Home

Exorotatie humerus

Overzicht spieren Spieren bovenbeen Functie Innervatie

Latissimus dorsi Endorotatie, adductie, extensie humerus n. thoracodorsalis Teres major Endorotatie, adductie, extensie humerus n. subscapularis Subscapularis Endorotatie n. subscapularis Supraspinatus Abductie n. suprascapularis Infraspinatus Exorotatie Teres minor Exorotatie humerus n. axillaris Deltoideus Anterior: Flexie, endorotatie. Abductie tot 60°scapula stabiel + inzetten van de exorotatie van de humerus 2de fase : Opwaartse rotatie van de scapula(lichte elevatie).Claviculaire rotatie is hier nodig om een volledige opwaartse rotatie van de scapula te krijgen. Caudale translatie van humeruskop gaat verder Normale schouder anatomie bij een AP-opname in exorotatie. Y-opname. De Y configuratie wordt gevormd door het blad van de scapula (= steel), de spina scapula en het processus coracoïdeus (= poten). Het centrale punt in de Y-vorm betreft het glenoïd. De humeruskop hoort het centrum van de Y-vorm te overlappen (fig. 9) - Hulp bij exorotatie arm: de arm naar buiten draaien in het schoudergewricht. - Fixatie van de kop van de humerus. - Rotator cuff spier, kapselspanner. Origo Fossa en fascia supraspinata. Insertie Bovenste facet van het tuberculum majus van de humerus, gewrichtskapsel

Dit gaat gepaard met het opspannen van de triceps wat leidt tot een exorotatie (de humerus draait naar binnen, de voorarm roteert naar buiten (extern) tov de humerus). Ook de schouderspieren worden opgespannen om de val te breken, en dit zorgt ervoor dat de humerus verder intern roteert tov de voorarm en hand (die gefixeerd zijn op de grond) De verschillende ligamenten die in de schouder onderscheiden kunnen worden zijn: 1) superieure glenohumerale ligament [SGHL] (remming van exorotatie / caudaal translatie) 2) mediale glenohumerale ligament [MGHL] (remming exorotatie in mid-abductie) 3 inferiore glenohumerale ligament [IGHL] (remming exorotatie in bovenhandse positie Latissimus dorsi Endorotatie, adductie, extensie humerus n. thoracodorsalis Teres major Endorotatie, adductie, extensie humerus n. subscapularis Subscapularis Endorotatie n. subscapularis Supraspinatus Abductie n. suprascapularis Infraspinatus Exorotatie Teres minor Exorotatie humerus. n. axillari

X-schouder - Startpuntradiologie

Letsel aan het laterale ligament (LUCL) Orthopedie Izege

  1. us over de anterieure zijde van de proximale humerus. Endorotati
  2. Schouderluxaties. INDELING: - voorste luxatie. Komt het meeste voor: 90-96%. Ontstaat meestal door trauma of kracht op de arm in abductie en externe rotatie. Kan ook ontstaat door een direct trauma op de achterzijde van de schouder (val op schouder) - posterieure luxatie. Zijn meer zeldzaam
  3. der kracht (en pijn) in endorotatie richting; normaal is de endorotatie krachtiger als de exorotatie
  4. 17 M Infraspinatus O: Fossa infraspinata, ondervlak spina scapulae I : Middelste facet tuberculum majus F: Exorotatie, adductie humerus in art humeri Onderste deel ook adductie humerus, kapselspanner 18 M TeresMinor O: Bovenste deel margo lateralis van scapula I : Onderste facet tuberculum majus, gewrichtskapsel F: Exorotatie, adductie, retroflexie humerus kapselspanne
  5. Dit maal gaat het om de endorotatie en exorotatie vanuit het s... In deze tiende aflevering gaat massagepraktijk Romano Sandee aan de slag weer met de schouder

