Home

Predispositie betekenis

Betekenis Predispositi

Van een predispositie is sprake indien een slachtoffer al vóór een ongeval een bepaalde latente kwetsbaarheid of aanleg heeft die hem eerder dan een ander persoon vatbaar maakt voor het optreden van bepaalde ziekte of bepaalde klachten. Een voorbeeld van een predispositie in de rechtspraak is de aangereden hartpatiënt ( Hoge Raad 21 maart 1975 ) predispositie. voorbeschiktheid, de neiging tot het ontwikkelen van bepaalde aandoeninge

Van predispositie wordt gesproken indien een slachtoffer voor het ongeval een bepaalde latente kwetsbaarheid/aanleg heeft die hem eerder dan een ander persoon vatbaar maakt voor het optreden van een bepaalde ziekte/bepaalde klachten Predispositie, de voorloopige toebereiding, de geschiktheid of aanleg tot iets, b.v. tot eene ziekte Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/ predisponere aanleg, begaafdheid, begiftiging, kunnen, predispositie, talent, vermogen. dispositie (zn) : aanleg, ontvankelijkheid, predispositie, vatbaarheid. woordverbanden van 'predispositie' grafisch weergegeven. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek. woordenboeken Predispositie. Predispositie is iets anders. Van predispositie wordt gesproken als men het heeft over uw aanleg voor een bepaald verloop van de klachten. Als u om een of andere reden kwetsbaar bent of bepaalde (latente) aanleg heeft voor klachten. Dus als u vatbaarder bent dan de gemiddelde persoon voor de klachten, dan spreekt men van predispositie Geluid: predispositie (hulp, bestand) Woordafbreking. pre·dis·po·si·tie; Woordherkomst en -opbouw. afgeleid van dispositie met het voorvoegsel pre

genetisch predispositie - de betekenis volgens Piet van der Ploeg. Erfelijke aanleg of voorbeschiktheid voor het krijgen van een aandoening of ziekte. Hangt meestal samen met een defect in een gen, waardoor de kans op de ontwikkeling van bijvoorbeeld borst- of eierstokkanker verhoogd is Wat Betekent predispositie? De betekenis van predispositie is: vatbaarheid vatbaarheid of voorbeschiktheid tot bepaalde ziekten verworven vatbaarheid tegenover beschadigende endo-of exogene factoren. Betekenis predispositie. Er is al veel gezocht naar de betekenis van predispositie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis

Predispositie. Predispositie betekent dat een persoon een bovengemiddelde aanleg of kwetsbaarheid heeft voor bepaalde ziektes of klachten. De kans dat deze aandoeningen zich voordoen bij het slachtoffer is groter dan normaal. In de letselschadepraktijk speelt predispositie een grote rol Hierbij spreekt men over predispositie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een genetische aanleg heeft voor depressiviteit en na het ongeval in een depressie raakt waardoor u tijdelijk niet kunt werken. Hierbij is er sprake van genetische predispositie, want in deze situatie is het ongeval niet 100% de oorzaak van uw depressiviteit Dispositie (orgel), het geheel van registers, speelhulpen, manueelverdeling en technische details van een pijporgel. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Dispositie of met Dispositie in de titel . Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Dispositie inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat. Verhoogd risico omwille van erfelijke factoren op de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of aandoening.Deze predispositie wordt ook genetische of erfelijke aanleg genoemd

