Home

Vragen over leerplicht

Nee. In Nederland is de leerplicht gekoppeld aan een schoolplicht. Kinderen zijn verplicht om fysiek op een school of onderwijsinstelling aanwezig te zijn. Ook ouders met een onderwijsbevoegdheid mogen hun kinderen dus niet thuis lesgeven, tenzij ouders zijn vrijgesteld van de inschrijfplicht U kunt vragen of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit is de vervangende leerplicht. U dient dit aan te vragen bij de gemeente via het formulier - Aanvraag vervangende of vrijstelling leerplicht. Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs Leerplicht en kwalificatieplicht. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben.

Den Haag - Leerplicht: veelgestelde vrage

Veelgestelde vragen leerplicht/RMC Gemeente Almer

 1. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden. Een jongere die dan nog geen startkwalificatie heeft, moet tot de 18e verjaardag naar school. Heb je vragen over leerplicht of verlof
 2. De huidige Leerplichtwet stamt uit 1969. Op grond van deze wet zijn kinderen tussen 5 en 16 jaar leerplichtig. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat zij bij een school staan ingeschreven en die ook bezoeken. Kinderen die na hun 16e jaar nog geen diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben moeten tot hun 18e naar school
 3. Heeft u vragen over leerplicht of voortijdig schoolverlaten? Verlof aanvragen of vrijstelling? Kijk op de website van Leerrecht. De plek voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
 4. Juridisch kan dit niet (de leerplichtwet stelt nu eenmaal voor 1 juli), maar in de praktijk gebeurt dit en wordt dit door rechters niet als een overtreding van de Leerplichtwet gezien. De vraag over de duur van een dergelijke periode is in het verleden met het Openbaar Ministerie besproken
 5. Voor vragen over leerplicht of vrijstelling van schoolinschrijving neemt u contact op met de afdeling Leerlingzaken, via telefoonnummer (070) 353 54 54. U kunt ook een e-mail sturen naar leerlingzaken@denhaag.nl
 6. imaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Meer informatie vind je hier. Als je dus een HAVO of VWO diploma op zak hebt en je bent nog onder de 18 mag je gewoon een tussenjaar nemen na de middelbare school
 7. In Nederland geldt de leerplichtwet. Oorspronkelijk ontstaan om te borgen dat kinderen de mogelijkheid kregen naar school te gaan en zich te ontwikkelen. De leerplichtwet is een strafwet en gericht op aanwezigheid op school. Ook als het aanbod voor kinderen niet passend is en kinderen letterlijk ziek worden van schoolgang

Leerplicht en kwalificatieplicht (0-18 jaar) De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden, tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Neem voor al uw vragen over naar school gaan en leerplicht contact op met de leerplichtambtenaa

Leerplicht. De leerplicht geldt voor elk kind: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag; tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt; Kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald of tot de dag dat de jongere 18 jaar is U vindt er antwoorden op veel vragen over leerplicht, zoals: wanneer begint de leerplicht, mogen leerlingen buiten de schoolvakanties om met vakantie, welke religieuze feestdagen zijn er, wanneer is iemand een voortijdig schoolverlater, wat is een startkwalificatie, mag een leerling wel worden verwijderd Over een verlof aanvraag van 10 dagen of minder beslist de schooldirecteur. Jouw ouders moeten dan minimaal 6 weken van tevoren verlof aan te vragen bij de directeur van de school. meldt de school dat aan Regionaal Bureau Leerplicht Leerlingen die dat (tijdelijk) niet kunnen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking, hebben op basis van de Leerplichtwet 1969 momenteel recht op een vrijstelling. Hiervoor doen ouders een aanvraag bij de gemeente op basis van een verklaring van een arts, waarna de gemeente deze aanvraag beoordeelt Leerplichtambtenaren tijdens corona. Geplaatst door Tahrim Ramdjan op 7 juli 2020. Aan het begin van de scholensluiting vanwege corona waren er landelijk duizenden leerlingen van de radar verdwenen. Scholen hadden ook moeite om alle kinderen te bereiken met het afstandsonderwijs in de periode dat scholen niet bezocht mochten worden

