5. Debatteren, wat is dat eigenlijk? Als je de lessen Debatteren hebt gevolgd, zul je merken dat je beter kunt uitleggen aan iemand wat je vindt en waarom je dat vindt. Dat is niet alleen thuis of met vrienden en vriendinnen heel handig, maar ook op school en tijdens je vervolgstudie, zelfs als je later werkt
  6. LESBRIEF DEBATTEREN Uit liefde voor het vak STAP 3: ARGUMENTEN TOEPASSEN Het echte debat gaat beginnen! Dit is wat er achtereenvolgens gebeurt: Eerst zorgt de docent er samen met jullie voor dat het klaslokaal de juiste inrichting heeft voor een debat
  7. Debatteren kan op veel verschillende manieren. Op televisie heb je vast wel eens een stukje gezien van de debatten in de Tweede Kamer en iedereen kent van verjaardagen of uit het café natuurlijk de ouderwetse, vriendschappelijke discussies, die al dan niet over politiek gaan

Debatteren & discussiëren . Tijdens vergaderingen, in discussies of bij uw sollicitatiegesprek: u moet uw gesprekspartner, collega of toekomstige baas overtuigen. Wilt u beter overtuigen als spreker in en vaker uw gelijk krijgen in een discussie of debat? Dan is onze tweedaagse training Debatteren & discussiëren dé training voor u Wat is de beste manier om je argumenten overtuigend te maken? In Groot-Brittannië hebben ze hier een simpele oplossing voor: zij maken hun argumenten SEXI!Bouw je argumenten opDit model bestaat debatteren, wat is dat? Debatteren kan je zien als een gestructureerde discussie.Een debat komt neer op een confrontatie van meningen. Personen gaan verbaal de strijd aan met elkaar, waarin de verschillende standpunten nog wel eens botsen

- variatie wat betreft standpunt: in het klassieke debat moet je elk standpunt kunnen verdedigen. Ook als je het er zelf niet mee eens bent! Dit doet recht aan het idee dat het bij debatteren niet gaat om de waarheid te vinden maar om de kunst van het debatteren en het winnen van een debat Video: Wat is Debatteren? Deze video legt kort uit wat debatteren is en waarom het jou kan helpen om je stem te laten horen! Kijken. Video: Tips van WK-finalisten. WK-finalisten geven jou de beste vijf tips om te debatteren! Kijken. Lezen: Logisch Toch?! Leer hoe je een debat in jouw buurt of klas kan opzetten

Wat is het nut van twee of drie dezelfde tv-commercials in één reclameblok? Tip 2 bij het debatteren: herhaling zorgt voor positieve gevoelens. Herhaling zorgt er niet alleen voor dat de boodschap beter wordt onthouden, maar ook dat mensen positieve gevoelens naar de boodschap krijgen Betoog opbouwen: hoe doe je dat? Als je een goed debat wilt voeren, dan staat of valt dit met een goede voorbereiding. Bij het betoog moet je alle kanten van het onderwerp hebben bekeken. Eigenlijk mag het onderwerp geen verrassingen meer bevatten. Dan pas kun jij met jouw betoog beginnen en ben je klaar voor het debat

Het NK debatteren is een breed toegankelijk toernooi voor ervaren debaters, maar ook mensen die nog nooit op een debattoernooi zijn geweest. Iedereen heeft hier de mogelijkheid verbaal de degens te kruizen over maatschappelijk relevante vraagstukken. Weet je niet wat debatteren is, dat is helemaal niet erg Wat is debatteren? We komen het overal tegen; in de politiek, op school of wanneer je je ouders ervan probeert te overtuigen dat je echt die nieuwe telefoon, schoenen of kleding nodig hebt. Maar hoe overtuig je iemand écht? Je leert het tijdens 'debatteren voor jongeren' op zondag 6 juni en 27 ju De Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn zogenaamde 'kaderwetten'. Dat betekent dat de wetgever in formele zin alleen kaders heeft gesteld. Het is aan gemeenten om die kaders in te vullen. Meer concreet is vooral de gemeenteraad aan zet. Zij moet op basis van deze wetten politieke keuzes vertalen naar beleid. Het college voert dat beleid dan uit Wat zet je wel en niet op Twitter? Tweets blijven bestaan. De context valt weliswaar na enige tijd weg, maar de tekst blijft over. Kunstenaar Jon Rafman heeft een project gemaakt van fascinerende foto's die door de negen camera's ('the nine eyes') van de Google auto's zijn gemaakt Debattraining - basis. Je debatteert elke dag, misschien wel zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Goed debatteren kun je leren. Hoe overtuig je een ander van jouw standpunten? In deze training maak je kennis met de eerste beginselen van het debatteren. - ben je in staat een debat te voeren