Betekenis van 'predispositie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken bui, geestesgesteldheid, gemoedsgesteldheid, humeur, luim, stemming. dispositie (zn): aanleg, ontvankelijkheid, predispositie, vatbaarheid. dispositie (zn): beschikking, besluit, inrichting. dispositie (zn): beschikking. als synoniem van een ander trefwoord: stemming (zn) De betekenis van bijzondere predispositie vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van bijzondere predispositie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Perceptuele predispositie: gereedheid om een specifieke stimulus op te merken en betekenis te geven in een gegeven context. Wat is de relatie tussen perceptie en sensatie? Psychologen definiëren perceptie als het stadium waarin betekenis wordt toegekend aan sensatie Predispositie In Nederland geldt echter dat de aansprakelijke partij het slachtoffer moet nemen zoals het is, ook al is er sprake van predispositie. Echter, wanneer de aansprakelijke partij aannemelijk kan maken dat deze predispositie ook zónder het ongeval tot vergelijkbare schade had geleid, dan kan dit op de vergoeding van de toekomstschade in mindering worden gebracht Alleen erfelijke predispositie heeft een aantoonbare betekenis: bij elke erfelijke ziekte die zich niet reeds bij de geboorte manifesteert, ligt een latente aanleg (predispositie) voor die ziekte in de genen vast. Onder een constitutionele predispositie. Wat genetisch is, is een uiting van de informatie die gecodeerd wordt door het DNA

De betekenis van predispositie - SAP Letselschade Advocate

 1. Betekenis 'bestendig' Je hebt gezocht op het woord: bestendig. be·st e n·dig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 niet telkens veranderend; = duurzaam: bestendig weer 2 (als tweede lid van samenstellingen) bestand tegen: fraudebestendig, vuurbestendig 3 (Belgi.
 2. Psychische stoornissen worden volgens de huidige standaard diagnostiek afzonderlijk gediagnoseerd en afzonderlijk behandeld. Dit is raar, want er is sprake van grote overlap in symptomen tussen de verschillende stoornissen en ook op genetisch nivo zijn veel aanwijzingen voor overlap. Als de vatbaarheid voor een psychische stoornis een algemene is, dan heeft dit gevolgen voo
 3. Betekenis van 'dispositie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken
 4. Een ruime toerekening betekent echter niet dat een persoonlijke predispositie geen invloed kan hebben op de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding. Bij het vaststellen van de schade wordt in Nederland namelijk de situatie mét ongeval vergeleken met de hypothetische situatie zonder ongeval
 5. Pre-existentie betekenis. Pre-existentie betekent dat klachten al bestonden voor een ongeval. Met een beroep op pre-existentie kan een aansprakelijke partij aansprakelijkheid voor de al bestaande klachten afwijzen. Als pre existentie wordt aangenomen wordt dus aangenomen dat er geen causaal verband bestaat tussen de klachten en het ongeval

Wat is de betekenis van Predispositie - Ensi

 1. Predispositie. Hier vind u de betekenis van Predispositie vatbaarheid Word ook contribuant. Samen kunnen we zoveel meer bereiken. Nu lid worden. Doneren ? Meer weten over wat we met uw extra gift doen
 2. air voorafgaand.
 3. Predispositie. Bij een predispositie heeft u al voor het ongeval bestaande aanleg of kwetsbaarheid voor bepaalde ziekten. Deze kwetsbaarheid heeft voor het ongeval nog niet tot klachten geleid, maar komt wel tot uiting in klachten ná het ongeval. Gelukkig betekent dit niet direct dat uw schade niet meer wordt vergoed
 4. Predispositie en pre-existentie. Dit betekent dat het slachtoffer zich dus zo goed mogelijk moet inspannen om het herstelproces zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, wordt (een deel van) de schade voor eigen rekening van het slachtoffer gebracht..
 5. Perceptuele predispositie is de gereedheid om een specifieke stimulus op te merken en betekenis te geven in een gegeven context (opmerken van het huilen van een baby, waarvan je net bevallen bent). Patiëntveiligheid in ziekenhuizen; enkele inzichten, een blik op de organisatiecultuu
 6. Hierbij kan de psychische conditie van de benadeelde een factor van betekenis zijn. Op zo'n psychische predispositie in combinatie met whiplashachtige klachten na een ongeval wordt aan de hand van een casus ingegaan. Uit de besproken casus is volgens de auteur af te leiden in welke richting moet worden gegaan om een oplossing te krijgen