Heeft u vragen over leerlingzaken zoals leerplicht? Neem dan contact op met Meerinzicht. Kijk op de website voor uitgebreide informatie over leerlingzaken. Leerlingenvervoer vraagt u aan bij de gemeente Ermelo Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten in Nederland verplicht naar school. Soms krijgt uw kind vrijstelling. Bijvoorbeeld als hij of zij door een lichamelijk of psychisch probleem niet naar school kan. De leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit De gemeente mag uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat hij of zij niet naar school hoeft. Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Vraag of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen Leerplicht In de regio Zuid Kennemerland werken leerplichtambtenaren van een aantal gemeenten samen vanuit het regionaal bureau het Leerplein (RBL). Op de website van het Leerplein leest u meer over leerplicht en vindt u een overzicht met veelgestelde vragen De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin iemand 16 jaar wordt. Wie dan nog geen diploma heeft, krijgt te maken met de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tot hun 18e ten minste een MBO2-, HAVO- of VWO-diploma moeten halen. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat. Veelgestelde vragen

Leerplicht. Hoorcollege In het hoorcollege zal uitleg worden gegeven over de positie van de minderjarige in het onderwijs. Er wordt kort ingegaan op de juridische kaders van het onderwijsrecht en op de gevolgen van schoolverzuim. Werkcollege Ter voorbereiding op de werkgroep dient u de casus van de vragen en opdrachten, behorende bij dit. De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden, tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht

Coronavirus en onze school - vragen en antwoorden - Jan

Leerplicht. Voor vragen over leerplicht kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden Gelre. Ga naar de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Leerplicht en leerplichtambtenaar Voor vragen over leerplicht in het ( speciaal ) basisonderwijs en het ( speciaal ) voortgezet onderwijs . Susanne Marijnissen: susanne.marijnissen@etten-leur.nl maandag t/m donderdag, tel.: 06 11014138 Marianne Krempel: marianne.krempel@etten-leur.nl maandag, dinsdag en donderdag, tel.: 06 55330536 Roland Meeuwsen: roland.meeuwsen@etten-leur.nl dinsdag. Vragen? Wij hopen hiermee al uw vragen over de Leerplichtwet te hebben beantwoord. Wij adviseren u zich altijd aan de Leerplichtwet te houden. Deze wet is er niet voor niets. Bovendien kan uw 'luxeverzuimvakantie' door een bezoekje van de Leerplichtambtenaar een stuk duurder uitvallen Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. Voor antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Deze wordt continu bijgewerkt naar de actuele situatie

FAQ Leerplichtwet - Alles over Regio Rivierenlan

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht. 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom . Nadere informati Vragen over de CoronaCheck-app Contact. 078 - 770 85 00 [javascript protected email address] Vragen over de CoronaCheck-app. 25 jun. 2021. Corona. We krijgen momenteel veel Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ; Veilig Thuis ZHZ. In 2007 is de leerplicht verhoogd naar 18 jaar. Maar tegelijkertijd is ook de tolerantiegrens verhoogd. De overheid treedt dus strenger op tegen spijbelen. Hieronder leest u wat dat betekent. Eerst de theorie, daarna de praktijk Schaf de leerplicht af. De nee-zeggers hebben voor het afschaffen van de gedateerde leerplichtwet een aantal redenen. Leest u even mee: Het voorkomen van kinderarbeid was de belangrijkste motivatie achter de leerplichtwet. Tegenwoordig bestaan er andere wetten die het werken van kinderen tegenhouden. Dat maakt de leerplicht overbodig

Vanuit de politiek zijn de laatste jaren steeds meer vragen gekomen over thuisonderwijs en de vrijstelling zoals hiervoor omschreven. In 2013 werd zelfs gesproken over een verbod. Dit heeft ertoe geleid dat er mogelijk in te toekomst het nodige zal gaan veranderen op het gebied van vrijstelling van de leerplicht Deze wet houdt eigenlijk in dat ieder kind vanaf 5 jaar fysiek aanwezig moet zijn op een school. Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar tot het behalen van een startkwalificatie of tot ze 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. In veel landen is de leerplicht anders geregeld Leerplicht & Verlof. Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over de leerplicht en over het aanvragen van verlof. Algemeen. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool

