Home

De Terreur Franse Revolutie

De Terreur is een van de meest tot de verbeelding sprekende episodes in de Franse Revolutie. Tussen het afzetten van koning Lodewijk XVI in augustus 1792 en de zomer van 1794 werden duizenden vermeende tegenstanders van de revolutie onder de guillotine ter dood gebracht. Begin van de Terreur. In 1792 raakte de Franse Revolutie in een stroomversnelling In 1793 ontspoort de Franse Revolutie: duizenden vermeende contrarevolutionairen worden vermoord. Drijvende kracht achter de executies is Maximilien de Robespierre. Hoe kon deze fletse jurist uitgroeien tot de morele leider van de Terreur? Tegen het einde van de middag van 5 april 1794 bereiken de wagens met veroordeelden de Rue Saint-Honoré De Terreur (Frans:la Terreur, letterlijk vertaald schrikbewind, met een hoofdletter), is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit en repressie De glorie van de Franse Revolutie wordt altijd op slag minder glorieus bij de gedachte dat die ook de Terreur heeft voortgebracht, de maanden in de loop van 1793-1794 dat duizenden hoofden van 'tegenstanders' van de revolutie van de guillotine rolden

Hoe de Franse revolutie in terreur veranderde. 06 Feb, 2019. In juli 1793 stond de revolutie op zijn dieptepunt. Vijandelijke troepen rukten op over Frans grondgebied, Britse schepen zweefden in de buurt van Franse havens in de hoop zich aan te sluiten bij rebellen, de Vendée was een regio van openlijke rebellie geworden en er waren veel federale. • 5 september: Op initiatief van de Journee van 5 september begint de regering door Terror. • 8 september: Slag bij Hondschoote; eerste Franse militaire succes van het jaar. • 11 september: Grain Maximum geïntroduceerd. • 17 september: wetten van verdachten aangenomen, definitie van 'verdachte' verruimd. • 22 september: begin van jaar II Maximilien de Robespierre (1758-1794) - Gezicht van De Terreur. D e Franse advocaat en politicus Maximilien de Robespierre (1758-1794), alias 'De Onkreukbare' (omdat hij voor strikte morele regels pleitte), geldt als een van de gezichtsbepalende figuren uit de tijd van de Franse Revolutie. Robespierre was als invloedrijke jakobijn het wrede gezicht.

De Terreur tijdens de Franse Revolutie IsGeschiedeni

De Franse Revolutie (1789) - Tijdlijn, samenvatting

De Franse Revolutie (1789-1799)was een opstand van het volk, dat zich onderdrukt en uitgebuit voelde, tegen het gezag van de Franse koning. Maar toen het volk eenmaal de macht had overgenomen, oefende het een terreur uit die nog vele malen erger was dan toen de koning het nog voor het zeggen had. Die binnenlandse terreur ging ten slotte over in een. De volgende video hebben we gemaakt voor geschiedenis.Het gaat over de terreur, de radicalen en de revolutionairen in de franse revolutie.Bedankt voor het ki..

Terreur (Franse Revolutie) - Wikiwand De Terreur, is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit en repressie De jaren die volgen worden ook wel de terreur genoemd, omdat er tienduizenden mensen ofwel geëxecuteerd werden ofwel zonder rechtszaak in de gevangenis overleden. Er werden oorlogen gevoerd met Pruisen en Oostenrijk, maar ook binnen Frankrijk werd er gevochten

De Franse Revolutie brak uit op 14 juli 1789: In juli 1789 ging in Parijs het gerucht dat de soldaten van de koning de stad zouden aanvallen. Inderdaad had Lodewijk XVI een klein leger buiten Parijs gestationeerd om elke vorm van opstand te kunnen neerslaan. Hij had er echter niet op gerekend dat heel Parijs in verzet zou komen Sindsdien woedt, in Frankrijk en daarbuiten, een discussie over de plaats van de Terreur binnen de Franse Revolutie. Die leidt al twee eeuwen tot een verwoede strijd tussen liberalen, republikeinen, marxisten en revisionisten. De Terreur zelf komt in het boek overal ter sprake, maar wordt zelf niet beschreven