Predispositie! Wat is het en wat betekent dit

 1. In het uitkomstgesprek (gevoerd door hematoloog met kennis van leukemie-predispositie) is aandacht voor de betekenis van de test, de consequenties voor behandeling alsmede eventuele aanbevelingen voor orgaan/kanker screening/surveillance
 2. predispositie: vatbaarheid, aanleg voor iets; primum non nocere: ten eerste geen kwaad doen; prodromale fase: fase voor het vol uitbreken van een ziekte waarin de patiënt vaak al niet helemaal lekker is; purgeren: de stoelgang bevorderen door middel van een sterk laxeermiddel (purgeermiddel) pus bonum et laudabile: goede en prijzenswaardige pu
 3. Exoomsequencing is een techniek waarmee we alle 20.000 genen van één persoon tegelijkertijd in kaart kunnen brengen. Deze techniek wordt ook wel Whole Exome Sequencing (WES) genoemd. Het onderzoeken van meedere genen tegelijkertijd vergroot de kans dat we de oorzaak van de erfelijke aandoening opsporen. Op dit moment is van ongeveer een kwart.
 4. We hebben geen vertalingen voor predispositie voor ongeva in Nederlands > Duits probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites
 5. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Psychosen zijn de meest ernstige psychiatrische stoornissen die we kennen. Iemand die psychotisch is, heeft ervaringen en overtuigingen die voor andere mensen moeilijk te begrijpen zijn en die maken dat hij als het ware in een eigen wereld leeft

Predispositie. Categorie: Betekenis termen. Als u de schade van uw letsel vergoed wilt krijgen dan speelt uw medische voorgeschiedenis ook een rol. Als er overeenkomsten zijn, u ook al klachten had voor de calamiteit, dan spreekt men van predispositie Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Lees hier meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid. Om gezondheidsplein.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, gebruikt Gezondheidsplein cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en. Perceptuele predispositie = gereedheid om een specifieke stimulus op te merken in een gegeven context. Meestal zorgt een perceptuele predispositie ervoor dat je een ambigue stimulus omzet in de stimulus die je verwachtte Context en perceptuele predispositie = vooroordelen De manier waarop we een ander zien verschilt van persoon tot persoon Biologische predispositie = genetische preparedness: voorbestemd om angsten te leren voor dingen die gevaarlijk zijn aangeboren/ nature. Hoe leren we nieuw gedrag door operante conditionering (nurture) Op gedrag volgen consequenties in de vorm van beloningen en straffen die de kans op herhaling van gedrag beïnvloeden Want bij autosomaal dominante overerving is het gen met de fout (mutatie) het sterkst. Deze 'overwint' de gezonde versie van het gen dat jij van jouw andere ouder kreeg. Het woord autosomaal betekent dat het niet uitmaakt of je een jongen of een meisje bent. Jongens en meisjes hebben 50% kans om de aanleg te erven

Overlijdensschade: wat kunnen de nabestaanden claimen?

Predispositie; wat is dat en welke gevolgen kan dit hebben

We hebben geen vertalingen voor predispositie voor ongeva in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites Bij 5% van de mensen met kanker, is een erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak. Zij hebben een afwijking in een gen waardoor de kans op één bepaalde vorm van kanker veel groter is. Of ze hebben kans op een bepaalde combinatie van kankersoorten. Niet iedereen met zo'n erfelijke aanleg voor kanker, krijgt kanker De prevalentie van reumatoïde artritis (RA) in de bevolking is 1 à 2. Bij meer dan 75 van de patiënten met reumatoïde artritis worden extra-articulaire manifestaties daarvan aangetroffen , waaronder longafwijkingen die Ellman en Ball in 1948 voor het eerst beschreven.1 Naarmate de ernst van RA toeneemt, komen pleuro-pulmonale aandoeningen meer voor Vertalingen van 'acquiescence' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen Endometriumcarcinoom, nieuwe ontwikkelingen. Lok C, Trum H. Endometriumcarcinoom, nieuwe ontwikkelingen. Huisarts Wet 2013;56 (8):404-7. Het endometriumcarcinoom is de meest voorkomende maligniteit van de vrouwelijke geslachtsorganen. De ziekte doet zich meestal voor na de menopauze, vaak met abnormaal bloedverlies als eerste symptoom