(Tip!) Handleiding Leerplicht Wereldreis Met Kinderen

Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind? Je kan voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraag je vooraf verlof van school aan. Is je kind ziek? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de school Leerplicht. Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. Op school kunnen kinderen en jongeren kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving Stel uw vraag over de leerplicht. Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht. Let op. Veelgestelde vragen over Leerplicht: Mag ik mijn kind buiten de vakantie mee nemen op vakantie Veelgestelde vragen Op de veelgesteldevragenpagina's voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vind je veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de protocollen. De vragen en antwoorden worden gemaakt door de PO-Raad en VO-raad en zijn terug te vinden als lijst op de veelgesteldevragenpagina's. Wil je snel antwoord vinden op je vraag? Maak op de veelgesteldevragenpagina's da Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben dan kunt u ons e-mailen op leerplicht@enschede.nl. (link stuurt een e-mail) . Postadres. Gemeente Enschede. Team Onderwijs & Kinderopvang. Postbus 20. 7500 AA Enschede

Met leerplichtige kinderen op (wereld)reis Wereldschoo

Leerplicht Gemeente Eemsdelt

 1. imaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Meer informatie vind je hier
 2. Heeft u een vraag over leerplicht, verlof of vrijstelling van schoolinschrijving en wilt u hiervoor een leerplichtconsulent spreken? Stuurt u dan een bericht per e-mail of bel naar 14 0172. Meer informatie. Uitgebreide informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, verlof en vrijstelling vindt u op de website van de Rijksoverheid
 3. Leerplicht en leerplichtontheffing. Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten in Nederland verplicht naar school. Soms krijgt uw kind vrijstelling. Bijvoorbeeld als hij of zij door een lichamelijk of psychisch probleem niet naar school kan. De leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. Bijvoorbeeld nieuwkomers (illegalen.

Leerplicht en verzuim - Schenkeveld Advocate

 1. Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling. Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig: ze moeten dan naar school. Dit geldt vanaf de 1 e dag van de maand na hun 5 e verjaardag. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. De school en de leerplichtambtenaar controleren dit
 2. Veelgestelde vragen leerplicht Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig
 3. Leerplicht. Wanneer een kind vier jaar wordt, kan het kind naar school gaan. Kinderen tussen de vijf en zestien jaar volgen verplicht onderwijs. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de nieuwe maand, nadat een kind vijf jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind zestien wordt
Tv-serie over gelijke kansen in onderwijs - Sociaal DomeinOBS De Kern – FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs

Leerrecht - Gemeente Vlaardinge

 1. Heeft u vragen over scholen, onderwijs of schoolverzuim? Neem telefonisch contact op met Leerlingzaken via telefoon: 085 11 086 11 en vraag naar een leerplichtambtenaar. Leerlingzaken. Meerinzicht Leerlingzaken voert de Leerplichtwet uit voo
 2. Leerplicht Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. (Hengelosestraat 51). Studenten met vragen over studiefinanciering, het studentenreisproduct, de loting voor een studie of een studieschuld, kunnen op afspraak bij dit kantoor terecht. Het kantoor is elke woensdag geopend. Kindpakket
 3. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, nadat het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht is geldig tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Ook kinderen die lang in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat

Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vindt u op de website Dienst Gezondheid en Jeugd (hyperlink). De Dienst is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 8500. Het adres is: Dienst Gezondheid & Jeugd. Karel Lotsyweg 40. 3318 AL Dordrecht Vragen over de vacature . Vragen over deze vacature kun je stellen aan Daisy Satijn, transitiemanager Leerplicht, bereikbaar via telefoonnummer: 06-38312885 of Sjoerd Arlman, afdelingshoofd Onderwijs en Leerplicht, bereikbaar via telefoonnummer: 06-13058739. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Sollicitee