- exorotatie - hulp bij abductie (bovenste vezels) - suprascapularis Teres minor - margo lateralis scapulae, ovaal veld halverwege - tuberculum maius, dorsaal - exorotatie, maakt ook verdere abductie mogelijk - verhindert craniale verschuiving humerus oiv. deltoideus - axillaris Subscapularis - scapula, ventrale zijde - tuberculum minu Abductie en exorotatie (=dorsaal draaien) van humerus. Adductie en endorotatie. 1.3.2.2 Ventrale zijde van de romp. NAAM OORSPRONG INSERTIE FUNCTIE STRETCHING. M. biceps brachii Lange kop: boven gewrichtspan van de scapula. Korte kop: Processus coracoideus. Deze pees loopt in gleuf tussen tuberculum majus en minus op humerus De levator, die helpt stabiliseren onder weerstand, is te trainen met 'shrugs'(schouders optrekken), in buiklig roeien, en horizontaal abductie in neutrale positie van de humerus en in exorotatie. De romboïd, die retractie verzorgd, is met roeien in zit en met horizontaal abductie in neutrale positie of in scaption positie of abductie positie

scapula dan endo-exorotatie humerus. Verder zo nodig mobilisatie van zenuwen en bloedvaten. Goed aanleren van richting en uitvoering en intensiteit. Spierversterken. Volgorde van spiergroepen; Pivoters, Protectors Positioners, propellors (uitvoering zie tabel) Met weerstandsbanden, dumbells en pulley's. In fase 4 veranderen er 2 dingen Na deze extreme exorotatie vindt een grote versnelling plaats van de humerus naar endorotatie om de bal snelheid te geven. De resultaten van dit onderzoek duiden erop dat rekken van het posteriore kapsel en de spiergroepen posterior aangewezen kan zijn bij deze groep sporters, zelfs op jonge leeftijd

PPT - DE SCHOUDER PowerPoint Presentation, free download

Instabiliteit Van De Schoude

  1. Functie: endorotatie humerus. • M. deltoideus (Deltaspier) Deze spier bestaat uit drie delen: • Pars anterior Origo: laterale 1/3 deel van de clavicula. Insertie : tuberositas deltoidea. Functie : anteflexie en endorotatie van de humerus. • Pars media Origo: acromion. Insertie : tuberositas deltoidea. Functie : abductie van de humerus
  2. bij de normale schouder de arm zonder exorotatie van de humerus in het humero-scapulaire gewric'ht tot ongeveer 90 graden kan wor­ den geabduceerd. Verdere abductie is onmogelijk door de aanspan­ ning van het ligamentum glenohumerale inferior, die de voor de verdere abductie noodzakelijke wenteling van het schouderblad ver
  3. extreme krachten: exorotatie van de humerus, extensie van de elleboog, supinatie van de onderarm en dorsale flexie van de pols. 4 . De behandeling kan bestaan uit immobilisatie met een gipsverband of brace of operatief met een plaat of intramedullaire pen osteosynthese
  4. onderzoek spierkracht schouderregio anteflexie schouder deltoideus anterior (flexie schoudergordel) coracobrachialis (flexie adductie schoudergordel) f3
  5. exorotatie tot max 30° (in 20° scaptie) met NPRS ≤ 2. FT zorgt voor correct rol - schuiven en stabiliseert humerus in glenoid • Passief pendelen in sling of ondersteund met de niet geopereerde arm • Kinetische keten oefeningen toegestaan • Geen activatie van de cuffspieren,.

PROM : endo/exorotatie in 45 graden scaption op geleide van pijn. AAROM: hydrotherapie (slow speed) Oefeningen ter verbetering scapulasetting op thorax. Submaximale isometrische deltoid training in 45 graden scaption, korte lastarm. 9-12 Weken AROM en PROM opbouwen naar functionele bewegingsuitslagen (mits voldoend Dit gaat gepaard met het (eccentrisch) opspannen van de triceps (voornamelijk de mediale kop) wat leidt tot een exorotatie moment ter hoogte van het ulnohumerale gewricht (de humerus draait naar binnen, de voorarm roteert naar buiten (extern) ten opzichte van de humerus)

humerus-kop ligamentum glenohumerale inferius M. subscapularis a b humerus-kop intact ligamentum glenohumerale inferius tabel 2. Stabiliteitstests bij anterieure glenohumerale instabiliteit test uitvoering beoordeling apprehensietest patiënt in rugligging met arm in 90° abductie en 90° exorotatie; de test is positief bij pijn en/of. Anatomische richtingsaanduidingen geven aan hoe (een deel van) het lichaam beweegt - ze geven de richting aan. Waarbij elke beweging ook een contrabeweging heeft, en de bewegingen van lichaamsdelen uitgaan van de anatomische houding Exorotatie en supinatie herstelden het minst en het laatst. Ac- daarnaast was er verminderde exorotatie van de humerus tijdens abductie. Aan paretische zijde was er significant verminderde laterorotatie van de scapula tijdens passieve exo- en endorotatie in het sagittale vlak !!!!!www.schoudernetwerk.nl! Fysiotherapeuten.protocol.10:.. FT.na.het.plaatsen.van.een.schouder.prothese... 1.!Algemeen! Voor!doelen!en!leefregels!zie!informatie. 1. Algemeen Voor doelen en leefregels zie informatie voor patiënten. Sling eerste 6 weken. Kenmerken Er zijn verschillende operatie types mogelijk: plaatsing van een kop - hals prothese i.p.v. de humeruskop (vaak na fracturen), plaatsing van een totale schouderprothese met glenoid component, plaatsing van een resurfacing prothese over de humerus kop en plaatsing van een [