Video: Debat - Wikipedi

Debatteren helpt leerlingen hun mondelinge vaardigheden te oefenen en redeneervaardigheid te ontwikkelen, wat weer belangrijk is voor goed begrijpend lezen. Bovendien leren ze, door zich in anderen te verplaatsen, de ander beter te begrijpen en ervaren ze ook dat zaken vaak van meer dan één kant bekeken kunnen worden De gemeenteraad moet bestaan uit een goede mix en niet alleen uit 60-plussers. Alleen dan kunnen er keuzes worden gemaakt waar ook jongeren wat aan hebben. De jonge deelnemers hebben die bewuste maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur de tijd om een zelfgekozen vraagstuk te behandelen in groepjes en er daarna over te debatteren Wat betekent woke zijn? De letterlijke betekenis van woke is de verleden tijd van 'to wake up'. Hiermee wordt aangegeven dat de persoon 'wakker is', alert op maatschappelijke misstanden, ongelijkheid, racisme, discriminatie en polarisatie Workshop Debatteren Debatteren in de klas met je leerlingen sluit prachtig aan bij de kerndoel 3, mondelinge taalvaardigheid: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren Zo weten de teams wat zij moeten doen om te winnen. De persoonlijke mening van de juryleden over de stelling speelt geen enkele rol. Juryleden luisteren objectief en beslissen wie het beste gedebatteerd heeft, los van of ze het inhoudelijk eens zijn. met het standpunt of niet

Waarom iedereen zou moeten leren debatteren Mens en

Wat is het verschil tussen debatteren en discussiëren

Toen ik nog niet bij Trivium zat vond ik het soms lastig om voor groepen te spreken, en kon ik soms niet zo goed meningen vormen. Nu heb ik geen zenuwen meer wanneer ik voor groepen moet spreken, en discussieer ik er graag op los met vrienden, en heb ik er ook nog een hele gezellige vriendengroep aan over gehouden Er is veel belangstelling voor het eerste NWO-verkiezingsdebat: de toekomst van onderzoek in Nederland. Dit debat vindt online plaats op woensdag 17 februari van 10 tot 11 uur. Lucella Carasso, journalist bij de NOS, zal kandidaten van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP bevragen over hun politieke ambities voor onderzoek in Nederland Jongeren geven lezers van Weert Magazine een inkijkje in hun wereld. Wie zijn ze, waar zijn ze mee bezig, wat is hun droom? Leerlingen van Het College in Weert geven vorm aan hun slogan: Ken je Kracht! In mijn kracht met paarden Hallo, ik ben Marie Schalken, 13 jaar oud, ik woon in Kessenich (België) en [ Gister presenteerden twee studenten op het debatcollege het resultaat van het interviewen van enkele 'leken' over debatteren. Het opvallendste resultaat was dat de vier geïnterviewden moeilijk konden aangeven wat een debat is, en hoe het zich onderscheidt van een discussie

Start met debat - Schooldebattere

En dat is nu juist waar debatteren om draait. In een debat heb je altijd voor en tegenstanders. Wanneer we iemand zijn of haar mening horen geven over een bepaald onderwerp dan weten we. vaak snel wat we van die mening vinden. Ben je het met hem of haar eens, of juist niet? Bij een debat wordt een discussie gestructureerd vorm gegeven A. LEREN DEBATTEREN IN VIJFTIEN STAPPEN 1 inhoud 1. inleiding 2. wat is een argument? 3. de stelling 4. de teams 5. de spreektijd 6. interrupties 7. de inhoud van een beleidsdebat: de standaardgeschilpunten 8. winst en verlies 9. de inhoud van de eerste beurt 10. de inhoud van de tweede beurt 11. de inhoud van de derde beurt 12. bronvermeldin moeten debatteren. Vertel dat dit niet erg is, en dat andere leerlingen weten dat dit niet persé de eigen mening is. Ze mogen in dit leerlingen zo wat op weg. Laat het debat vijf minuten duren, of iets langer of korter. Stop altijd óp het hoogtepunt en niet erna