Robespierre en de Terreur van de Franse Revolutie

 1. - De terreur is volgens de anatomie van de revolutie vaak een korte periode, en dat bleek ook tijdens de Franse Revolutie zo te zijn. Lang - Het nationalisme bleef nog lang bestaan, en is misschien nog tot op heden merkbaar. - De afschaffing van het feodale systeem
 2. Hoe de Franse Revolutie in Terreur veranderde. Thoughtco Jun 03, 2020. In juli 1793 was de revolutie op zijn laagst. Vijandelijke troepen rukten op over Franse bodem, Britse schepen zweefden in de buurt van Franse havens in de hoop aan te sluiten samen met rebellen was de Vendée een gebied van openlijke opstand geworden, en federalistische.
 3. Een oefentoets over de Franse Revolutie. Oefen hier je kennis over het ontstaan van de revolutie, de aanleiding, oorzaken en gevolgen van de revolutie voor de Franse samenleving, de vervolging van Lodewijk XVI, de instelling van de Terreur onder Robespierre en de beëindiging van de Franse Revolutie met de staatsgreep van Napoleon Bonaparte
Framing tijdens de Franse Revolutie | www

Artikel 1. De terreur Franse Revolutie Magazin

 1. Op 14 juli is het feest in Frankrijk. Op die datum bestormden woedende Parijzenaren in 1789 de Bastille. Het was het begin van de Revolutie
 2. De terreur van de gematigden. Veel mensen vinden historici maar lastig en vervelend. Hebben ze net een helder beeld van een bepaald onderdeel van het verleden, komt zo'n historicus weer vertellen dat het toch net wat anders zit en vooral veel ingewikkelder is. Rob Hartmans. 21 mei 2014 - verschenen in
 3. De periode 1793-94 staat bekend als de Terreur, omdat iedereen die tegen de revolutie was of ervan werd verdacht, onder de guillotine kon komen. Tienduizenden mensen kwamen zo aan hun eind. Niet zo veel sprake dus van verlichting. Uiteindelijk werden de radicale leiders zelf, zoals Robespierre, onthoofd
 4. g van de Bastille. Het einde van de Franse Revolutie, waaronder het terreur, kan begrijpen. In de les gaan we aan de slag met het aanleren van de historische vaardigheid 'verklaren'
 5. De term terreur word gebruikt om de tijden aan te duiden tijdens de Franse revolutie waarin Frankrijk werd geregeerd met geweld. Dit was toen Robespierre aan de macht was, als hij maar vermoede da [..
 6. Een cruciale episode die heeft bijgedragen aan de matiging van radicaal democratische ideeën was de Jacobijnse Terreur, die zich in Frankrijk in de jaren 1793-1794 voltrok. Gedurende deze periode werden tussen de 35,000 en 40,000 mensen slachtoffer van het 'Schrikbewind' van de radicale voorhoede van de Jacobijnen (een politieke groepering van radicale Franse republikeinen) onder leiding.
 7. Werkstuk over De Franse revolutie voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 20 april 2005 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (vmbo

Maximilien de Robespierre en het Schrikbewind. Maximilien-Marie-Isidore de Robespierre ( Arras, 6 mei 1758 - Parijs, 28 juli 1794 of de 10e Thermidor van het jaar II) was een Frans advocaat. Hij trad steeds meer op de voorgrond tijdens tijdens de Franse Revolutie als afgevaardigde naar de Nationale Conventie en lid van het Comité Salut public De Franse revolutie wilde een einde maken aan het absolutisme, volgens mij en anderen daarmee een einde aan de middeleeuwen maken. Maar iedere revolutie eet onvermijdelijk haar eigen kinderen op: Robespierre trok op een gegeven moment alle macht naar hem toe en begon een schrikbewind, de Terreur genaamd

De Franse Revolutie, de Terreur en de historicistrij

 1. De Terreur hield de macht door mensen angst aan te jagen waardoor de mensen niet meer in opstand durfden te komen. Als je het niet met hun eens was dan werd je onthoofd. verlichtingsfilosofen komen bij elkaar in salons. Voor de Franse Revolutie
 2. De. de revolutie was. Dit is voor het eerste gebeurd in 175. staatsgreep van 18 Brumaire. De Franse Revolutie. heeft echter blijvende sporen nagelaen in heel Europa. Frankrijk heeft verschillende grondwetten gehad de laatste 200 jaar. De grondwet die het. snelste opkwam was de Franse grondwet van 1793
 3. De Franse Revolutie die in 1789 uitbreekt, is de grootste omwenteling die in de westerse geschiedenis heeft plaatsgevonden. Het oude regime van adel, geestelijkheid en burgerij onder leiding van een koning wordt omver geworpen. Dit 'oude regime' wordt vervangen door de 'moderne samenleving'. De tot dan toe vanzelfsprekende macht van de.
 4. De Franse Revolutie maakte in juli 1789 een einde aan het Ancién Regime. Vervolgens brak het tijdperk van de Terreur onder leiding van Maxime Robespierre en zijn Jacobijnen aan. Deze verliep zeer agressief en bloederig. Duizenden mensen, een groot deel afkomstig uit de adellijke stand, belandde onder de gevreesde guillotine. Ook koning Louis.