Vraag en Antwoord - Ingrad

De leerplichtwet geeft geen ruimte voor snipperdagen en/of verlofdagen buiten de schoolvakanties om. Wel kunnen leerlingen voor 'gewichtige omstandigheden' buitengewoon verlof krijgen van de directie. Meer informatie vindt u in de schoolgids. Ook kunt u met vragen contact opnemen met de schoolleiding. Leerplicht Lees meer over Extra vrij van school vragen. Vrijstelling leerplicht. Met een vrijstelling hoeft uw kind niet naar school. Wat is er mogelijk? Lees meer over Vrijstelling leerplicht. Contact voor vragen over basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, bel 14 010 of mail leerplicht@rotterdam.nl; voor vragen over afwezigheid zonder toestemming, raadsrapporten, halt-afdoeningen (taakstraffen): mail leerplicht@rotterdam.nl; voor vragen over middelbaar beroepsonderwijs, mail teamverzuim@rotterdam.n Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht

Den Haag - Leerplich

Leerplicht van 5 tot 18 jaar. In België geldt voor alle kinderen de leerplicht van 5 tot 18 jaar: ouders moeten hun kinderen laten leren. Vanaf 15 of 16 jaar is er deeltijdse leerplicht. Lees meer Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers leerplicht/RMC die zich bezighouden met onderzoek naar onder andere (luxe)verzuim van leerlingen endie zowel in hun werk als privé effectief én bewust willen omgaan met social media Leerplicht. Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere: Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig. Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont

Leerplicht - Breekjaa

In je rol als leidinggevende leerplicht en/of RMC kom je regelmatig voor vraagstukken en dilemma's te staan. Intervisie is een manier om inzicht te krijgen in jezelf en het speelveld waarin je werkt. Samen met andere leidinggevenden ga je actief aan de slag om snel en met diepgang tot oplossingen te komen voor jouw vragen en dilemma's [[{title:null,meetingItemObjectIds:[49180,49178,49176,49175,49173,49171,49169,49167]}]] Agend Drie vragen over de leerplicht 17 maart 2016. Vandaag is het de dag van de leerplicht. Daarom hebben we drie vragen en antwoorden over leerplicht. Waarom is het er eigenlijk? Voor wie geldt de leerplicht? Wat gebeurt er als je niet naar school gaat? Favoriet 433. NOS Jeugdjournaa Een kind is leerplichtig vanaf zijn 5e jaar. Dan moet het kind naar school. De meeste kinderen gaan al vanaf hun 4e jaar naar school. De leerplicht duurt tot en met 16 jaar. Wilt u meer weten over de leerplicht, klik dan hier . Terug naar Vragen en Opmerkingen

Leerrecht in de Leerplichtwet, een film over de

Vrij vragen en leerplicht. Regelmatig krijgen we de vraag of kinderen een dagje vrij mogen voor een weekendje weg. Hartstikke leuk natuurlijk maar het mag niet zomaar. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Scholen hebben een (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet Hieronder vallen ook vragen in het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim over de inzet die school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest. Tot slot, ter aanvulling, de school dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht en een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt Zeg dat je de leerplicht wilt afschaffen en je krijgt gegarandeerd hysterisch protest. Dat terwijl er minstens 5 goede redenen zijn om de leerplicht af te schaffen. 1. Invoering leerplicht heeft geen rol gespeeld in het tegengaan van analfabetisme. Schaf de leerplicht af en Nederland is binnen afzienbare tijd het domste land in de wereld, aldus. Over de leerplicht pagina. Op Leerplicht.Startpagina.nl, treft u een overzicht van links aan m.b.t. de leerplichtwet, de kwalificatieplicht en RMC wetgeving in Nederland. Laatste update: 5 mei 2021