Proximale humerus fractuur van de chirurgische nek en het tuberculum major. Gezien de dyslocatie < 1cm en rotatie < 45° is er volgens de Neer classificatie sprake van een one-part fractuur. Diagnose: One-part proximale humerus fractuur Zo zal de mediale rand van de scapula op zijn plaats blijven supraspinatus schouder fossa supraspinata tuberculum major van de humerus en kapsel abductie van de arm, kapselspanner infraspinatus schouder fossa infraspinatus tuberculum major van de humerus en kapsel Exorotatie van de arm, kapselspanner, enigszins adductie van de arm teres minor schouder lateraal naast de infraspinatus aan de. Oefentherapie gericht op het versterken van de rotatorcuff en scapula-stabilisatoren is een veel gebruikt interventie bij schouderproblematiek. Soms wordt de effectiviteit hiervan wetenschappelijk bevestigd, maar soms ook niet. Mogelijk dat een goede en verfijnde fysiotherapeutische diagnose tot betere keuze in oefeningen leidt. Sahrmann geeft een daarvoor geschikte classificatie van. en exorotatie beperkt en erg pijnlijk. Op een anterior-posterior-röntgenfoto van de schouder en een zoge-naamde 'scapula-Y-opname' werd gezien dat de humerus-kop naar posterieur was verplaatst (figuur). De diagnose 'posterieure schouderluxatie' werd gesteld. Posterieure schouderluxaties zijn zeldzaam (1,5-4% van alle schou distale humerus. Vraag nu aan de patiënt om de el-leboog naar opzij te duwen. Pas op: blijf fixeren in de andere flank om voldoende stabiliteit te geven. Exorotatie: Vraag de patiënt de elleboog in 90° te fixeren in de zij. Fixeer met de andere hand de elleboog tegen de thorax. Pak de te onderzoeken arm met de onderzoeks

Humerus: horizontale of sagittale exorotatie 0 80 en endorotatie 0 60 met de onderarm in het sagittale vlak. E 0 T3 210 x 279 Medicine, two columns, fontsize M Pag. 0404 7 9.5 Osteokinematica van de schouderregio Figuur 9.22 Het verschil tussen passief angulair uitgevoerde abductie: a met exorotatie (+30 ); b met endorotatie; c/d idem, maar nu met volledige scapulafixatie op de thorax (7 ook. Elavatie = extensie thoracaal en rotatie cervicaal hoog thoracaal Abductie unilateraal = lateroflexie Normale thoraco-scapulo-humerale beweging Beweging in scapulothoracaal en glenohumeraal gewricht gebeuren relatief simultaan. 1ste fase : Elevatie tot 90 blijft scapula relatief stabiel + caudale translatie humerus wordt ingezet Abductie tot 60 scapula stabiel + inzetten van de exorotatie van. Studiepunten: 5 Proffen: Dankaerts, Peers, Van den Kerckhove --> 2020= De groef, Bogaerts, Van den kerckhove, Vervloesem januari 2020 ziekteleer stijn bogaerts: 20MKZvragen, deel van de kinewiki kwam terug (lig glenuhumerole inf op rek bvb). vragen of laterale elleboogpijn nog wel specifiek. Voor de rest goed doenbaar met de slides te kennen, niks te zot. bovenste lidmaat theorie deel. Deltoideus Clavicula lateraal Acromion Spina scapula lateraal Tuberositas deltoidea (+/- helft humerus) Functie(s) - Pars clavicularis: endorotatie, horizontale adductie - Pars acromialis: abductie tot 90 - Pars spinalis: exorotatie, horizontale abductie Shoulder press. 18 armspieren M. Biceps Brachii Tuberculum supraglenoidale van scapula (lange kop) Processus coracoideus van scapula