Predispositie betekenis en definiti

Fibraten worden over het algemeen goed verdragen. Maag-darmstoornissen zijn meest voorkomende bijwerkingen van deze groep middelen. Fibraten hebben myotoxische eigenschappen kunnen myopathie met progressie tot rabdomyolyse veroorzaken. Het risico hierop is groter als er sprake is van een predispositie voor myopathie De afgelopen vijftien jaar is duidelijk geworden welke belangrijke rol de neurohumorale activatie speelt bij de ontwikkeling van hartfalen. Recente inzichten in de betekenis van genetische predispositie en moleculaire veranderingen bij hartfalen dragen verder bij tot een beter inzicht in het complexe syndroom dat hartfalen is Acute myeloïde leukemie (AML) is een heterogene ziekte die wordt gekenmerkt door (oligo) klonale maligne hematopoëse met een blokkade in de differentiatie en daardoor een excessieve toename van leukemische blasten. Het is belangrijk dat diagnostiek en behandeling van AML-patiënten in de dagelijkse praktijk zorgvuldig en gestructureerd. Als er een discussie ontstaat over de inhoud van de medische informatie, over een medisch advies bij letselschade, medische informatie die nog opgevraagd moet worden of het medisch verband tussen letsel en ongeval. Bel dan vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel gratis 0800-4455000 Een dergelijke predispositie doorbreekt - zoals hiervoor reeds is uiteengezet - het causale verband echter niet. 4.21. Dat de arm- en schouderklachten, zoals is vermeld in het rapport van de heer [A], in 2004 dermate hevig zijn geweest dat [verzoekster] niet meer kon werken en ook beperkt was in het huishouden wordt op geen enkele wijze bevestigd door andere medische stukken

Dit betekent dat je zelf als een goede (bege)leider Lees meer. Predispositie. mei 11, 2019 / Kennisbank / By Henriëtte Jordens De letterlijke vertaling van predispositie betekent: erfelijke aanleg; vatbaarheid; voorbeschiktheid. In relatie tot honden wordt het vaak gebruikt om. Genetische predispositie Soms kan het krijgen van een zware baby in de genen liggen. Als de ouders groot zijn bijvoorbeeld kunnen ze aanleg hebben om een zwaardere en grotere baby te baren. Ouder dan 35 jaar Er werd een verband aangetoond tussen vrouwen ouder dan 35 jaar en macrosome baby's. Over de bevallingstermij Dat betekent dat de specifieke gezondheidsklachten reeds vóór het ongeval of medische fout aanwezig waren en vergelijkbaar zijn met de op dit moment ervaren klachten. Pre-existente klachten worden onderscheiden van predispositie. Dit betekent dat de benadeelde door een bepaalde kwetsbaarheid eerder vatbaar is voor bepaalde klachten. Dit betekent dat, zo er al sprake is van persoonlijke predispositie, dit aan toerekening van de klachten aan het ongeval niet in de weg staat. Om die reden acht de rechtbank een psychiatrisch onderzoek thans niet nodig voor de beslissingen in dit deelgeschil Wat is reumatoïde artritis? Reumatoïde artritis (afkorting: RA) is een chronische inflammatoire systemische aandoening waarbij ontstekingen van de gewrichten op de voorgrond staan. Het betreft een chronische, symmetrische poly­artritis van vooral pols-, hand- en voetgewrichten die leidt tot pijn, stijfheid, radiologische schade en functieverlies.. Een ontstoken gewricht doet pijn, is warm.