Hoe de Franse revolutie in terreur veranderd

 1. De Terreur vanaf 1792 was het eindstadium van deze onbeperkte macht. Koning Lodewijk XVI. De geschokte koning sprak op 23 juni de vergadering toe: een mengsel van toegevingen en afkeuringen. Hij eiste dat de Standen weer apart zouden vergaderen. Maar de Assemblée wilde niet wijken
 2. De Franse Revolutie was een politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd afgezet en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen, maar dat was vooral ten gunste van de burgerij.Voor het volk verbeterde er dus weinig
 3. 1794 Robespierre en de jacobijnen kwamen en ze grepen alle macht, de Terreur begon. 1795 Robespierre werd onthoofd en er kwam een einde aan de Terreur. 1795 Het Directoire greep de macht. 1799 Napoleon greep de macht en stichtte een dictatuur. De Franse revolutie is voorbij
 4. De Franse revolutie in 1789 kan gerekend worden tot de politieke soort. De gevolgen ervan waren ingrijpend en ze liet diepe sporen na. Zij wordt wel genoemd 'de moeder aller revoluties'. In de 19e en 20e eeuw volgden er nog vele politieke revoluties. Die in 1848 (in meerdere landen) en in 1917 in Rusland zijn wat invloed en de gevolgen.

De terreur van de Franse revolutie - 1793-179

Terreur (Franse Revolutie) - Wikipedi . De Franse Revolutie (1789-1799)was een opstand van het volk, dat zich onderdrukt en uitgebuit voelde, tegen het gezag van de Franse koning. Maar toen het volk eenmaal de macht had overgenomen, oefende het een terreur uit die nog vele malen erger was dan toen de koning het nog voor het zeggen ha FRANSE REVOLUTIE Oorzaken Verlichting TOETS 2267 BRON I Arthur Young was een Engelse schrijver over landbouw en economie. In 1787 maakte hij voor het eerst een reis door Frankrijk; het verslag daarvan verscheen onder de naam 'Travels in France'. Hieronder staan twee fragmenten uit dit verslag De radicale partijen van de Revolutie eisten de afschaffing van de monarchie en het uitroepen van een Franse republiek. In 1791 vluchtte de meerderheid van de adel uit Frankrijk weg en zij ageerden als emigranten in het buitenland tegen de Revolutie, steun zoekend bij invloedrijke partijen in heel Europa

Robespierre leefde van 1758 tot 1794. Als de Franse Revolutie in 1789 niet was uitgebroken, dan had hij een onbekende jurist gebleven. Toen in 1792 een beslissing moest worden genomen over het leven van koning Lodewijk XVI, stemde hij voor onthoofding onder de guillotine.Mede daardoor werd hij opgenomen in het hoogste beslissingsorgaan De Franse Revolutie (1789) is een belangrijk punt in de politieke geschiedenis van Frankrijk en de rest van de wereld. De monarchie werd voor het eerst in 3 eeuwen afschaft en de eerste Franse Republiek werd opgericht. De veranderingen in Frankrijk had grote gevolgen en verspreidde zich vervolgens over heel Europa De 4 fases van de Franse Revolutie de franse revolutie oorzaken: schuldenlasten, bijvoorbeeld door oorlog in amerika. misoogsten hoge voedselprijzen Franse Revolutie. Welkom op de wikiwijs pagina over de Franse Revolutie. Een tijd met veel chaos, geweld en onthoofdingen. Waar Vive la Revolution geschreeuwd werd. Hooivorken door de straten van Parijs ging. En de Bastille bestormd werd. Het arrangement Franse Revolutie is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet De Franse legers waren in de oorlog aan de winnende hand, zodat de noodzaak van een terreurregime minder evident werd. Het feit dat het Comité voor nationale redding op onvoorspelbare wijze, ter linker- en ter rechterzijde, echte en vermeende vijanden uitschakelde, deed vrijwel alle leden van de Conventie vrezen dat zij bij de volgende ronde aan de beurt zouden kunnen zijn