Infraspinatus - exorotatie van de humerus en fixatie van het caput humeri als kapselspanner. Teres minor - zwakke exorotatie van de humerus en stabilisatie van caput humeri. Teres major - lichte endorotatie maar vooral adductie en extensie van de humerus. Labrum: vergroot het kommetj Tijdens de late inzet, waar de humerus 90° is geabduceerd en maximaal geëxoroteerd en de krachten op de voorste structuren hun hoogtepunt hebben bereikt, bleek bij werpers met een voorste instabiliteit sprake van verminderde activiteitsniveaus van de Mm. pectoralis major, subscapularis en latissimus dorsi, waardoor versterkte exorotatie kon optreden Door de humerus lateraal te roteren, wordt dit contact vertraagd omdat de grotere tuberkel naar achteren wordt getrokken zodat de bicipitale groef naar het coracoacromiale ligament is gericht . Hierdoor worden de onderste vezels van het glenohumerale ligament enigszins verslapt, waardoor een abductie van 90 ° mogelijk is Insertie: Tuberculum minus en stukje van de crista tuberculum minoris, tuberculum minoris en de schacht van de humerus. Functie: abductie; Hulp bij exorotatie arm: Fixatie van de kop van de humerus. Rotator cuff spier, kapselspanne

W: exorotatie, hulp bij retroflexie, stabilisatie schoudergewricht, belet dorsale luxatie, verhindert naar craniaal verschuiven humerus Inn: takje van de N. Axillaris M. subscapularis (rotator cuff) (ook verloop De rol van bewegingsketens bij elevatie-oefeningen van de schouder. De scapula vormt een essentieel onderdeel in het overdragen van energie en beweging van de romp naar de arm. Disfunctioneren van de scapula kan daarom een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van schouderklachten, zoals impingement, rotator cuff aandoeningen, labrumletsel en. articularis humeri en andere overige documenten voor je studie, Oefentherapie Cesar. Uitwerking van de schouder. Uitleg schoudergewricht, spieren behorende bij de bewegingen van de schouder en de testen voor de schouder De exorotatie opname levert een zuivere AP opname van de proximale humerus op. Hierbij projecteert het tuberculum majus 'en profile' en het tuberculum minus over de anterieure zijde van de proximale humerus. Endorotatie Schouder Exorotatie . andere roterende beweging van je schouders , externe rotatie , wordt uitgevoerd door de infraspinatus. M. Supraspinatus. (Bovendoornspier) Functie. Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen in zijwaartse richting. Hulp bij exorotatie arm: de arm naar buiten draaien in het schoudergewricht. Fixatie van de kop van de humerus. Rotator cuff spier, kapselspanner. Origo

- exorotatie - hulp bij abductie (craniale vezels) - verhindert achterwaartse luxatie - suprascapularis Teres minor - margo lateralis scapulae, ovaal veld halverwege - tuberculum maius, dorsaal - gewrichtkapsel - exorotatie, maakt ook verdere abductie mogelijk - verhindert craniale verschuiving humerus oiv. Deltoideu Uitwerking oefenopdrachten praktijktentamen, blok 1.2 en andere tentamens voor Praktijk Fysiotherapie, Fysiotherapeut. Een uitwerking van de oefenopdrachten die je kunt verwachten bij je praktijktentamen van blok 1.2 over de bovenste extremiteit Functionele uitwendige rotatie (= functionele exorotatie) is weer net het omgekeerde. Ge brengt uw onderarm langs boven tegen uw rug (naast uw hoofd zo) en dan zet ge terug een streepje tot waar uw middenvinger reikt en meet ge de afstand tussen da streepje en C7. Het optreden van een bewegingsbeperking geldt daarbij voor alle bewegingsrichtingen maar dient groter te zijn dan 25% in tenminste 2 bewegingsvlakken en meer dan 50% voor wat betreft de exorotatie vanuit de 0-stand (anatomische stand), ten opzichte van de niet-aangedane zijde

Overzicht van spieren met hun functie en innervatie

Start studying Boks Anatomie Fysio Blok B Hoge School Utrecht Leerjaar 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools or Exorotatie humerus. n. axillari ; Fysioplein, beter in beweging - Fysiotherapie in Den Haag en Delft. U kunt weer een afspraak maken bij Fysioplein. Wij hanteren hierbij de regels volgens het RIVM, de secretaresse of de fysio/manueel therapeut zal u een aantal vragen stelle Extensie van de schouder figuur 7. Exorotatie tegen weerstand oefeningen figuur 3 Exorotatie schouder dynamometer Hulp in de keuken. Exorotatie, endorotatie en horizontale adductie van de schouder gemete . Gazon snel herstellen. Pontiac Solstice GXP. Prijzen bezienswaardigheden Rome. Pijn buitenkant knie bij wandelen. Dekbedovertrek Bos