Het debat Tweede Kamer der Staten-Generaa

'Debatteren is vooral goed luisteren' 02 april 2019 Debaters in opleiding. Zo kon je het gezelschap scholieren van het Pre-University College wel noemen dat op 29 maart de strijd aanbond met elkaar en met kandidaat-leden voor het Europese parlement Argument - Leren debatteren. Workshop van 2 uur. voor alle leerjaren en niveaus. Ook online mogelijk. Studenten gaan met elkaar in debat over verschillende onderwerpen en krijgen zo meer respect voor elkaar en voor elkaars mening. Je mening goed leren verwoorden is daarbij net zo belangrijk als goed leren luisteren naar elkaar Wat is debatteren? Het debat speelt een belangrijke rol in het functioneren van onze maatschappij. Niet voor niets wordt het wel de zuurstof van de democratie genoemd. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat het debat in je persoonlijke leven een rol speelt

Voorbeeldmaterialen - SL

Onderwijs 'Dit is debatteren, geen welles-nietes' UTRECHT - Goede Tijden, Slechte Tijden is hartstikke goed! Je kunt er veel van leren. Wat 'Dit is debatteren, geen welles-nietes' UTRECHT - Goede Tijden, Slechte Tijden is hartstikke goed! Je kunt er veel van leren. Wat? Nou, hoe je moet zoenen bijvoorbeeld

Debatteren kun je leren: Wat is debatteren? - YouTub

Op heel wat scholen is debatteren al lang geen verant-woordelijkheid meer van alleen de docent Nederlands. Sommige scholen hebben een aparte debatgroep, ande-re scholen hebben een apart debatuur, al dan niet geleid door een docent Nederlands. Een aantal gymnasia ron Wat is een socratisch gesprek? Het socratisch gesprek is een afgeleide vorm van de gesprekken die de Griekse wijsgeer Socrates in het oude Athene op het marktplein voerde. Hij trachtte met name de jeugd zélf tot nadenken te brengen, vooral door vragen te stellen en hun uitspraken te toetsen op hun geldigheid Je kunt er over debatteren wat dat dan precies is, maar we hebben het dan over een beschaving, die over techniek beschikt. Dat we dat hebben op aarde is heel bijzonder, maar ik moet zeggen dat het me zeer sterk lijkt dat de aarde de enige planeet is in het universum, waar dat trucje gelukt is Bootcamp Debatteren. Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het Bootcamp Debatteren, de ultieme debat- en speechcursus van de DebatAcademie. We trainen je in kritisch luisteren, overtuigend formuleren, spreken met impact, helder denken, scherp argumenteren en inspirerend speechen. Het Bootcamp Debatteren is een intens trainingprogramma. Daarin vond ik meteen al troost: debatteren blijkt voor 90 procent techniek, dus iedereen kan het leren. Dat zag ik tot voor kort anders. Maar 'Overtuigend debatteren' is geen leerboek, al mag het in geen enkel boekenpakket voor het hoger onderwijs ontbreken, daar wordt namelijk wat af-gedebatteerd. De auteurs hebben gekozen voor een.

Leren debatteren in Amsterdam | Spreken in het openbaarBruisende inspiratie en hoog niveau van topspeechers-inUitleg lijdend voorwerp__lv_Absolute en relatieve armoede – Maakt geld gelukkig?Marianne Thieme verlaat tijdelijk de Kamer vanwege ziekte

Het effect en het belang van debatteren Er is nogal wat Amerikaans onderzoek naar de effecten van debatteren in de klas. Ook in Nederland lijkt men een eerste aanzet te doen (van der Woude 2012). Enkele voor-28steHSN-CONFERENTIE 320 Conferentie 28_Opmaak 1 5/11/14 11:25 Pagina 320 Wat is een debat? Om het begrip debat te definiëren en af te bakenen van de discussie, gaan we te rade bij het Van Dale Groot Woor-denboek van de Nederlandse taal. Daar staan de volgende omschrijvingen: • debat: aan regels gebonden openbare gedachtewisse-ling, m.n. die op een rede volgt; • debatteren: een openbare gedachtewisseling houden 1. Opbouw in het leren debatteren in een cursus brengen door eerst studenten zicht te laten. krijgen op wat een debat is en om er daarna mee te g aan oefenen. 2. Variatie in het leren debatteren. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! En de vraag is en blijft natuurlijk prangend. De voorbije weken polsten we bij u al naar de verwachtingen voor de Rode.