De Duitse staat heeft minder schulden, en ook de Duitsers zelf staan privé minder in het krijt en verdienen per hoofd van de bevolking bijna eenderde meer dan de Fransen. De coronacrisis maakt de verschillen alleen maar groter, waarschuwde de Europese Centrale Bank al. Fransen al langer EU-sceptisch. Het is al met al niet verwonderlijk dat de. Het baande de weg voor het begin van het einde van de monarchieën en Frankrijk merkte tijdens en na de revolutie verschillende regeringen op. De opstand van het gewone volk om een gebroken politiek systeem omver te werpen, toont de verspreiding van democratische principes in Europa en de Nieuwe Wereld aan

The Reign of Terror, France, 1793-1794: Social UnrestPortraiture and Politics in Revolutionary France - Art

`Frankrijk 1794. Het geluid der guillotine! Frankrijk bloedt leeg. Het volk is één bloeddorstige bende en het monster moet elke dag zijn portie hebben.' Films over de Franse Revolutie verheerlijken de adel en veroordelen het opstandige volk. Revoluties lopen altijd uit de hand en leiden vanzelf tot terreur, is de boodschap. Ook de recent uitgebrachte [ De Franse Revolutie is begonnen. Keerpunt in de geschiedenis. In allerlei dagbladen en tijdschriften wordt dit jaar veel aandacht gegeven aan hel feit dat tweehonderd jaar geleden de Franse Revolutie uitbrak. Onder Robespierre gaat de Revolutie over in regelrechte terreur. Duizenden laten hun leven onder de guillotine Over de periode van de Terreur bijvoorbeeld (juni 1793 tot juli 1794) weten wij nu veel beter waar de onderdrukking het ergste was, De Franse Revolutie is de kern van haar werk,. IDEOLOGISCHE MASSAMOORD. Een ideeënhistorische analyse van de invloed van het natuurrrecht op de ideologische onderbouwing voor de Terreur tijdens de Franse Revolutie (1793-1794) van Maximilien de Robespierr De Conventie had in feite de macht uit handen gegeven aan het Comité de salut public. De gematigden werden geweerd, velen werden beschuldigd van verraad en vervangen door radicale Montagnards. Hierna volgt de periode van het Schrikbewind (de Terreur). Tegenstanders van de revolutie, gematigden en corrupten, zoals Brissot, Jacques-René Hébert, Georges Danton, Camille Desmoulins, werden.

Maximilien de Robespierre - Gezicht van De Terreur Historie

Terreur Franse Revolutie. De Terreur is een van de meest tot de verbeelding sprekende episodes in de Franse Revolutie.Tussen het afzetten van koning Lodewijk XVI in augustus 1792 en de zomer van 1794 werden duizenden vermeende tegenstanders van de revolutie onder de guillotine ter dood gebracht De voorgeschiedenis van de Franse Revolutie, het revolutiejaar 1789 en het verdere verloop tot het einde van de Terreur in 1794 leider tijdens de franse revolutie. bekend vanwege terreur. napoleon bonaparte. frans generaal en later keizer van frankrijk. hij veroverde grote delen van europa. lodewijk napoleon. de eerste koning van nederland tussen 1806 en 1810. broer van napoleon bonaparte. lincoln. president van de verenigde staten die de slavernij in zijn land afschafte Oorzaken van de Franse Revolutie Economisch Vlak voor de Franse Revolutie ging het economisch zeer slecht met Frankrijk, door de vele misoogsten was de graanprijs aanzienlijk gestegen, waardoor ook de broodprijs steeg. Hierdoor kwam de derde stand in zware problemen en ontstond er hongersnood onder het volk

Robespierre | Franse revolutie

Franse Revolutie - Wikipedi

Smurfen vonden De Terreur uit - Interessante Tijde

De man die de revolutie gered heeft. Het is een groot stuk geschiedvervalsing. In Frankrijk groeide het verlangen naar een heerser, omdat de nieuwe leiders ernstig tekortschoten Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Franse Revolutie dwong Lodewijk XVI tot onmogelijke vlucht. Na twee jaar huisarrest in Parijs heeft de koning van Frankrijk er genoeg van. Hij wil de stad uit en weer aan de macht komen. De vlucht van Lodewijk XVI wordt georganiseerd door een Zweedse graaf die de minnaar is van zijn vrouw, koningin Marie Antoinette Franse revolutie. Alice.doms@student.kdg.be jeroen.dehert@gmail.com Evy.adriaenssens@student.kdg.b