Predispositie en pre-existentie: hoe zit het ook al weer

Dan kan toch nooit sprake zijn van 'n onafhankelijke indicatie..iemand minder zorg toekennen dan nodig zal altijd positieve narcistische voeding voor haar betekenen wegens haar sadistische aanleg.. Als ze 'n indicatie moeten stellen voor mensen die ze kan gebruiken of voor familieleden van de geïndiceerde die ze kan gebruiken dan zal de indicatie natuurlijk erg positief uitpakken. Bij ongeveer 5 van alle gevallen van mammacarcinoom spelen erfelijke factoren een doorslaggevende rol.1 Herkenning van families met een erfelijke predispositie voor mammacarcinoom is belangrijk, omdat door periodiek onderzoek van de risicodragende familieleden het carcinoom in een vroeg stadium kan worden vastgesteld, met een grotere kans op curatieve behandeling

Financiën. Doordat Medas het gehele proces splitst, worden alle acties en werkzaamheden toegewezen aan de juiste medewerkers. Dit betekent dat u voor werkzaamheden van ons secretariaat een ander, lager tarief betaalt dan voor het advies van onze medisch adviseur. Op die manier werken wij efficiënt en kunnen wij een reëel tarief aanbieden Dat betekent dat het voor elke hulpverlener noodzakelijk is om alert te zijn op mogelijke signalen van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Borderline problematiek is bij jongeren echter moeilijk te herkennen (zie ook Chanen e.a., 2008b), bijvoorbeeld omdat de 'presenting symptoms' aan andere beelden doen denken, zoals een depressie Hierbij kan de psychische conditie van de benadeelde een factor van betekenis zijn. Over zo'n psychische predispositie in combinatie met whiplashachtige klachten na een ongeval gaat de hiernavolgende casus. PIV Bulletin 2020-4. De LSA op Vimeo. Letselschademagazine.nl. Home

Predisponeren - 6 definities - Encycl

Wat Betekent neiging? De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk. Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van neiging? Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op: Wat Betekent Het ? Wat betekent neiging? neiging betekent? Etc. Op deze website geven we antwoord op deze vragen Wat is de predispositie? Wat is de mogelijke betekenis van de eetstoornis? Terug naar boven. Nutritioneel bilan. Er wordt een mondelinge voedingsanamnese afgenomen om inzicht te krijgen in het eetschema, de aard en de hoeveelheid van de geconsumeerde voedingsmiddelen De meest voorkomende lokalisatie van focale hyperplasie bij oudere patiënten is de dikke darm en, bijgevolg: hyperplastische poliep van de dikke darm (de zogenaamde proctologie zijn metaplasie), darmkanker, dat is een afdeling van de dikke darm en blindedarm. Meestal vergezellen ze enterocolitis, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn De betekenis van afkorting IVK vind je op deze pagina. Er werd 1 betekenis van IVK gevonden in de woordenlijst. Andere afkortingen, definities, verklaringen, De genetische predispositie van de ziekte staat nu onomstotelijk vast. Er zijn zes genen aangetoond die gelinkt

Hoofdstuk 3 Last document update: ago. Inleiding in de psychologie, leerdoelen hoofdstuk 3: 1. Wat is sensatie, perceptie en transductie 2. Leg de absolute drempel, verschildrempel en de Wet van Weber uit 3. Sensorische adaptatie en signaal-detectie theorie 4. De functie van staafjes en kegeltjes en de betekenis van fovea, retina en blinde vlek 5 Antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) en psychopathie zijn twee van elkaar te onderscheiden stoornissen met eigen diagnostische kenmerken en classificatiecriteria. De antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt beschreven in DSM-5, maar psychopathie niet. Mensen met ASP zijn antisociaal in de zin van dat ze vaak de rechten van anderen. Hoe vaak heb je, wanneer een kind een driftbui heeft of slecht reageert, zijn ouders of familieleden horen zeggen: ze hebben veel karakter! Maar je moet beginnen te begrijpen dat een slecht humeur niet synoniem is met karakter Denemarken stopt per direct met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Bij meerdere personen zijn na vaccinatie bloedstolsels vastgesteld, in elk geval één persoon is aan de gevolgen daarvan overleden. Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek naar AstraZeneca gestart. De Deense gezondheidsautoriteiten benadrukken dat ze het toch al omstreden AstraZeneca-vaccin vooralsnog. Zoals eerder besproken is het voor een aansprakelijkheidsstelling van de werkgever voor een burn-out van de werknemer op grond van artikel 7:658 BW noodzakelijk om aan te tonen dat d