De bekendste verklaring voor de noodzaak van de dwangrotatie van de humerus bij maximale abductie is van Hoppenfeld, waarin hij duidt op een ossale beperking. In deze verklaring suggereert Hoppenfeld dat het glenohumerale gewricht, na exorotatie van de humerus en bij een stilstaande scapula, een gewrichtsuitslag Start studying Anatomie thema 8. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools translatie (=glide) voor de abductie arm in ongeveer 45/50 graden 1 hand bij de oksel 1 hand op humerus Kop uit kom duwen Duw kracht licht geven naar adductie vanaf humerus Vragen of minder pijn dit is dan goed c. translatie voor de exorotatie arm in ongeveer 45/50 graden 1 hand bij de oksel 1 hand bij gewricht spleet van acromion en humuri Duw kracht licht geven naar dorsaal d Origo: facies glutea van het os ilium. Insertie: laterale vlak van de trochanter major van het femur. Functie: spier als geheel: abductie en stabilisatie van bekken, voorste gedeelte: flexie en endorotatie, achterste deel: extensie en exorotatie. m. gluteus minimus. Origo: facies glutea van het os ilium De samenhang tussen de innervatie van de extremiteitsspieren en ontwikkeling komt aan de orde. Daarna worden de schoudergordel en de arm in twee gedeelten besproken. In het gedeelte over de schoudergordel en de bovenarm komt de beweeglijkheid ter sprake die de arm als vrije extremiteit ten opzichte van de romp heeft

Start studying Anatomie - Leerjaar 1 - Periode 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Het opperarmbeen wordt in de anatomie ook wel humerus genoemd. De humerus heeft een lang lichaam, het corpus humeri en twee knotsvormige uiteinden. Als men de verschillende onderdelen van de humerus beschrijft, beschrijft men afzonderlijk het proximale uiteinde, bij de bovenarm is dit het uiteinde aan de schouder, en het distale uiteinde, dit is het uiteinde aan de elleboog Andere oorzaken zijn direct inwerkend geweld op het anterieure deel van de schouder en vallen op een uitgestrekte arm met de humerus in endorotatie. Beperkte exorotatie is de belangrijkste bevinding bij patiënten met deze luxatie. Op een anterior-posterior-opname wordt slechts 50% van de posterieure luxaties herkend Scope. Deze NHG-Standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van schouderklachten. Onder schouderklachten verstaan we pijn van de schouder/bovenarm met of zonder bewegingsbeperking, waarbij het gebied begrensd wordt door de basis van de nek, de schouderbladen en de elleboog (zie Details). Details De arm bevindt zich in exorotatie (handpalm naar boven) en is in volledige extensie. De achterzijde van de arm dient in contact te zijn met de plaat (fig. 1). Het gewricht wordt vervolgens van boven ingeschoten. Op een goede opname is het ellebooggewricht te zien, plus 1/3 van de distale humerus en 1/3 van radius/ulna. Figuur 1

Oude patiënten hemiarthroplastiek. Subcapitale humerusfractuur: bij dislocatie fragmenten door pectoralis (proximale humerus naar mediaal) trekt eventueel percutane pinfixatie (cave nervus axillaris, dus van lateraal anterieur en superieur) Bij interpositie: opereren middels voorste benadering: hechten of cerclage, liever geen K-draden (migratie) Ga goed rechtop staan. Neem de dynaband en zet de gebogen elleboog in de zij. Breng je schouderblad naar achteren (retractie) en naar beneden (detractie). Draai vervolgens de onderarm naar binnen (endorotatie) waarbij de elleboog in de zij blijft en breng hem weer rustig terug in de startpositie. Voorkom buigen van de pols tijdens deze oefening Het impingement syndroom zien we dus vaak vanaf 40 a 50 jaar, bij mannen vaker dan bij vrouwen. Vaak pijn bij liggen op de schouder met name 's nachts, bij werkzaamheden boven het hoofd, en bij sporten met veel beweging boven het hoofd zoals tennis badminton etc. click hier voor meer informatie