La Terreur tijdens de Franse Revolutie: Madame Jea

Franse Revolutie. In 1789 leefden de boeren in Frankrijk in armoede, ze hadden honger en bijna geen geld om rond te komen. En dat terwijl zij wel veel belasting moesten betalen. De adel die in het paleis bij Versailles woonden, leefden juist het tegenovergestelde. Er was voedsel in overvloed, veel rijkdom en zij hoefden geen belasting te betalen H19 Noble SV KORT Revoluties. Vak: Ges-Moderne geschiedenis TCS (1789-1914) (GE1V17004) Hoofdstuk 19 R evoluties 1789-1815. Het Ontstaan van de Revolutie 1775-1789. Amerikaanse r evolutie. - 1776: onafhank elijkheidsverklaring v an Engeland. - 1783: Overwinning Amer ika. - 1787: Amerik aanse Gr ondwet De munten van de Franse Revolutie door José De Strycker De Franse Revolutie is niet enkel voor Frankrijk, maar ook voor een groot deel van Europa van grote betekenis geweest. Het politieke klimaat leek gunstig voor liberale hervormingen, zoals de Amerikaanse Vrijheidsoorlog 1778-1783) en de Brabantse Omwenteling bij ons (1790) De Franse Revolutie is een revolutie die plaats vond aan het einde van de 18de eeuw (1789-1799). Voor het eerst in drie eeuwen werd de monarchie (één persoon aan de macht) in Frankrijk afgeschaft. De Eerste Franse Republiek werd geboren. De macht van de adel en de geestelijkheid (kerk) werd flink teruggedrongen door het volk

Franse Revolutie - Wikikid

Een veiliger oord is een monumentale roman over de Franse Revolutie in drie delen: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Vrijheid: 1789, de revolutie is in aantocht in Frankrijk. De staatskas is leeg, er heerst hongersnood en de onvrede onder de burgers neemt toe Maar kreeg de leiders van de Franse Revolutie tegenover zich en eindigde onder de guillotine. George Sand (1804-1876) Schrijfster uit de Berry die zich graag verkleedde als man, om te kunnen roken en uitgaan in Parijs. Seksueel zeer bevrijd: verslond veel mannen, onder wie componist Chopin In 1799 was het einde van de Franse Revolutie, Frankrijk zocht naar een sterke leider want het land was in gevaar. Toen kwam generaal Napoleon Bonaparte aan de macht. Hij maakte dan wel een nieuwe grondwet, maar eigenlijk maakte hij een dictatuur, dat is een land waar een iemand alles beslist. Napoleon kroonde zichzelf als keizer Berichten: 91. Mislukte de Franse revolutie van 1789? Op lange termijn zijn de idealen van vrijheid,gelijkheid en broederschap in wetgeving in allerlei landen wel deels gerealiseerd. Op korte temijn niet want de revolutie werd gekenmerkt door terreur en daarna gevolgd door Napoleon. Omhoog Inleiding []. In 1789 begon de Franse Revolutie waarbij de monarchie werd vervangen door een republiek.Er kwam een burgeroorlog en een periode van terreur.De laatste feodale rechten werden afgeschaft. De adel en de hoge geestelijkheid raakten veel van hun macht, privileges en bezittingen kwijt, voornamelijk aan de grote burgerij. Het gewone volk werd er nauwelijks beter van