schub betekent - Sterke genetische predispositie - Prevalentie van 2-3% - Incidentie: 2% per jaar - 20-30% lijdt tevens aan artritis psoriatica. Pathogenese - continue inflammatie leidend tot een versnelde proliferatie en verminderde differentiatie van de keratinocy Predispositie. De mate waarin je bent voorbereid om aanwijzingen in een stimulus op te merken en er onmiddelijk op te reageren. Perceptuele predispositie. Gereedheid om een specifieke stimulus op te merken en betekenis te geven in een gegeven context. leren. Een blijvende verandering in gedrag of mentale processen als gevolg van een bepaalde. Dit betekent dat er bij die patiënt geen genetische mutatie in het DNA is ontdekt. Ook komt het voor dat er wel een wijziging in het DNA is ontdekt maar dat de betekenis daarvan onbekend is. (WHO) paragangliomen in bij de predispositie syndromen wat zoveel wil zeggen een aandoening met een verhoogd risico op kanker Via de emotionele informatiebewerking interpreteert het kind vervolgens de emotionele betekenis van de boodschap en ontvangt informatie over bijvoorbeeld de persoonlijke relatie met de luisteraar (Blankenstijn & Scheper, 20006)

Dissociatieve stoornissen - oorzaken. Etiologische hypothesen (N. den Ouden) Taxon model - genetische predispositie en/vroege ontwikkeling zorgt voor een andere organisatie van de hersenen (twee aparte dynamische kernen, met ieder een verschilend bewustzijn InfectiesDe betekenis van infecties bij het ontstaan van longemfyseem is omstreden. Als een patiënt eenmaal longemfyseem heeft, kunnen recidiverende infecties de progressie van het ziektebeeld versnellen. Erfelijke aanleg, geslacht, rasEen genetische, familiaire predispositie wordt regelmatig gevonden in bepaalde families, maar is geen regel Richtlijnen voor anamnese 1. Gezin van herkomst: Rol van de Vader Rol van de Moeder Rol van de broer en zussen Relaties en onderlinge contacte Juridische betekenis van richtlijnen. Andere risicofactoren zijn genetische predispositie, hoge leeftijd, immuun gecompromitteerde patiënten en huidtype (BCC komt vooral voor bij type I en II huid) [Euvrard, 2003]. Er zijn voor de behandeling van het BCC vele technieken beschikbaar Hij zei: Als je een genetische predispositie hebt om een auto-immuunziekte te ontwikkelen, zal een implantaat zoals een poypropyleen matje dit risico vergroten. Als het bijvoorbeeld aannemelijk is dat je op de leeftijd van 100 jaar een auto-immuunziekte zou kunnen krijgen, kan het implanteren van biomateriaal ertoe leiden dat je de ziekte op een vroegere leeftijd krijgt, bijvoorbeeld.