Schouder - Wikipedi

X-schouder - Startpuntradiologie

Niet doen - humerus loopt vast tegen acromion !!! Niet doen - humerus loopt vast tegen acromion !!! 10grd Exorotatie in 0grd abductie Passief - binnen de pijngrens Actief - binnen de pijngrens - max. 45grd Exorotatie in 90grd abductie Niet doen Niet doen Abductie/anteflexie Passief - tot max. 100grd Niet doe Mm. trapezius Origio : Superior linea nuchalis, protuberantie occupitalis, ligamentum nuchalis, processus spinosus van C7-T12 Insert.. De musculus infraspinatus of onderdoornspier is een schouderspier gelegen op het schouderblad. De origo ligt aan de fossa infraspinata van de spina scapulae en de fascia infraspinata.De insertie zit vast aan het tuberculum majus.De spier wordt bedekt door de musculus deltoideus.De functie van de musculus infraspinatus is exorotatie van de bovenarm en hij zorgt er mede voor de kop van de. Bij scapulaire exorotatie was na biofeedback een significant verschil tijdens de gehele bewegingsuitslag van de humerus. Na de oefeningen was de scapula in meer exorotatie met een gemiddeld verschil van 6,5 graden. Er waren geen significante verschillen te zien bij opwaartse rotatie van de scapula of een poterior til bij de humerale elevatie

frozen shoulder, subcapitale humerus fractuur, cuff ruptuur, labrum letsel. • Syndroom: zoals impingement, instabiliteit. Er is weliswaar een combinatie van klinische verschijnselen die vaak samen voorkomen maar zonder duidelijke oorzaak, beloop, therapie en prognose. • Symptoom: schouderpijn (PHS), stijve schouder, GIRD, hypermobiliteit ten opzichte van de humerus --bij herstel van de mobiliteit door bewegen van de humerus in endo- en exorotatie Bovendien zijn de volgende richtlijnen aan de patiënten gegeven: --alle patiënten is geadviseerd ruim binnen de bewegingsgrenzen te bewegen --alle patiënten is gevraagd géén actieve mobiliserende of spierversterkend exorotatie tegen weerstand) Minstens 6 mnd behandeling bij chronische klachten (onderhoudsfrequentie, middels zelfstandig trainen met Acute 3-4 part humerus # bij 65+ patiënten Minder goede indicatie 1. Posttraumatische artrose met slechte kwaliteit cuff 2. Revisie van eerdere schouderprothes

De anatomie van het schoudergewricht. Het schoudergewricht wordt gevormd door drie verschillende gewrichten, namelijk: art. sternoclavicularis (sternoclaviculaur gewricht), art. acromioclavicularis (acromioclaviculair gewricht) en art. humeri (humeroscapulair gewricht). Deze namen zijn afgeleid uit de verschillende botstructuren waaruit de schouder bestaat, namelijk: de bovenarm (humerus), het. Niet doen - humerus loopt vast tegen acromion !!! Exorotatie in 0* abductie Passief - binnen de pijngrens Actief - binnen de pijngrens - max. 45* Exorotatie in 90* abductie Passief - binnen de pijngrens Actief - binnen de pijngrens - max. 45 Na uitvoering van de Apprehension test, wordt arm terug geplaatst naar de beginpositie en plaatst de therapeut de andere hand op het proximale deel van de humerus en geeft een druk naar posterior. Vervolgens wordt de schouder verder geexoroteerd. De reactie van de patiënt en het aantal graden exorotatie worden geregistreerd

Spieren per functiegroep - StudeerSne

Exorotatie van de humerus is een essentieel deel van de elevatie. Stokdijk M. et al (2003) toonden aan dat elevatie van de arm in zowel het frontaal, sagittaal, als scapulair vlak samengaat met 55° graden exorotatie. Anteflexie start met een sterke exorotatie (ratio 1:1) tot 50° anteflexie. Vervolgens wordt een plateau bereikt, maa We gebruikten ct-bewijs voor vettige degeneratie voor het analyseren van de bijdrage van de mm. infraspinatus en teres minor aan de exorotatie van de humerus. De m. teres minor werkt niet mee aan de exorotatie bij 0° abductie, maar wel bij 90° in het vlak van de scapula Een schouderluxatie is een luxatie of ontwrichting van een van de drie gewrichten die het schoudercomplex uitmaken. Deze luxatie kan optreden in de articulatio glenohumeralis, de articulatio acromioclavicularis en in de articulatio sternoclavicularis.De frequentste schouderluxatie gebeurt ter hoogte van de articulatio glenohumeralis die de verbinding vormt tussen het opperarmbeen (humerus) met. We maten de isokinetische kracht van abductie, adductie, endorotatie en exorotatie bij tien patiënten met een volledige ruptuur van de supraspinatus en tien met een partiële ruptuur. De metingen werden herhaald na intra-articulaire of intrabursale injectie met een lokaal-anestheticum Tape 3 is een stimulering voor de exorotatie beweging van de humerus tov het glenoid(Ik heb hiervoor een extra rekbare viscose tape, Ares© Extreme, gebruikt) Op de foto's zie je stapsgewijs hoe de behandeling is opgebouwd d.m.v. 3 tapes aan te leggen