Tijdgeest: Artikel over 15-jarige astrologische tijdperken

De Franse revolutie - de terreur - YouTub

HOOFDSTUK 3 DE FRANSE REVOLUTIE. Op 14 juli herdenken de Fransen de Franse revolutie van 1789. Ze vieren dan dat er toen een einde kwam aan de macht van de koning. Dit hoofdstuk gaat over de vroeg moderne tijd: 1500-1800. Wordt ook de tijd van de pruiken en de revoluties genoemd. PARAGRAAF 2 HET ANCIEN RÉGIME. Standensamenleving. Bijna alle historici zijn het erover eens dat de Franse Revolutie, die grote maalstroom van ideeën, politiek en geweld, begon in 1789 toen een bijeenkomst van de Landgoederen-generaal veranderden in een ontbinding van de sociale orde en de oprichting van een nieuwe vertegenwoordiger lichaam.Waar ze het niet over eens zijn, is wanneer de revolutie ten einde kwam Eén van de bekendste, meer speculatieve verklaringen stelt dat er een causale relatie was tussen de achttiende-eeuwse Franse vrijmetselarij en het uitbreken van de Franse revolutie. Een belangrijke initiator van de zogeheten samenzweringsthese was de Franse contrarevolutionaire auteur Augustin Barruel (1741-1820) De toenmalige Franse kranten begonnen de respectievelijke kampen met 'rechts' en 'links' aan te duiden: de behoudzuchtigen waren rechts, de vernieuwers links. Nadat Lodewijk in 1793 toch onder de guillotine was beland, bleven deze labels in de Franse politiek in gebruik, ook al ging het voortaan over heel andere onderwerpen De Franse revolutie is de eerste bewuste revolutie (14 juni 1789). De Franse revolutionairen verwachtten een oneindige vooruitgang in de geschiedenis van de mensen: geen oorlog, één taal, een volkenbond, technische volmaking en de volmaakte mens. Het motto van deze revolutie was: Liberté, égalité et fraternité (Vrijheid, gelijkheid en.

Terreur (Franse Revolutie) - Wikiwan

De Franse Revolutie eindigde toen de generaal Napoleon Bonaparte (1769-1821) in 1799 als consul aan de macht kwam. Napoleon stelde een regering samen die orde op zaken ging stellen. In de eerste regeringsjaren sloot Napoleon vrede met Oostenrijk en Rusland. Door deze verdragen kreeg hij veel aanzien bij de burgers van Frankrijk De Franse revolutie begon met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789, te redden van gevangenschap revolutionaire leiders. De hele dag belegering en verovering van het Koninklijke fort door een menigte van revolutionairen resulteerde in meer dan 100 doden of gewonden relschoppers, evenals de moord van de vesting militaire gouverneur, Bernard-Jordanië de Launay Aanleiding. In de achttiende eeuw heerste er onrust in Europa, In 1789 leidde dat in Frankrijk tot een Revolutie. Onder veel groepen in de Franse samenleving heerste onrust. Maar ook stedelijke werklieden klaagden over hun situatie. Door slechte oogsten in 1788 en 1789 stegen de voedselprijzen, brood werd bijna onbetaalbaar

De Franse Revolutie: Oorzaken, Verloop en Gevolgen (Uitleg

5 oktober 1795: Napoleon redt de Franse republiek. Nadat Robespierre en de zijnen in de zomer van 1794 een kopje kleiner werden gemaakt kwam in Frankrijk het Directoire aan de macht. De Franse Revolutie werd gematigd. Een jaar later werd de revolutie echter ernstig bedreigd door koningsgezinde opstandelingen, die de monarchie wilden herstellen de franse revolutie < ancien regime staten generaal 1789 de veertiende juli 1789 nationale vergadering 1789-1791. constitutionele monarchie 1791-1792. de nationale conventie 1792-1795. het directoire 1795-179

Franse Revolutie: Het grote overzicht historianet

Georges Jacques Danton (1759-1794) was een nationalistisch revolutionair die een leidende rol speelde als minister van Justitie ten tijde van de Franse Revolutie. Hij was populair en had een enorme reputatie als sympathieke levensgenieter. Zijn daadwerkelijke rol en betekenis is omstreden. Hij hoopte de revolutie stop te kunnen zetten en als erfgenaam een goed leven te kunnen leiden De burgemeester van Grobbendonk, Eric Van Meensel (N-VA), houdt er een bijzondere visie op de Franse Revolutie op na. Dat waren communisten. We weten hoe het afgelopen is: met terreur, dictatuur. Het onderstaande pdf-bestand bevat opdrachten over spotprenten uit de tijd van de Franse Revolutie, Jacqueline Gerritsen - SpotprentenoverdeFranseRevoluti De Franse revolutie begon in 1789. De Franse revolutie ontstond door verschillende oorzaken; het falen van de economie, de ontevredenheid van het volk, boosheid van de burgers naar de rijkere klasse en voedsel tekort. Voor de Franse revolutie kleedde men zich naar zijn stand. Na de Franse revolutie kleedde men zich eenvoudiger VWO Paragraaf 2 De Franse Revolutie. Leidende vraag: In welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen? De Franse Revolutie bestond uit twee revoluties. In de Eerste Revolutie (1789-1792) werd Frankrijk een constitutionele monarchie en de Tweede Revolutie (1792-1795)maakte van Frankrijk een democratische republiek