Synoniemen van predispositie; ander woord voor

Constitutionele behandeling: in een 23-tal paragrafen komen termen als de levenskracht, psychisch-mentale gesteldheid, predispositie, etcetera aan de orde. Richlijnen voor potentie en dosis: in dit hoofdstuk laat Piet zien, dat de potentie en dosis wel degelijk van belang zijn De betekenis van gender en hoe het gestructureerd is. Gender kan worden opgesplitst in drie perspectieven: De sociaal-culturele sfeer: vanuit dit perspectief is gender een systeem van sociale organisatie dat meer macht en privileges verleent aan mannen. Een reeks overtuigingen die deze sociale structuur legitimeren en onderhouden, ondersteunen dit Patiënt(e) wordt geïnformeerd over de zeldzaamheid van BAV, hetgeen een autosomale overerving en een prevalentie van 0.8-2% per jaar kent, overeenkomend met 16-40 patiënten per 2000, met een 4:1 man:vrouw predispositie en een verhoogd risico op ontwikkelen van aortaklepstenose = AOS (75%), AOI (15%), hartfalen, cardiaal event, aneurysma/ dilatatie (6-68%) met name bij een gefuseerde rechter. Dit laatste cijfer betekent dat 5,9% van de patiënten met alarmsymptomen een maligniteit had. De gepoolde negatief voorspellende waarden (NPV) waren respectievelijk 98,8, 97,9, 97,5, 94,3 en 99,4%. Dit laatste cijfer betekent dat er een kans was van ongeveer 1/175 om een maligniteit te missen bij een patiënt zonder alarmsymptomen

Predispositie en pre-existentie bij letselschade - JBL&

Een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) heeft deze LESA opgesteld. De doelstelling is een doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek, door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkomen betekenis van seksualiteit is voor man-nen en vrouwen nogal eens verschil-lend. Bij chronische ziekten, gebruik van lijk een genetische predispositie een rol. De secundaire vorm ontstaat later in het leven en gaat vaak samen met erectieproblemen. De man tracht zij Blaaskanker is een ongecontroleerde groei van cellen uit de binnenbekleding van de blaas (het urotheel). Er zijn twee vormen van blaaskanker te onderscheiden: niet in de blaasspier ingroeiend en wel in de blaasspier ingroeiend. Deze uitingsvorm van de blaaskanker bepaalt de prognose en de behandeling.Blaaskanker in NederlandBlaaskanker (blaascarcinoom) wordt in Nederland per jaar gemiddeld.

Uitzaaiingen (metastasen) ontstaan bij een GIST vaak in de buikholte, in het buikvlies en in de lever. Een Gastro Intestinale Stroma Tumor (GIST) is een zeldzame vorm van kanker. De tumoren ontstaan uit steunweefsel van het maagdarmkanaal. Een GIST komt het meeste voor in de maagwand (60-70%) en in de dunne darm (20-30%) Als de vetophopingen niet verdwijnen door te diëten of te sporten, kunnen ze een teken zijn van lipoedeem, een aangeboren aandoening waarbij de verdeling van vetweefsel verstoord is. Een ander teken van lipoedeem is de gevoeligheid voor het ontstaan van spinnetjes en blauwe plekken, en pijn bij aanraking en druk betekent. Dit komt door het voornaamste symptoom van de aandoening: een waggelende of ongecoördineerde gang (=ataxie). Dit is * een genetische predispositie! * imbalans in de voeding * een fysiek trauma! * een combinatie van verschillende van voorgaande factoren 1.2 Wat is de definitie van psychopathologie? In sommige boeken wordt psychopathologie nog 'abnormale psychologie' genoemd.Deze naam is echter niet terecht. Mensen met een psychische ziekte worden door deze definitie als 'raar' neergezet, wat niet daadwerkelijk het geval is Inhoudsopgave: Terson syndroom (netvliesafwijkingen na een hersenbloeding) Valsalva retinopathie (bloeding door niezen, persen, braken, zwaar tillen) Lichtschade: zonlicht-retinopathie (netvliesafwijkingen door zonlicht) Bestralingsretinopathie (netvliesafwijkingen na bestralingen) Overige retinale bloedingen (onbekende oorzaak) 1. Terson syndroom (netvliesafwijking na hersenbloeding) Het.