Leerplicht en kwalificatieplicht Gemeente Utrech

Vijf redenen om de leerplicht af te schaffen School staat zelfontplooiing in de weg 25-08-2015, 12:52 Tags: Leerplicht Zeg dat je de leerplicht wilt afschaffen en je krijgt gegarandeerd hysterisch protest. Dat terwijl er minstens 5 goede redenen zijn om de leerplicht af te schaffen. 1 Leerplicht en accreditatie; Kwesties rond toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen; Fusie(s) Heeft u een juridische vraag over onderwijsrecht? Neem contact op met onze onderwijsrecht advocaat door te bellen met 072-514 46 66 of een bericht achter te laten via het contactformulier Ieder kind de beste kansen! Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, en biedt meer mogelijkheden op een goede toekomst. De Leerplichtwet beschermt het leerrecht van een kind. Grote knop. Kinderen tot 5 jaar. Grote knop. Kinderen 5 tot 18 jaar. Grote knop Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Als een jongere dan nog geen startkwalificatie heeft, moet hij of zij tot de 18e verjaardag naar school. Heeft u vragen over leerplicht of verlof? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar Toch is dat wel belangrijk, ook omdat thuisonderwijzers er vaak vragen over krijgen. Het ligt buiten de strekking van deze website om adviezen te geven of om stelling te nemen over de leerplicht en de onderwijswetten. Vanzelfsprekend kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend

Extra aandacht voor schoolverzuim - Heiloo-Online nieuws

Leerplicht Gemeente West Betuw

Neem voor vragen over leerplicht of vrijstelling contact op met de Leerlingenadministratie op telefoonnummer 14 030 of stuur een e-mail naar leerlingzaken@nieuwegein.nl. Leerplicht op Rijksoverheid.nl; Leerplichtwegwijze Vraag de school wie u verder kan helpen. Wilt u meer weten over leerplicht? Neem voor basisonderwijs contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor voortgezet onderwijs neemt u contact op met RMC Achterhoek - Leren Werkt. Maakt u zich zorgen over uw kind De Leerplichtwet. Leerplicht zorgt ervoor dat schooluitval wordt voorkomen en jongeren een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt. Leerplichtambtenaren zorgen voor handhaving. De leerplicht is in Nederland vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. In dit artikel lees je alles over de leerplicht, de kwalificatieplicht waarmee de leerplicht verlengd. Leerplicht. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) Contact leerplicht. Heeft u vragen over de leerplicht,.

Leerplicht - Dordrech

Leerplicht. Kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen totdat ze een havo/vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht Leerplicht. Iedere jongere is De directeur neemt een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. De directeur heeft zich wel te houden aan de bepalingen van de Leerplichtwet. De directeur mag altijd advies vragen over de verlofaanvraag bij de leerplichtambtenaar Volledige leerplicht en kwalificatieplicht. Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is. Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij

Leerplicht Archieven - Algemene Vereniging Schoolleider

Als u nog vragen heeft kunt u - bij voorkeur in de ochtenduren - telefonisch (020) 496 21 21 terecht bij de leerplichtambtenaar. De afdeling leerplicht is ook direct bereikbaar onder leerplicht@duoplus.nl. Scholen en instanties verzoeken wij eveneens gebruik te maken van dit e-mailadres. Print pagina Alle informatie over leerplicht bij elkaar. leerplicht.net Op deze website vindt u meer informatie over de Leerplichtwet en hoe deze wordt toegepast. onderwijs.pagina.nl antwoord op de meest gestelde vragen over leerplicht en nieuws en persberichten

Contact Leerplicht. Heeft u vragen over de leerplicht of wilt u extra verlof aanvragen (meer dan 10 dagen)? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar die voor uw school contactpersoon is. Mail naar Leerplicht. Leerplichtambtenaren. Edwin van der Zon Contact Vrijstelling leerplicht bij wereldreis met kinderen. Afgelopen zaterdag stond de Wereldschool op de cover van de NRC Lux met een interessant artikel over ouders die een wereldreis maken met jonge kinderen. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat steeds meer mensen deze wens hebben Leerplicht op religieuze feestdagen. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Het moet dan elke schooldag aanwezig zijn, op een aantal uitzonderingen na. De bekendste uitzondering bestaat uit vakanties en nationale feestdagen. Daarnaast mag iedere school een aantal dagen per jaar roostervrij maken, bijvoorbeeld vanwege studiedagen