Schouderluxaties Medics4medics

Proximale humerusfractuur Een proximale humerusfractuur is een ernstige blessure van het humerus bot in of tegen het schoudergewricht aan, die direct moet worden behandeld om de functie van de schouder te behouden. Een proximale humerusfractuur is het mogelijke gevolg van een traumatische gebeurtenis zoals een val of een zware botsing Dit leidt meestal tot een vergrote exorotatie en een afgenomen endorotatie beweging van de voorkeursarm. Een afgenomen endorotatiemobiliteit (15-25 graden) wordt beschreven als het Glenohumral Internal Rotation Deficit (GIRD) en wordt gezien als een aanpassing van het bindweefsel en bot door de hoge belasting

De oefening. Ga goed rechtop staan. Wanneer de linkerschouder pijnlijk / beperkt is, breng je de linkerarm onderlangs achter je rug en de rechterarm bovenlangs achter je nek. Houd hierbij een stok / badhanddoek in beide handen vast. Trek d.m.v. de stok / de badhanddoek met je rechterhand de linkerarm achter je rug omhoog (endorotatie exorotatie/endorotatie - naar buiten en binnen draaien van de knie (voornamelijk stabiliserende rol) m.gluteus maximus: extensie - strekken van de heup: exorotatie - naar buiten draaien heup: Kuitmusculatuur (m.gastrocnemius, m.soleus, etc.) - plantairflexie - strekken van de enkel/voe De subscapularis is één van de vier rotatorcuff spieren die er gezamenlijk voor zorgen dat de bewegingen in. M. Teres minor. (Kleine ronde armspier) Functie. Exorotatie: de arm naar buiten draaien in het schoudergewricht. Adductie arm: de arm naar het lichaam toe bewegen in zijwaartse richting. Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen. Rotator cuff spier, kapselspanner. Origo

Spierenbovensteextremiteit - PDF Free Downloa

Definities Anatomie: wetenschap van de structuren van het lichaam en de relatie tussen lichaamsdelen. Fysiologie: wetenschap van de functie van het lichaam. Hoe werkt het lichaam? Homeostase: een proces binnen het interne milieu van meercellige organismen dat voor een stabiel evenwicht zorgt in het interne milieu. Homeostase is het op peil houden va Insertie Tuberositas deltoidea (+/- helft humerus) Functie(s) - Pars clavicularis: endorotatie, horizontale adductie - Pars acromialis: abductie tot 90° - Pars spinalis: exorotatie, horizontale abductie Vb. oefening Shoulder pres abductie beweging van de middellijn af endorotatie draaiing naar binnen exorotatie draaiing naar buiten pronatie draaiing van de hand naar. De supraspinatus spier is een schouder spier die het schouderblad of scapula, verbindt met het bot van de bovenarm, de humerus. Deze spier is betrokken bij de. abductie betekenis en definit Dit is het draaipunt waaromheen de humerus exoroteert. 3. De schoudergordel wordt tussen deze niet-gelijknamige arm en het bekken van de therapeut gecontroleerd. 4. De andere hand omvat de distale onderarm. 5. Door het zijwaarts bewegen van de distale onderarm ontstaat er een exorotatie in de schouder. 6. De maximale ROM wordt bepaald met een.

aflevering 10 - endo en exorotatie vanuit de schouders

Bewegingsuitslag van endo- en exorotatie van het

Coschappen - StartpuntradiologieMogelijke schouderproblemen | Revalidatie centrumLetsel aan het laterale ligament (LUCL) - Pijn aanRADIOLOGIE PROTOCOLLEN OP2,3,4 flashcards | Quizlet