predispositie - WikiWoordenboek - Wiktionar

Laboratoriumdiagnostiek Overgevoeligheid (LESA) Dit hoofdstuk is geactualiseerd in 2021 ten opzichte van de versie uit 2018. De aanpassingen zijn gebaseerd op de NHG-Standaard Astma bij volwassenen uit 2020 Aneurysma aorta abdominalis (AAA) Aneurysma aorta abdominalis (AAA) Terug naar overzicht Terug naar overzicht Over dit artikel Publicatiedatum: 28 december 2020Auteur: Begum Sert, vierdejaars geneeskundestudent Definities Een aneurysma betekent letterlijk dilatatie. De normale diameter van de aorta abdominalis valt binnen een range van 2.0-3.0 cm. Men spreekt van een aneurysma indien er sprake. individuele genetische predispositie die leidt tot een versterkte intrinsieke inflammatoire of immunologische respons, met een toegenomen productie van inflammatoire cytokinen - zoals prostaglandine E2, interleukine (IL)-6, tumornecrosisfactor (TNF) en IL-1β - die de aanleiding is tot beide aandoeningen5 6. 1

genetisch predispositie - de betekenis volgens Piet van

=> Genetische predispositie Malina MR, 1994, 2013 Atletisch bewegen. 29/01/2017 14 Letsel preventie Extrinsieke factors-uitrusting-Ondergrond-spelregels-Spelduur Intrinsieke factors-Alg conditie-mobiliteit-Coördinatie / evenwicht Jong geleerd nooit afgeleerd ? 29/01/2017 1 Dat betekent dat iedereen het heel begrijpelijk vindt, dat mensen door ingrijpende ervaringen, zoals de oorlogen in voormalig Joegoslavië en in delen van Afrika, tijdelijk uit hun evenwicht raken. De confrontatie met dood en verwoesting en de doorstane bedreigingen van iemands leven raken iemand diep Sociale ontwikkeling van het kind. Er zijn diverse theorieën over de de sociale ontwikkeling van kinderen. In dit artikel worden onder andere de theorieën van Freud, Erikson en Bronfenbrenner besproken. Zij stellen dat in elke ontwikkelingsfase van het kind iets nieuws toegevoegd wordt

Wat betekent predispositie? WatBetekentHet

Scintigrafie is een afbeeldingstechniek, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een radioactieve stof. Deze stof krijg je toegediend via een injectie, via voedsel of door de stof in te ademen. De radioactieve stof zorgt ervoor dat er straling vrijkomt. Deze straling kan worden gemeten betekenis, zal ik aanvankelijk beginnen bij het begin waar dit onderscheid nog niet aanwezig is aangenomen dat trauma gerelateerde symptomen het gevolg waren van een predispositie voor mentale stoornissen en dat de traumatische gebeurtenis enkel de trigger was di

Op deze manier kan bij het ontwikkelen van een richtlijn beter rekening gehouden worden met de betekenis van verschillende vormen van diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten. Het in kaart brengen van de behoeften, wensen en ervaringen van patiënten met de behandeling biedt tevens de gelegenheid om de knelpunten in kaart te brengen Dat betekent dat schade die (mede) voortvloeit uit de predispositie in beginsel dus wel door de veroorzaker moet worden vergoed. Ook bij de waardering van de hoogte van het smartengeld wordt rekening gehouden met de gezondheid en het energie-level van een slachtoffer voor het ongeval De predispositie tot agressie Persoonlijkheid en antisociaal gedrag . Meten van persoonlijkheid. De theorie van Eysenck . Psychoticisme. Extraversie - introversie. Neuroticisme. De theorie van Zuckerman Het vijffactormodel; de big-five-persoonlijkheidsfactore Homozygoot betekent dat je in elk van de twee bij elkaar horende genen een genetische fout hebt De kans hierop is groter als het kind zijn ouders familie zijn van elkaar. Heterozygoot betekent dat je maar op 1 van de 2 genen een fout hebt en 1 goed gen. 08-02-17 Titel van de presentatie 1